1 Temmuz 2022 - 2 Zi'l-Hicce 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
En’âm Suresi 151. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul te’âlev etlu mâ harrame rabbukum ‘aleykum(s) ellâ tuşrikû bihi şey-â(en)(s) vebilvâlideyni ihsânâ(en)(s) velâ taktulû evlâdekum min imlâk(in)(s) nahnu nerzukukum ve-iyyâhum(s) velâ takrabû-lfevâhişe mâ zahera minhâ vemâ betan(e)(s) velâ taktulû-nnefse-lletî harrama(A)llâhu illâ bilhakk(i)(c) żâlikum vassâkum bihi le’allekum ta’kilûn(e)

De ki: Gelin de Rabbiniz, size neleri haram etti, ben okuyup anlatayım: Sakın ona hiçbir şeyi eş ve ortak saymayın, ananıza, babanıza karşı iyilikte bulunun ve yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizi de ancak biz rızıklandırırız, onları da ve açığa çıkan kötülüklere de yaklaşmayın, gizli kalan kötülüklere de ve hiçbir cana kıymayın, çünkü Allah, haklı olmadıkça haram etmiştir bunu. İşte aklınızı başınıza alasınız diye size bunları emretmiştir o.

De ki: “Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi (hiçbir şekilde) asla ortak koşmayın. Ana-Baba’ya ihsan ve ikramla (hizmet yapın, kalplerini kırmayın ve isyandan sakının), yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeye (kalkışmayın. Nüfus planlaması bahanesiyle anne karnında şekillenmiş bebekleri aldırmayın.) Sizin de, onların da, rızıklarını Bizim verdiğimizi (unutmayın.) Çirkin kötülüklerin (her türlü fuhuş ve rezaletlerin) açığına da, gizli saklısına da yaklaşmayın. (Savaş, eşkıyalık, devlete isyan, adam öldürmek gibi) Hak etmeleri dışında, Allah’ın haram kıldığı hiçbir cana kıymayın. İşte böylece (Allah) bunlarla size emredip tavsiyede bulunuyor (huzur ve kurtuluş yolunu öğretiyor). Umulur ki akıl erdirir (ve düşünüp gereğince amel edersiniz).”

De ki: “Gelin Allah'ın gerçekten neyi yasakladığını size anlatayım: O'ndan başka şeylere asla ilâhlık yakıştırmayın; annebabanıza iyilik yapın ve onlara karşı saygısızlıkta bulunmayın; ve çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin; çünkü sizin de, onların da rızıklarını sağlayacak olan biziz. Açık veya gizli hiçbir utanç verici fiil işlemeyin ve adaleti yerine getirmek dışında, Allah'ın kutsal saydığı insan hayatına haksızca kıymayın. Allah size aklınızı kullanasınız diye bunları emreder.

"Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını, nelere riayeti emrettiğini okuyayım:
İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında O'na kanunlarının üzerinde câri olduğu hiçbir varlığı ortak koşmayın.
Anaya, babaya devamlı iyilik edin, ihsanda bulunun, kesinlikle kötü davranmayın.
Masrafların artacağı, yoksulluğa düşeceğiniz endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını, ekmeğini, aşını biz veriyoruz.
Büyük günah ve ayıpların, meşrû olmayan şehevî fiillerin, gayrimeşrû ilişkilerin, zinanın açığına da, gizlisine de yaklaşmayın.
Haklı bir sebep olmadıkca Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı, saygıya lâyık bulduğu cana kıymayın. İşte bunlar, Allah'ın tekrar tekrar size riayeti emrettiği hususlardır. Umulur ki, aklınızı başınıza toplar düşünürsünüz" diye ilan et.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/83; 4/48; 6/120; 7/33; 17/23, 31; 31/14-15.

De ki: "Gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anne babaya iyilik edin, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizi de onları da biz rızıklandırmaktayız- kötülüklerin açık olanına da gizli olanına da yaklaşmayın ve Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Olur ki akıl edersiniz diye (Allah) size böyle emretti."

De ki: 'Gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın, anne-babaya iyilik edin, yoksulluk-endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. -Sizin de, onların da rızıklarını biz vermekteyizÇirkin-kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olma dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye (emr) etti; umulur ki akıl erdirirsiniz.'

