22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 132. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velikullin deracâtun mimmâ ‘amilû(c) vemâ rabbuke biġâfilin ‘ammâ ya’melûn(e)

Herkesin, yaptığına göre dereceleri var ve Rabbin, onların yaptıklarından gafil değildir.

Her bir kimsenin işlediği amellere göre dereceleri vardır ve Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. (Bu ayetle, kişilerin ve ekiplerin; yaptıkları ve başardıkları hayırlı ve yararlı işlere, amellere, mesleklere… Bilgi, beceri, gayret ve girişimleri sonucu oluşan verimlilik ve üretim kriterlerine göre kıymetleri; etkinlik ve yetkinlik mertebeleri olacağı belirtilmektedir.)

Herkesin yaptıkları işlere göre bir takım dereceleri vardır. Ve Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Herkes işlediği devamlı, bilinçli ameller sebebiyle âhirette farklı muamelelere tâbi tutulacak, yargılanacaktır. Senin Rabbin onların işledikleri amellerden gafil, habersiz değildir, bunlara göre, sizi mükâfatlandırıp cezalandıracaktır.*

Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Yapmakta oldukları dolayısıyla her biri için dereceler vardır. Rabbin, onların yapmakta olduklarından habersiz değildir.

Herkes için, yaptıklarına göre dereceler vardır. Rabbin de onların yaptıklarından gafil değildir.

Herkesin yaptıklarından dolayı dereceleri vardır. Ve Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Herkesin, yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Herkesin işince, türlü dereceler var, yaptıkları bir işten Tanrın habersiz değil

Herkes için, yaptıklarına göre dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.*

Herkes a’mâlinin derecâtına göre mu’âmele görecekdir. Senin rabbin ânların a’mâlinden gâfil değildir.

İşlediklerine karşılık her birinin dereceleri vardır. Rabbin onların işlediklerinden habersiz değildir.

Herkesin amellerine göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Yaptıklarına karşılık olarak her biri için dereceler vardır. Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değil.

Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

ve her biri için amellerinden dereceler vardır rabbın ne işlediklerinden gâfil de değil

Herkesin yaptığı işe göre derecesi vardır. Rabb'in onların yaptıklarından habersiz değildir.

Herkesin (hayır ve şer) yapdıkları şeylere göre dereceleri vardır. Onlar (kâfirler) ne yaparlarsa Rabbin onlardan gaafil değildir.

Herkes için, yaptıklarından dolayı dereceler vardır.(1) Çünki Rabbin (onların)yapmakta olduklarından gafil değildir.*

Yaptıklarından her bir şeyin, farklı farklı karşılıkları var. Senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden habersiz değildir.

Herkesin işlediklerine göre katları vardır. Senin çalabın onların işlediklerinden bilgisiz değildir.

Herkes için işlediklerinden dolayı türlü türlü mertebeler vardır. Rabbin onların işlediklerinden gafil değildir.

İşlediklerine karşılık (cin ve insanlardan) her biri için dereceler vardır. Rabbin onların işlediklerinden habersiz değildir.

Her insanın, bilinçli olarak yaptığı işlere göre kulluk mertebeleri içinde farklı birderecesi vardır. Unutma ki Rabb’in, onların yaptığı hiçbir şeyden habersiz değildir.
O hâlde, ey insan, en yüksek dereceyi kazanmak için Rabb’ine kulluk et! Unutma ki:

Herkes için işledikleri şeylerden dereceler vardır.
Senin rabbin onların işleyeceklerinden gâfil değildir.

Herkesin yaptığı işlere göre dereceleri vardır. [*] Rabbin onların yaptıklarından asla habersiz değildir.*

Herkesin (dünyada) yaptıklarına karşılık (Allah’ın katında) dereceleri vardır. Senin Rabbin, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

zira herkes, ancak [kasıtlı] eylemlerinden dolayı yargılanacaktır; 117 ve Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir.

Zira herkes için, yaptığıyla orantılı dereceler vardır. Çünkü senin Rabbin, onların yaptıklarına karşı duyarsız değildir. 4/95, 9/20, 20/75, 46/19

Zira herkes, ancak yaptıklarına bakılarak sınıflandırılır. Ve Rabbin, onların yapıp ettiklerinden habersiz değildir.

Ve herkes için yaptıkları şeylerden dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların ne yapar olduklarından gâfil değildir.

Herkesin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Senin Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir. [16, 88; 25, 69]

Her birinin yaptıkları işlere göre dereceleri vardır. Rabbin, onların yaptıklarından habersiz değildir.

Herkesin yaptığına göre aldığı dereceler vardır. Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Herkesin derecesi yaptığına göredir. Rabbin yaptıkları şeylerden gafil değildir.

Herkes için, yaptığı işe göre, derece derece karşılıklar vardır. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından habersiz değildir.

Her birinin, yapıp ettiklerinden kaynaklanan dereceleri vardır. Rabbin onların işlediklerinden gafil değildir.

daħı dükelinüñ dereceleri var anuñ-içün kim işlediler. daħı degül çalabuñ ġāfil andan kim işlerler.

Her kişinüñ derecesi vardur ‘ameli sebebi‐y‐ile. Daḫı Tañrı Ta‘ālā ġāfildegüldür anlar işledügi işlerden.

Hər kəs üçün etdiyi əməllərə görə dərəcələr (müxtəlif mükafatlar və cəzalar) vardır. Rəbbin onların nə etdiklərindən qafil deyildir!

For all there will be ranks from what they did Thy Lord is not unaware of what they do.

To all are degrees (or ranks)(954) according to their deeds: for thy Lord is not unmindful of anything that they do.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.