16 Mayıs 2022 - 15 Şevval 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve enżir bihi-lleżîne yeḣâfûne en yuhşerû ilâ rabbihim(ﻻ) leyse lehum min dûnihi veliyyun velâ şefî’un le’allehum yettekûn(e)

Rablerinin tapısında hasredilmeden korkanları Kur'an'la korkut ve çekinsinler diye de bildir ki onlara, Rablerinden başka ne bir dost vardır, ne de bir şefaatçi.

(Ey Nebim!) Rablerine (götürülüp mahşerde hesap vermek üzere huzurunda) toplanacaklarından (dolayı) korkanları bununla (Kur’an’la) uyarıp-sakındır; (çünkü) onlar için O’ndan (Allah’tan) başka, ne velileri vardır, ne şefaatçileri. Umulur ki korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) kaçınırlar.

Rablerinin huzuruna toplanacaklarına inanıp bu durumdan korkanları, o Kur'ân'la uyar. Çünkü onların Rablerinden başka ne dostları, ne de aracıları vardır. Onları bu şekilde uyarırsan, böylece yollarını Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırlar.

Toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerinden korkanları, Kur'ân ile uyar. Onlar için Allah'ın dışında, kulları durumundakilerden ne bir velî, bir koruyucu, ne bir otorite, ne de bir şefaatçi vardır. Umulur ki, Allah'a sığınırlar, emirlerine yapışır, günahlardan arınıp azaptan korunurlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranırlar, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olurlar.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 13/21; 23/57.

Rabblerinin huzuruna çıkarılacaklarından korkanları onunla (Kur'an'la) uyar. Onlar için O'ndan (Allah'tan) başka dost ve şefaatçi yoktur. Umulur ki sakınırlar.

Rablerine (götürülüp) toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an'la) uyarıp-korkut; onların ondan başka ne velileri vardır ne şefaatçileri. Umulur ki korkup-sakınırlar.

Rableri huzurunda toplanacaklarından korkanları, sen Kur'an'la korkut ki, onların, Rablerinden başka ne bir dostu, ne de bir şefaatçisi yoktur. Gerektir ki, onlar, sakınırlar.

Sen bu vahiylerle, Ondan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi olmayan Rableri ve sahipleri olan Allah’ın huzuruna toplanacaklarından korkanları uyar ki kendilerini korusunlar.

Rabblerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları, Kur'ân ile uyar! Onlar için Rabblerinden başka ne bir dost ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar.

Tanrıları katında, derlenmekten korkmakta olanları, sen onunla koçundur, O'ndan başka, onlara ne bir dost var, ne şefaatçi; umulur ki sakınalar

Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye, bu (Kur'an ile) uyar!

Bkz.2/123, 255, 70, 10/3, 20/109, Ayrıca şefaat konusunda Sebe suresinin 34/23. ayetinin dipnotuna bakabilirsiniz.

Korkanlara ihbâr it ki bir gün rablerinin huzûrunda ictimâ’ ideceklerdir. Allâh’dan başka velîleri şefî’leri olmıyacakdır. Belki Allâh’dan korkarlar.

Rablerine toplanacaklarından korkanları Kuran ile uyar. O'ndan başka bir dost ve aracıları yoktur. Umulur ki Allah'tan sakınalar.

Kendileri için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rab’lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur’an ile) uyar.

Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur'an ile) uyar. Onlar için Rablerinden başka ne bir dost, ne de bir aracı vardır; belki sakınırlar.

Rab'lerinin huzuruna çıkacaklarının heyecanıyla dolanları onunla (Kuran'la) uyar: O'ndan başka bir sahipleri ve şefaatçıları (aracıları) yok. Belki korunurlar.

Bak 2:48.

Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları Kur'an'la uyar. Onlar için Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi vardır. Gerekir ki Allah'tan korkarlar.

Hem bununla şunları inzar eyle ki rablarının huzuruna haşrolunacaklarından korkarlar, öyle ki kendileri için onun huzurunda ne bir dost ne bir şefâatci yok, gerektir ki onlar korunurlar

Rabb'lerinin huzurunda şefaatçi ve velileri olmaksızın, hesaba çekilmekten korkanları, sana vahyedilen ile uyar ki takva sahibi olsunlar.

Rablerine (götürülüb) toplanacaklarından korkanları sen onunla (Kur'an ile) inzâr et ki onların Ondan (Rablerinden) başka ne bir yâri, ne de bir şefaatçisi yokdur. (Senin bu inzârın) onların sakınmaları içindir.