De ki: “-Geliniz, size Rabbiniz neleri haram etmiştir, okuyayım: Ona hiç bir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik edin, fakirlik yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de, onların da rızıklarını biz veririz. zina gibi kötülüklerin açığına da, gizlisine de yanaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı nefsi (canı) haksız yere öldürmeyin. İşte bu yasaklara riayet etmeyi, Allah size tavsiye etti, olur ki, düşünür ve akıl erdirirsiniz.”

De ki: “Gelin, Allah’ın size neyi haram kıldığını size okuyayım: Allah’a hiçbir şeyi eş koşmayın. Ana babaya güzelce davranın. Fakirlik konusunda çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da rızıklandıran biziz. Açık gizli hiçbir fuhuş ve günaha yaklaşmayın. Allah’ın haram kıldığı nefsi (canı) haksız yere öldürmeyin. İşte idrak edersiniz diye Allah bunları size tavsiye etmiştir.(*)

(*) İsra Suresi, 22-38

De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayınız; anne babaya iyilik ediniz; fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyiniz! Sizin de onların da rızkını biz veririz; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayınız ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayınız! İşte, aklınızı kullanasınız diye Allah size bunları emretti.”[125]

[125] Temel haklar hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VII, 13-20.

Diyesin ki: «Geliniz, Tanrınızın size haram ettiğin, okuyayım ben, hiçbir şeyi Allaha eş koşmayınız, anaya, babaya iyilik ediniz, yoksulluk korkusiyle çocukları öldürmeyin, onların da, sizin de azığınızı veririz, açık, gizli fuhşa yaklaşmayın, hak yüzünden olmayıp da, Allahın öldürmeyin dediği bir kimseyi öldürmeyin, bunu Allah sizlere, işte böyle buyurur», ola ki anlarsınız

De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben söyleyeyim: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın! Anaya-babaya iyilikten ayrılmayın (onlara karşı saygısızlık yapmayın. Fakirlik korkusuyla) çocuklarınızı öldürmeyin! (Allah buyuruyor ki:) Sizin de onların da rızkını biz veririz. İster açık olsun ister gizli, kötülüğün ve ahlaksızlığın her çeşidinden uzak durun! Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın!” İşte (Allah), aklınızı kullanasınız diye size bunları emretti.

Bkz. 4/32“Allah’a eş koşmak”, Kur’an’da en büyük zulüm olarak tanımlanır (Lokman 31/13). Nisa suresi 4/48. ayette; Allah’ın kendisine şirk koşulmasını... Devamı..

Yine ânlara di ki: "Geliniz ben size rabbinizin neleri men’ itdiğini bildireyim: Allâh’a bir şey işrâk itmeyiniz. Vâlide ve pederlerinize hürmetle mu’âmele idiniz, evlâdınızı zarûret dolayısıyla katl itmeyiniz. Sizin ve ânların rızkınızı viririz. Gizli ve âşikâr tama’dan uzak olunuz. Katlini emr itdiğimizden gayrı hiç bir kimseyi katl itmenizi Allâh size men’ iylemişdir. İşte Allâh’ın size emirleri bunlardır düşününüz.

De ki: "Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin ve onların rızkını veren Biziz, gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır."

(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.[203] Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin.[204] İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”

203. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: İsra sûresi, âyet, 32.204. Konu ile ilgili olarak ayrıca bakınız: İsra sûresi, âyet, 33.

De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

De ki: "Gelin, Rabbinizin size neleri haram ettiğini söyleyeyim: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyi davranın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları da biz besliyoruz. Büyük günahların açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve ALLAH'ın kutsal saydığı cana haksız yere kıymayın. Bunlar, düşünesiniz diye O'nun size verdiği öğütlerdir.

De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti.

De ki: geliniz size rabbınız neleri haram kıldı okuyayım: ona hiç bir şey'i şerik koşmayın, babanıza ananıza iyilikten ayrılmayın, yoksulluk yüzünden evlâdınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkınızı biz veririz, fevahışe: açığına da, gizlisine de yanaşmayın, Allahın muhterem kıldığı nefsi haksız öldürmeyin, işittiniz a, işte size o bunları ferman buyurdu, gerektir ki aklınız erer

De ki: “Gelin, Rabb'inizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim: O'na şirk koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızıklarını Biz veririz. Fuhşiyatın¹ açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın. İşte O, size bunları öğütledi, umulur ki aklınızı kullanırsınız.”

