13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 155. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehâżâ kitâbun enzelnâhu mubârakun fettebi’ûhu vettekû le’allekum turhamûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır. Şu halde O'na uyun ve (Allah’tan) korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu kitabıysa kutlu olarak indirdik, artık ona uyun ve çekinin de rahmete kavuşanlara katılın.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte bu Kur'ân, bizim indirdiğimiz, hürmete layık, kutlu bir kitaptır. Öyleyse Kur'ân'a uyun ve yolunuzu Kur'ân'la bulun ki, Allah'ın merhametine layık olabilesiniz.

Ahmet Tekin Meali

İşte bu Kur'ân bizim indirdiğimiz, hayrı öğreten, insanlara faydalı mübarek bir kitaptır. Bu kitaba tâbi olun, bu kitabı uygulayın. Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun ki, O'nun merhametine mazhar olasınız.

Ahmet Varol Meali

Bu (Kur'an) da, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Ona uyun ve kötülüklerden sakının ki size rahmet edilsin.

Ali Bulaç Meali

Bu indirdiğimiz mübarek bir Kitap'tır. Şu halde O'na uyun ve korkup-sakının. Umulur ki esirgenirsiniz.

Ali Fikri Yavuz Meali

İşte bu Kur'an muazzam bir kitabdır, onu biz indirdik; çok mübarektir (fayda ve bereketi çoktur). Artık buna uyun, emirlerine bağlanın ve Allah'dan korkun. tâ ki merhamet olunasınız.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bu Kur’an da mübarek (güzel ve bereketli) bir kitaptır, onu Biz indirdik. Siz ona uyun ve sakının ki rahmet edilesiniz.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu Kur'ân da bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyunuz ve sakınınız ki size merhamet edilsin.

Besim Atalay Meali (1962)

Bizim indirdiğimiz işbu kitap, kutludur, ona uyun, sakının da, olur ki yarlıganasınız

Cemal Külünkoğlu Meali

Bu (Kur'an) bizim indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. Merhamet edilmeniz, ona uymanıza ve kötülüklerden sakınmanıza bağlıdır. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

155,156,157.Bu, indirdiğimiz kutsal Kitap'dır, ona uyun. "Bizden önce iki topluluğa kitap indirildi, bizim onların okuduklarından haberimiz yok" demekten veya "Bize kitap indirilseydi onlardan daha doğru yolda olurduk" demekten sakının ki merhamet olunasınız. Şüphesiz o, size Rabbinizden belge, yol gösteren ve rahmet olarak gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve onlardan yüz çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden ötürü, kötü bir azabla cezalandıracağız.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu (Kur’an) da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.

Diyanet Vakfı Meali

İşte bu (Kur'an), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilsin.*

Edip Yüksel Meali

Bu da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Öyleyse size merhamet edilmesi için ona uymalısınız, erdemli davranmalısınız.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İşte bu (Kur'ân) da mübarek bir Kitap'tır. Onu biz indirdik. Ona uyun ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bu ise tam bir kitâb, onu biz indirdik, çok mübarek, bundan böyle buna tabi' olun ve korunun gerektir ki rahmetimize iresiniz

Erhan Aktaş Meali

İşte bu, indirdiğimiz kutsal bir Kitap'tır. Ona uyun. Takvalı olun. Umulur ki bağışlanırsınız.

Hasan Basri Çantay Meali

İşte bu (Kur'an) da indirdiğimiz feyz kaynağı bir kitabdır. Artık buna tâbi olun ve kötülükden kaçının. Tâki esirgenmiş olasınız.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte bu (Kur'ân) da kendisini indirdiğimiz mübârek bir Kitab'dır; artık ona tâbi' olun ve (günahlardan) sakının; tâ ki merhamet olunasınız.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu indirdiğimiz (Kuran) çok saygın bir kitaptır, ona uyun. Kendinizi (o kitabın emrettikleriyle) koruyun ki, merhamet olunasınız.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bu, inzal eylediğimiz bir Kitaptır, mübarektir, öyle ise ona uyun, sakının ki esirgenmiş olasınız.

Kadri Çelik Meali

İşte bu, indirdiğimiz bereket dolu bir kitaptır. Ona uyun ve sakının; umulur ki merhamet olunursunuz.

Mahmut Kısa Meali

Ve işte bu Kur’an da, tüm insanlığa göndermiş olduğumuz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır; o hâlde onu adım adım izleyin ve emirlerine karşı gelmekten sakının ki, merhamete lâyık olabilesiniz.

Mehmet Türk Meali

(Ey kâfirler!) İşte bu (Kur’an) Bizim indirdiğimiz mübârek bir kitaptır. Allah’ın rahmetine ulaşmak istiyorsanız, sadece buna uyun1 ve Allah’tan hakkıyla sakının.*

Muhammed Esed Meali

Ve bu da yücelerden indirdiğimiz bereketli bir ilahî kelâmdır: Öyleyse ona tâbi olun ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine varın ki O'nun rahmetine layık olabilesiniz.

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Öyleyse bu Kuran’a uyun ve sorumluluğunuzu yerine getirin ki rahmete nail olasınız. 2/170, 7/3, 45/18, 46/9

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte bu da Bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır: Şu hâlde ona uyun ve sorumluluk bilincini kuşanın ki rahmete nail olasınız.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve bu bir kitaptır ki, bunu Biz indirdik, mübarektir. Artık O'na tâbi olunuz. Ve ittikada bulununuz, tâ ki rahmete eresiniz.

Suat Yıldırım Meali

İşte bu Kur'ân da, indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tâbi olun, inkâr ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız.

Süleyman Ateş Meali

İşte bu (Kur'an) da indirdiğimiz mübarek Kitaptır. O'na uyun ve korunun ki size rahmet edilsin!

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte bu, indirdiğimiz bereketli Kitaptır. Ona uyun ve kendinizi koruyun ki iyilik bulasınız.

Şaban Piriş Meali

Bu (Kur'an) da indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. O'na uyun ve sakının ki merhamet olunasınız.

Ümit Şimşek Meali

Bu Kur'ân da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır; ona uyun ve ona karşı gelmekten sakının ki rahmete erişesiniz.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu da bizim indirdiğimiz bir kitaptır. Kutsal ve bereketli. Artık ona uyun ve sakının ki size rahmet edebilsin.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı uşbu ya'nį ķur’ān ki kitābdur indürdük anı mubārekdür pes uyuñ aña daħı śaķınuñ anuñ içüñ kim siz raħmet ķılınasız.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu nazil etdiyimiz (Qur’an) mübarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə, sizə rəhm edilsin!

M. Pickthall (English)

And this is a blessed Scripture which We have revealed So follow it and ward off (evil), that ye may find mercy

Yusuf Ali (English)

And this is a Book which We have revealed as a blessing: so follow it and be righteous, that ye may receive mercy:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.