Ve Rablerinin huzûrunda toplanacaklarından korkanları, onunla (Kur'ân ile)korkut; onlar için O'ndan (O Rablerinden) başka ne bir dost, ne de bir şefâatçi vardır; tâ ki(günahlardan) sakınsınlar.

Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları, sana indirilen vahiyle uyar. Onların Allah’dan başka ne koruyucuları (velileri) ve nede arka çıkanları (şefaatçıları) var. Böylece belki Allah’dan korunurlar.

çalapları yönünden derlenmekten korkanları sen Kur’an ile uyar. Onların Allah’tan başka ne koruyucusu, ne de kayırıcısı yoktur. Sakınsınlar diye.

Rableri canibine haşrolunacaklarından korkanları Kur/an ile [⁶] korkut. Onların Rablerinden başka ne bir yârları, ne bir şefaatçıları yoktur. Ta ki sakınmış olalar.

[6] Veya vahiy ile.

(Ey Peygamber!) Sen, onunla/Kur’an’la, Rableri huzurunda toplanmaktan korkanları uyar ki, kendilerinin O’ndan başka ne bir dostu ne de bir şefaatçisi vardır. Ola ki, sorumluluk bilincine sahip olurlar.

Rablerine doğru haşrolunmaktan korkanları, onunla (Kur'an ile) korkutup uyar. Onlar için O'nun dışında bir veli ya da şefaatçi yoktur. Umulur ki Allah'tan sakınırlar.

Ey Müslüman! Rab’lerinin huzurunda hesaba çekilmek üzere toplanacaklarının korkusunu yüreklerinde duyanları bu Kur’an ile uyar.Şöyle ki: Onların, Allah’tan başka ne bir dostları vardır, ne de bir şefaatçileri! Ta ki, böylece iyi bir insan olmak için çaba göstererek her türlü fenâlıktan titizlikle sakınsınlar! Bu uyarı vazifesini yaparken de, güç ve servet sahibi bazı kâfirleri İslâm’a kazandıracağım diye —son derece masumane niyetlerle bile olsa— dinin temel ilkelerinden taviz verme. Sözgelimi:

Bir de ‘Rabb’lerinin huzuruna toplanacaklardır’ diye korkanları onunla uyar!
Onlar için O’ndan başka ne bir veliyy, ne bir şefaatçı vardır.
Umulur ki sakınıp korunurlar.

Resulüm! Rablerinin huzuruna çıkarılmaktan korkanları Kuran ile uyar. Çünkü onların biricik yâri, şefaatçisi Kuran’dır. Herhalde kendilerini sağlama alırlar...

Hesabımızdan korkanları uyar. Onlara de ki; “Allah’tan başka dostunuz, yardımcınız yoktur! Bu gerçeği hiçbir zaman unutmayın! Allah’a inanarak, yasalarına uyarak yaşayın!” Belki düşünüp öğüt alırlar.

Umulur ki [takvâ]lı (duyarlı) davranırlar diye kendileri için O’nun peşi sıra hiçbir dost ve şefaatçinin bulunmadığı (mahşer gününde) Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları onunla (Kur’an ile) uyar! [*]

Kur’an ile uyarıda bulunulması noktasında Kâf 50:45’te şöyle bir ifade yer almaktadır: “Tehdidimden korkanlara (gerçeği) Kur’an’la hatırlat!” Bu emir ... Devamı..

Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları; orada kendileri için Allah’tan başka bir dost ve bir şefâatçi olmadığı konusunda uyar.¹ Böylece belki Allah’tan hakkıyla sakınırlar.²

1 Gerçi âhireti inkâr edenleri yahut âhirete inanmakla beraber Allah’ın azabından kendilerini kurtaracak velîleri, şefâatçileri, babaları, dedeleri, p... Devamı..

Kendilerini Allah’a karşı koruyacak veya O’nun nezdinde şefaat edecek birisi olmadan Allah’ın huzurunda toplanmaktan korkanları böylece uyar ki O’na karşı sorumluluklarının bilincine [tam olarak] varabilsinler. ⁴⁰

40 Kullanıldığı bağlamdan açıkça anlaşıldığı gibi, bu ayet, Kur’an’a uyanlar gibi ölümden sonraki hayat inancını benimseyen geçmiş vahiylerin mensupla... Devamı..

Rablerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları1 bu Kuran ile uyar ki, Onların orada herhangi bir veli/koruyucu ve şefaatçilerinin olmadığını anlasınlar. Belki sakınıp korunurlar. 18/49, 23/79, 34/31, 69/18, 26/19-70,92, 43/5, 50/45, 32/107, 6/70, 42/9, 46/94, 32/4, 39/43-44, 52/63, 3/186, 6/153, 7/96

Kendilerini O’na karşı savunacak bir dost ya da O’nun katında şefaat edecek birileri olmadan Allah’ın huzuruna çıkmaktan korkanları vahiyle uyar ki, O’na karşı sorumluluk bilinciyle hareket etsinler.[¹⁰⁵⁰]

[1050] Bu âyet bağlamı itibarıyla müslüman olsun ya da olmasın, âhirete iman ettiği hâlde bu imanı problemli olanlara hitap etmektedir (Taberî, Râzî v... Devamı..

Ve onunla o kimseleri korkut ki, onlar Rablerinin huzuruna haşrolunacaklarından korkarlar bir halde ki, onlar için ondan başka bir yar, bir şefaatci yoktur. Umulur ki, ittikada bulunurlar.

Allah'ın huzurunda toplandıklarında, Allah'tan başka birtakım tanrıların, kendilerini kurtaracaklarına inanan o kimseleri sen Kur'ân'la uyar ki, O'nun huzurunda kendilerini savunacak ne bir hamileri, ne de bir şefaatçileri olmayacaktır. Böylece umulur ki bu şirkten sakınırlar. [23, 57; 13, 21]

Meallerin çoğunda net mânanın pek verilmediği bu âyete, çeşitli tefsirlerden yararlandıktan sonra, özellikle Ebu’s-suûd’un tercihine göre mâna verdik.... Devamı..

Rablerin(in huzuru)na toplanacakların(a inanıp bu durum)dan korkanları onunla uyar ki; kendilerinin, O'ndan başka ne dostları, ne de destekçileri yoktur. (Onları uyar), belki korunurlar.

Rableri 'indine toplanacaklarından korkanları Kur'ân'la inzâr it. Onlara Allâh'dan gayrı dost ve şefâ'atci yokdur. Tâ ki Allâh'dan korkub ittikâ iderler.

Rablerinin huzuruna çıkarılacakları için korkanları, bununla (bu Kitapla) uyar. Orada onların ne bir dostu ne de şefaatçileri olacaktır. Belki çekinip kendilerini korurlar.

Rab'lerinin huzurunda toplanacaklarından korkanları (vahy) ile uyar ki onların Allah'tan başka velileri ve şefaatçıları yoktur. Umulur ki korunurlar.

Rablerinin huzuruna çıkarılmaktan korkan ve Ondan başka bir dostu yahut şefaatçisi olmayan kimseleri sen bu Kur'ân ile uyar; olur ki sakınırlar.

Rablerinin huzurunda haşredileceklerinden korkanları, o vahiy ile uyar ki korunabilsinler. Onların O'ndan başka ne bir dostu vardır ne de şefaatçısı.

daħı ķorķıt anuñ-ile kim ķorķarlar kim ķoparmalar çalabı’ları yaña yoķdur anlaruñ andan ayruk yarı virici ne daħı şafā'at eyleyici anuñ-içün kim anlar śaķınalar.

Daḫı ḳorḳut yā Muḥammed bu Ḳur’ān bile ol kişiler ki ḳorḳarlar ki ḥaşrolalar Çalapları ḥażretine. Yoḳdur anlara andan özge mu‘īn ve nāṣır, ne daḫışefā‘at eyleyici. Ola kim Tañrıdan ḳorḳalar.

Rəbbinin hüzuruna cəm ediləcəklərindən qorxanları onunla (Qur’anla) xəbərdar et. Onların Allahdan başqa heç bir hamisi və havadarı yoxdur. Bəlkə də, onlar (bununla) pis əməllərdən çəkinsinlər!

Warn hereby those who fear (because they know) that they will be gathered unto their Lord, for whom there is no protecting friend nor intercessor beside Him, that they may ward off (evil).

Give this warning to those(869) in whose (hearts) is the fear that they will be brought (to judgment) before their Lord: except for Him they will have no protector nor intercessor: that they may guard (against evil).

869 There are some men, sinners, who yet believe in Judgement; let them be warned of their personal responsibility to guard against evil; let them not... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.