1- Her türlü kötülük, aşırılık ve hayâsızlık.

De ki: «Gelin, üzerinize Rabbinizin neleri haram etdiğini ben okuyayım: Ona hiç bir şey'i ortak yapmayın. Anaya babaya iyilik edin. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de, onların da rızkını biz vereceğiz. Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. (Kısas ve zina gibi şeylerden dolayı meşru) bir hak olmadıkça Allahın haram etdiği cana kıymayın. İşte (Allah) size, aklınızı başınıza alasınız diye, bunları emretdi».

De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi şirk koşmayın! Hem ana-babaya iyilik (edin)! Ve fakirlikten dolayı çocuklarınızı öldürmeyin! Sizi de onları da (ancak) biz rızıklandırırız. (Zinâ gibi) çirkin işlere, açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Hem hak bir sebeb olmadıkça, Allah'ın haram kıldığı canı öldürmeyin! İşte bunlar (Allah'ın) size o emrettiği (şeyler)dir; tâ ki akıl erdiresiniz.”

Deki “Gelin, Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım. Kendisine her hangi bir şeyi ortak koşmanızı haram etmiş, ana babaya iyilik yapmanızı emretmiştir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin, sizin de onlarında rızıklarını biz veriyoruz. Açık veya gizli Allah’ın yasakladığı kötülüklere yaklaşmayın. Allah’ın yasakladığı bir nefsi geçerli bir neden olmadan öldürmeyin. Allah size bu kitapla tavsiyelerde bulunuyor ki, belki aklınızı kullanırsınız.”

De ki: "gelin çalabınızın size haram kıldıklarını okuyayım: Ona hiçbir nesneyi eş koşmayın, ananıza babanıza iyilik edin, çocuklarınızı yoksulluk yüzünden öldürmeyin, onların da sizin de azığınızı verecek olan Biziz. Çirkinliklerin açıkçasına da, gizlicesine de yaklaşmayın, Allah’ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Haklı olursa başka. İşte Allah’ın size ısmarladıkları bunlardır, aklınız yatsın diye.

Onlara de ki «— Gelin Rabbinizin size haram kıldığını haber vereyim: O/na hiçbir şeyi şerik koşmayın; anaya, babaya iyilik edin; fakr-u zarûret korkusuyle çocuklarınızı öldürmeyin; biz sîzlerin de, onların da rızkını veririz. Hayasızlığa, aşikâresine de, gizlisine de yaklaşmayın. Allah/ın katlini haram kıldığı şahsı öldürmeyin. Meğer ki kısas gibi bir hak ile ola. İşte tavsiye ettiğimiz [⁴] bunlardır, ta ki akıl erdiresiniz».

[4] Beş teklifin biri emir diğerleri nehiydir, Kur'an-ı Kerîm'deki on vasiyet buradan başlıyor ki hepsi de her şeriatta muhkemdir.

(Ey Peygamber!) De ki: “Geliniz, Rabbinizin size harîm/ zorunlu⁴⁷ kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız; ana babaya iyi/güzel davranınız; yoksulluk korkusuyla [imlâk] çocuklarınızı öldürmeyiniz. Biz sizi de onları da rızıklandırırız; ister açıktan isterse gizlice olsun çirkin işlere/fuhşiyata [fevâhiş] yaklaşmayınız. Haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayınız!⁴⁸ İşte bunları aklınızı kullanasınız diye Allah size tavsiye ediyor.

47 Ayette geçen “harreme” fiili burada; zorunlu, dokunulmaz, yapmanız gereken şeyler anlamındadır. Zaten semantik olarak bu anlam uygundur. Pekçok meâ... Devamı..

De ki: “Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri söyleyeyim: O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın, anaya babaya iyilik yapın, sizin ve onların rızkını veren biz olduğumuz halde yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, hak dışında, Allah'ın (öldürülmesini) haram kıldığı kimseyi öldürmeyin.” Allah bunları size düşünesiniz diye buyurmaktadır.

