3 Aralık 2021 - 28 Rebiü'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fekuti’a dâbiru-lkavmi-lleżîne zalemû(c) velhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e)

Böylece de zulmeden kavmin kökü kesildi ve hamd, alemlerin Rabbi Allah'a.

Böylece o zulmeden kavmin (hepten) kökü kesilip kurutularak (helake uğratılmışlardı. Bu nedenle her şeyin sahibi ve nasip edicisi olan ve zalimlerden intikam alan Allah’a şükürler olsun ki;) Hamd (övülmek ve şükredilmek hakkı) âlemlerin Rabbi olan Allah’ındır.

Ve sonunda, varlık sebebine aykırı davranan o toplumların ardı arkası kesildi. Bütün eksiksiz övgüler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Böylece baskıyı, zulmü, işkenceyi, isyanı, inkârı, haksızlığı, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engellemeyi alışkanlık haline getiren zâlim bir kavmin kökü kazındı, Yaratan, yaşama kabiliyeti gücü ve varlıklara işleyiş düzeni veren, koruyan, kontrol eden âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi Allah'a hamdolsun.

Böylece zulmeden topluluğun arkası kesildi. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Böylece, O zulmeden kavmin kökü kesilmişti. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'ındır.

Böylece o zulmeden toplumun arkası (kökü) kesildi. Sonuç olarak bütün senalar, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.

Böylece, zulmeden toplumun kökü kesildi. Övgü, âlemlerin Rabbi Allah'a aittir.

Zulmeden ulusun ardı kesildi, öğüş âlemlerin sahibi olan Allahadır

Ve (sonunda), zulmeden (inkârda ve isyanda ısrar eden) o toplumların kökü kazındı. Bütün övgüler yalnız âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Bu zâlim kavim sonuncıya kadar mahv oldı, ’âlemin rabbine hamd olsun.

Zulmeden milletin kökü böylece kesildi. Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.

Böylece zulmeden o toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.  *

Zulmeden topluluğun ardı böyle kesilir. Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'a yaraşır.

Böylece zulmeden kavmin kökü kesildi. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.

Artık o zulmedib duran kavmin kökü kesilmişti, hamdolsun Allaha o rabbülâlemîyne

Böylece zulmeden halkın kökü kurudu. Âlemlerin Rabb'i olan Allah'a hamdolsun.

İşte bu suretle, zulm edenler güruhunun ardı arkası kesilmişdi. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allahındır.

Böylece, zulmeden kavmin kökü kesildi. Hamd ise, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur!

Zulmeden toplulukların mutlaka sonu getirilmiştir. Bundan dolayı âlemlerin Rabbi olan Allah, övülmeye değer olan yalnızca O dur..

İşte böylelikle kıyıcılık edenlerin kökü kurutulmuş oldu. Övülmek yalnız Allah’a yaraşır. O Allah ki bütün varlıkların çalabıdır.

Zalim olan kavmin ardı arkası kesilmiştir [¹]. Bunun için âlemin Rabbi olan Allah/a hamdolsun.*

Böylece zulmeden topluluğun kökü kurutuldu. Bütün övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah'adır.

Böylece, zulüm ve haksızlık eden toplumların kökü kazındı ve tarih sahnesinden silinip gittiler. Öyleyse, zâlimlere hak ettikleri cezayı veren ve iman eden kullarını kurtarıp yücelten âlemlerin Rabb’i Allah’a hamd olsun!

Zulmeden Kavim’in arkası kesildi.
Âlemler’in rabbi Allah’a Hamd olsun!

Böylece haksızlık eden o toplum(ları)n kökü kesilmişti. [Hamd] (övgü), âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Böylece, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun ki bu zalimlerin kökü, kesildi.

ve [sonunda], zulüm işlemeye şartlanmış olan o toplumların son kalıntıları da yok olup gitti. 35 Bütün övgüler yalnız Allah'a mahsustur, bütün âlemlerin Rabbine.

Âlemlerin rabbine/sahibine hamd/övgüler olsun ki, nankörlükte direnen toplumun kökü böylece kazınmıştı. 23/44, 71/26-27-28

En sonunda[1045] zulümde ısrar eden toplum(ların) kökü kesilip atıldı.[1046] Neticede tüm övgüler, yalnızca âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.*

Artık o zulmeden kavmin kökü kesilmiş oldu. Hamd-olsun âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ'ya.

Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun ki böylece, zulmedip duran o gürûhun arkası kesildi.

Böylece haksızlık eden milletin ardı kesildi. Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!

Yanlış yapan o toplulukların kökü böyle kurutulur. Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. O, bütün varlıkların Sahibidir.

Ve âlemlerin Rabbine hamdolsun ki, zalim toplumun arkası da kesilmişti.

Zulmeden kavmin arkası böylece kesilmiş oldu. Âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.(6)*

Böylece, zulme saplanan topluluğun kökü kesilmişti; hamd olsun âlemlerin Rabbi Allah'a!

pes kesildi śoñı ķavmuñ anlar kim žulm eylediler. daħı öġmeklik Tañrı’nuñdur 'ālemler çalabı’sı.

Kesildi ol ḳavm ardı ki ẓālim oldılar. Daḫı şükr Tañrı Ta‘ālāya ki ‘ālemlerḫālıḳı ve rāzıḳıdur.

Artıq o zalım tayfanın kökü kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!

So of the people who did wrong the last remnant was cut off. Praise be to Allah, Lord of the Worlds!

Of the wrong-doers the last remnant was cut off. Praise be to Allah, the Cherisher of the worlds.(863)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.