24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 155. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehâżâ kitâbun enzelnâhu mubârakun fettebi’ûhu vettekû le’allekum turhamûn(e)

Bu kitabıysa kutlu olarak indirdik, artık ona uyun ve çekinin de rahmete kavuşanlara katılın.

Bu indirdiğimiz (Kur’an-ı Kerim, her sorunun çözüm esasını ve her konunun izahını bulacağınız) mübarek bir Kitap’tır. Şu halde Ona uyun ve (Allah’tan) korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.

İşte bu Kur'ân, bizim indirdiğimiz, hürmete layık, kutlu bir kitaptır. Öyleyse Kur'ân'a uyun ve yolunuzu Kur'ân'la bulun ki, Allah'ın merhametine layık olabilesiniz.

İşte bu Kur'ân bizim indirdiğimiz, hayrı öğreten, insanlara faydalı mübarek bir kitaptır. Bu kitaba tâbi olun, bu kitabı uygulayın. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun ki, O'nun merhametine mazhar olasınız.

Bu (Kur'an) da, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve kötülüklerden sakının ki size rahmet edilsin.

Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır. Şu halde O'na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.

İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır, onu biz indirdik; çok mübarektir (fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'dan korkun. tâ ki merhamet olunasınız.

Bu Kur’an da mübarek (güzel ve bereketli) bir kitaptır, onu Biz indirdik. Siz ona uyun ve sakının ki rahmet edilesiniz.

Bu Kur'ân da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyunuz ve sakınınız ki size merhamet edilsin.

Bizim indirdiğimiz işbu kitap, kutludur, ona uyun, sakının da, olur ki yarlıganasınız

Bu (Kur'an) bizim indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. Merhamet edilmeniz, ona uymanıza ve kötülüklerden sakınmanıza bağlıdır. *

İnzâl itdiğimiz bu Kur’an-ı Kerim fevâidi çok mübârek bir kitâbdır. Âna ittibâ’ idiniz ve Allâh’dan korkınız ki rahmete nâil olasınız.

155,156,157.Bu, indirdiğimiz kutsal Kitap'dır, ona uyun. "Bizden önce iki topluluğa kitap indirildi, bizim onların okuduklarından haberimiz yok" demekten veya "Bize kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk" demekten sakının ki merhamet olunasınız. Şüphesiz o, size Rabbinizden belge, yol gösteren ve rahmet olarak gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü, kötü bir azabla cezalandıracağız.

Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

İşte bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.*

Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız.

İşte bu (Kur'ân) da mübarek bir Kitap'tır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin.

Bu ise tam bir kitâb, onu biz indirdik, çok mübarek, bundan böyle buna tabi' olun ve korunun gerektir ki rahmetimize iresiniz

İşte bu, indirdiğimiz kutsal bir Kitap'tır. Ona uyun. Takvalı olun. Umulur ki bağışlanırsınız.

İşte bu (Kur'an) da indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitabdır. Artık buna tâbi olun ve kötülükden kaçının. Tâki esirgenmiş olasınız.

İşte bu (Kur'ân) da kendisini indirdiğimiz mübârek bir Kitab'dır; artık ona tâbi' olun ve (günahlardan) sakının; tâ ki merhamet olunasınız.

Bu indirdiğimiz (Kur’an) çok saygın bir kitaptır, ona uyun. Kendinizi (o kitabın emrettikleriyle) koruyun ki, merhamet olunasınız.

İşte bildirdiğimiz bu Kitap uğurludur. Öyleyse buna uyun. Hem de Allah’tan sakının ki esirgenmiş olasınız.

Bu, inzal eylediğimiz bir Kitaptır, mübarektir, öyle ise ona uyun, sakının ki esirgenmiş olasınız.

İşte bu, indirdiğimiz bereket dolu bir kitaptır. Ona uyun ve sakının; umulur ki merhamet olunursunuz.

Ve işte bu Kur’an da, tüm insanlığa göndermiş olduğumuz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır; o hâlde onu adım adım izleyin ve emirlerine karşı gelmekten sakının ki, merhamete lâyık olabilesiniz.

Bu, indirdiğimiz mübarek bir kitaptır; artık onu izleyin / tâbi’ olun!
Sakınıp korunun!
Umulur ki merhamet edilirsiniz.

İşte bu (Kur’an da) bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Ona uyun ve [takvâ]lı (duyarlı) olun ki size merhamet edilsin! [*]*

(Ey kâfirler!) İşte bu (Kur’an) Bizim indirdiğimiz mübârek bir kitaptır. Allah’ın rahmetine ulaşmak istiyorsanız, sadece buna uyun¹ ve Allah’tan hakkıyla sakının.*

Ve bu da yücelerden indirdiğimiz bereketli bir ilahî kelâmdır: Öyleyse ona tâbi olun ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ki O'nun rahmetine layık olabilesiniz.

İşte bu da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Öyleyse bu Kuran’a uyun ve sorumluluğunuzu yerine getirin ki rahmete nail olasınız. 2/170, 7/3, 45/18, 46/9

İşte bu da Bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır: Şu hâlde ona uyun ve sorumluluk bilincini kuşanın ki rahmete nail olasınız.

Ve bu bir kitaptır ki, bunu Biz indirdik, mübarektir. Artık O'na tâbi olunuz. Ve ittikada bulununuz, tâ ki rahmete eresiniz.

İşte bu Kur'ân da, indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tâbi olun, inkâr ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız.

İşte bu (Kur'an) da indirdiğimiz mübarek Kitaptır. O'na uyun ve korunun ki size rahmet edilsin!

İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

Bu (Kur'an) da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O'na uyun ve sakının ki merhamet olunasınız.

Bu Kur'ân da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır; ona uyun ve ona karşı gelmekten sakının ki rahmete erişesiniz.

Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edebilsin.

daħı uşbu ya'nį ķur’ān ki kitābdur indürdük anı mubārekdür pes uyuñ aña daħı śaķınuñ anuñ içüñ kim siz raħmet ķılınasız.

Daḫı uşbu Ḳur’ān ḳutlu kitābdur. İndürdük anı, pes uyuñuz aña,ḳorḳuñuz Tañrıdan. Ola kim raḥmet bulasız.

Bu nazil etdiyimiz (Qur’an) mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə, sizə rəhm edilsin!

And this is a blessed Scripture which We have revealed So follow it and ward off (evil), that ye may find mercy

And this is a Book which We have revealed as a blessing: so follow it and be righteous, that ye may receive mercy:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.