Onlarade ki: “Gelin, Rabb’inizin asıl neleri haram kıldığını size Kur’an’dan okuyayım:”
Hiç kimseyive hiçbir şeyi ilâhlık makâmına yüceltip de O’na ortak koşmayın; anne. babaya iyilik yapın ve onlara karşı son derece saygılı, edepli ve şefkatli davranın!
Fakirlikten dolayı,çocuklarınızı —onlara bakamayız yetemeyiz endişesiyle— öldürmeyin! Unutmayın ki, sizi de, onları da besleyen Biziz! O hâlde, tarih boyunca şeytanın istediği gibi yaparak çocuklarınıza kıymayın!
İster açık ister gizli olsun, fuhşun ve ahlâksızlığın her çeşidinden uzak durun!
Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, Allah’ın dokunulmaz kıldığı bir cana kıymayın!
İşte Allah, aklınızı kullanasınız ve gerçek haramlardan kaçınabilesiniz diye, size bunları emrediyor!

De ki:
-“Gelin! Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım:
O’na hiçbir şeyi şirk / ortak koşmayın!
Ana-Baba’ya iyilik edin!
Yoksulluk yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin!
Onları da, sizi de biz rızıklandırıyoruz.
Dışa vurmuş (görünen) ve saklı kalmış (görünmeyen) Kötü İşler’e / Fuhş’a yaklaşmayın!
Hakk’lı olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı şekilde Can’a kıymayın!”.
İşte size onu tavsiye etti.
Umulur ki akledersiniz.

Resulüm onlara de ki: " Gelin size Tanrı’nın yasak ettiklerini okuyayım: hiçbir şeyi Allah ile bir tutmayın; hiçbir iyiliği de ana baba ile bir tutmayın. açlık korkusuyla çocuklarınızı öldüremeyin, çünkü size de onlara da bakacak olan biziz. fuhşun açığına da gizlisine de yanaşmayın, geçerli bir sebep olmadan Allah'ın haram ettiği cana kıymayın. " Allah bunları, üzerinde kafa yormanız için öneriyor

De ki: “Gelin Rabbinizin size neleri haram kılarak yasakladığını okuyayım. Allah ile hiçbir şeyi denk tutmayın! Allah’ın yasalarına karşı çıkarak insanların yasalarına uymayın! Anaya babaya iyilik edin! Çocuklarınızın rızkını biz veriyoruz! Onun için fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin! Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Allah’ın yasakladığı cana haksızlık yaparak kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.”

De ki: “Gelin Rabbinizin size neleri saygın kıldığını [tilavet] edeyim (okuyup aktarayım): O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın ve ana babaya iyilik (edin)! [*] Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; (çünkü) sizi de onları da biz rızıklandırmaktayız. Çirkinliklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın! Allah’ın saygın kıldığı (öldürülmesini yasakladığı) canı haksız yere öldürmeyin! İşte bunlar (Allah’ın) size emrettikleridir. Umulur ki akıl edersiniz. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:83; Nisâ 4:36; İsrâ 17:23-24; Meryem 19:14, 32; ‘Ankebût 29:8; Lokmân 31:14; Ahkâf 46:15.,Bu üç ayet yani En‘âm 6:151-153. a... Devamı..

(Ve onlara): “(Ey kâfirler!) Gelin size Rabbinizin; ‘Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızı, anaya ve babaya iyi davranmanızı, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmemenizi, sizin de onların da rızkını Bizim verdiğimizi,¹ açık ve gizli bütün namussuzluklara² yaklaşmamanızı, Allah’ın haksız yere³ öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi⁴ öldürmemenizi,’ emrettiğini anlatayım. Şunu iyi bilin ki (Allah) bütün bunları, akıl edesiniz diye size tavsiye etti.” de.

1 Konuyla ilgili olarak Bk. (İsra: 31)2 Fahşa: Zina, adam öldürmek, hırsızlık ve her türlü günâh, Allah’ın yasakladığı aşırı arzular, demektir. Burada... Devamı..

De ki: “Gelin, Allah’ın [gerçekten] neyi yasakladığını size anlatayım: O’ndan başka şeylere asla ilahlık yakıştırmayın; anne-babanıza iyilik yapın [ve onlara karşı saygısızlıkta bulunmayın]; ¹⁴⁶ ve çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin; ¹⁴⁷ [çünkü] sizin de onların da rızıklarını sağlayacak olan Biziz; açık veya gizli hiçbir utanç verici fiil işlemeyin; ve adalet[i ifa etmek] dışında Allah’ın kutsal saydığı insan hayatına kıymayın: Allah bunu size emretti ki aklınızı kullanabilesiniz; ¹⁴⁸

146 Benim parantez içinde verdiğim ibare, bütün müfessirlerin ittifakla belirttiklerine göre, yukarıdaki emirde açıkça murad edilmiştir; çünkü anne-ba... Devamı..

De ki: “Gelin, size Rabbinizin neyi haram/dokunulmaz kıldığını bildireyim: Allah’a hiçbir şeyi eş ve ortak koşmayın,1 anaya babaya iyi davranın,2 fakirlik korkusundan dolayı çocuklarınızı öldürmeyin. Zira sizin de onların da rızıklarını veren biziz! Utanç verici her hayâsızlığın açığından ve gizlisinden uzak durun.4 Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana haksız yere kıymayın.5 İşte, bütün bunları Allah, size bildiriyor. Umulur ki aklınızı kullanırsınız.”6, 14/36, 22/26-31, 24/36, 17/23, 36/137, 17/31, 47/33, 17/32, 24/30-31, 52/178, 4/92-93, 5/32, 17/33, 62/44, 10/100, 21/10, 28/60

De ki: “Gelin, Allah’ın size neyi hürmete layık ve dokunulmaz kıldığını[¹¹⁴²] aktarayım: O’ndan başka şeylere kesinlikle ilâhlık yakıştırmayın; anne-babaya iyi davranın; rızkınıza ortak çıkar endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin,[¹¹⁴³] zira sizin de onların da rızkını Biz veriyoruz; açık ya da gizli, sizi mahcup edecek bir günaha yanaşmayın; haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah’ın kutsal saydığı insan hayatına kıymayın:[¹¹⁴⁴] Allah size işte bunları emretti ki aklınızı kullanabilesiniz.

[1142] Harrame, hem “yasak kıldı” hem de “hürmete layık ve dokunulmaz kıldı” anlamına gelir. Aslında her yasak zımnî bir dokunulmazlığı içerir. Haraml... Devamı..

De ki: «Geliniz, Rabbinizin, üzerinize neleri haram kılmış olduğunu okuyayım: O'na hiçbir şeyi şerik koşmayınız, ve ana ile babaya iyilik ediniz. Ve çocuklarınızı yoksulluktan dolayı öldürmeyiniz. Sizi de onları da Biz merzûk kılarız. Ve fuhşiyata, onlardan alenî olana da, gizlice olana da yaklaşmayınız, ve Allah Teâlâ'nın haram kıldığı herhangi kimseyi de öldürmeyiniz, bihakkın olan müstesna. İşte bunlar ile size tavsiyede bulunmuştur. Tâ ki âkilâne düşünesiniz.»

De ki: “Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını ben okuyup açıklayayım: O'na hiçbir şeyi ortak yapmayın, anneye babaya iyi davranın, fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, çünkü sizin de onların da rızkını veren Biz'iz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor. [4, 48; 17, 23; 31, 14-15; 2, 83; 17, 31; 7, 33; 6, 120] {KM, Çıkış 20}

Fuhşiyat (fevahiş) çirkinliği meydanda olan her türlü kötü davranışı kapsar. Kur’ân; zina, eşcinsellik, edep yerlerini açma, üvey anne ile evlenme gib... Devamı..

De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; sizi de onları da biz besliyoruz. Fuhuşların açığına da, kapalısına da yaklaşmayın ve haksız yere Allah'ın yasakladığı cana kıymayın! Düşünesiniz diye Allah size bunları tavsiye etti.

Onlara di ki: Gelin Allâh'ın harâm iylediği şeyleri ben size haber vireyim. (Onlar da şunlardır). Allâh'a şirk itmeyiniz, fakrdan korkarak evlâdlarınızı katl iylemeyiniz, onları ve sizi biz besleriz. Âşikâr ve gizli fevâhişe yaklaşmayınız. Allâh'ın harâm kıldığı katl-i nefsi, hak ile olmaksızın (hüküm ile ve kısâsen) irtikâb itmeyiniz. İşte bunlardır ki Allâh size emir ve tavsiye ider. Tâ ki düşünüb 'akıllarınızı başınıza toplayasınız.

De ki “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını sıralayayım: Hiçbir şeyi Allah ile bir tutmayın, anaya babaya iyilikten geri durmayın, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; onların ve sizin rızkınızı veren Allah’tır[1]. Fuhşun açığına da gizlisine de yaklaşmayın, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayın; haklı sebeple[2] olursa başka. İşte bunlar, Allah'ın size yüklediği görevlerdir; belki aklınızı kullanırsınız.

[1] Ayetin tam anlamı, "onların da sizin de rızkınızı veren biziz" şeklindedir. Bu şekilde anlam verilmesi Türkçe bakımından doğru anlaşılması için uy... Devamı..

De ki:-Gelin, Rabbinizin size neyi haram kıldığını okuyayım: O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyilik edin. Yoksulluk yüzünden çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de, onların da rızıklarını veren biziz! Ahlaksızlığın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte, (Allah) size, düşünesiniz diye bunları tavsiye etti.

De ki: Gelin, Rabbinizin size neyi haram ettiğini okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya iyilik edin. Yoksulluk korkusuyla evlâdınızı öldürmeyin; sizi de, onları da rızıklandıran Biziz. Fuhşiyatın(26) açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın haram ettiği bir cana haksız yere kıymayın. Akıl edersiniz diye, Rabbiniz size işte bunları emretti.

(26) Genel anlamıyla, çirkinliği aşikâr olan kötü davranışlar. Büyük günahlar, bu sözcüğün kapsamına girmekle birlikte, fuhuş yahut fuhşiyat denince i... Devamı..

De ki onlara: "Hadi gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını yüzünüze karşı okuyayım: Hiçbir şeyi O'na ortak koşmayın. Ana-babaya çok iyi davranın. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin; biz sizi de onları da rızıklandırırız. Kötülüklerin görünenine de gizli kalanına da yaklaşmayın. Allah'ın saygın ve aziz kıldığı cana, bir hakkı savunmak dışında kıymayın. Allah size bunları önerdi ki, aklınızı işletebilesiniz."

eyit: “gelüñ oķıyam anı kim ḥarām eyledi çalabuñuza sizüñ üzere kim ortaķ eylemeyesiz aña neşene daħı ataya añaya eylük eylemek daħı depelemeñ oġlanlaruñuzı yoħsullıķdan biz virürüz rūzį size daħı anlara daħı yaķın gelmeñ zişt işlere ol kim belürdi andan daħı ol kim gizlendi daħı depelemeñ nefsi ol kim ḥarām eyledi Tañrı illā ḥaķk-ıla. şol ıśmarladı size anı anuñ-içün kim siz anlayasız.”

Eyit yā Muḥammed: Gelüñüz oḳuyayın üstüñüze anı ḥarām eyledi TañrıTa‘ālā üstüñüze ki ortaḳ itmeyesiz aña bir nesne daḫı. Ataya anaya eylükeyleyesiz, daḫı öldürmeyesiz oġlanlaruñuzı açlıḳdan ḳorḳup. Biz rızḳ virürüz size daḫı, anlara daḫı. Daḫı yaḳın olmañuz yaman nesnelere ol kim āşikāreoldı andan daḫı ol kim gizlendi andan. Daḫı öldürmeñüz nefsi ki ḥarām ey‐ledi Tañrı Ta‘ālā anı illā ḥaḳḳ‐ıla anı. Tañrı Ta‘ālā vaṣiyyet eyledi size. Ola kim fehm idesiz.

(Ya Rəsulum!) De: “Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim: Ona heç bir şərik qoşmayın; ata-anaya yaxşılıq edin; kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk. Açıq və gizlin pis işlərə yaxın düşməyin. Allahın (qətlini) haram buyurduğu cana qıymayın (müsəlman və ya əhli-zimməni haqsız yerə öldürməyin). (Allah) bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, düşünüb anlayasınız!

Say: Come, I will recite unto you that which your Lord hath made a sacred duty for you: that ye ascribe no thing as partner unto Him and that ye do good to parents, and that ye slay not your children because of penury. We provide for you and for them and that ye draw not nigh to lewd things whether open or concealed. And that ye slay not the life which Allah hath made sacred, save in the course of justice. This He hath commanded you, in order that ye may discern.

Say: "Come, I will rehearse what Allah hath (really)(976) prohibited you from": Join not anything as equal with Him; be good to your parents; kill not your children on a plea of want;- We provide sustenance for you and for them;- come not nigh to shameful deeds. Whether open or secret; take not life, which Allah hath made sacred, except by way of justice and law:(977) thus doth He command you, that ye may learn wisdom.

976 Instead of following Pagan superstitions, and being in constant terror of imaginary taboos and prohibitions, we should study the true moral law, w... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.