1 Temmuz 2022 - 2 Zi'l-Hicce 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
En’âm Suresi 118. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fekulû mimmâ żukira-smu(A)llâhi ‘aleyhi in kuntum bi-âyâtihi mu/minîn(e)

Onun ayetlerine inanmışsanız Allah'ın adı anılarak kesilenleri yiyin.

Eğer O’nun ayetlerine inanıyorsanız, o halde (sadece) üzerinde Allah’ın ismi anılanlardan (helâl ve meşru kazançlardan, Besmele ile kesilen hayvanlardan ve O’nun rızası için harcananlardan) yiyin. (Harama ve murdara bulaşmayın.)

Öyleyse, o sapıkların sözlerine bakmayın da üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyin, eğer gerçekten, O'nun mesajına inanıyorsanız.

Eğer Allah'ın âyetlerine, âyetlerdeki hükümlere iman ediyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanların etinden yeyin.

Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız üzerine Allah'ın adı anılan (hayvanların etlerin)den yiyin.

Eğer O'nun ayetlerine inanıyorsanız, artık üzerinde yalnızca Allah'ın ismi anılanlardan yiyin.

Artık Allah'ın âyetlerine inanan müminlerseniz, üzerlerine Allah'ın ismi anılmış (besmele ile kesilmiş) olan hayvanlardan yeyin.

Artık, (onların haram kıldıklarına uymayarak) üzerinde Allah’ın ismi zikredilenden yiyin, eğer O’nun ayetlerine inanmış iseniz.

Eğer Allah'ın âyetlerine inanıyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyiniz!

Onun âyetlerine inan getirmişseniz, üzerinde Allahın adı anılmış olan bir nesneden yiyiniz

O halde O'nun ayetlerine iman ediyorsanız, Allah'ın adı anılarak (putlara adanmadan) kesilen hayvanlardan yiyin.

“Allah’ın adının anılması” ndan maksat, putlara adanarak kesilen hayvanlar gibi Allah’tan başka varlıklar için kesilmemiş olmasıdır. Onun için eğer ha... Devamı..

Eğer Allâh’ın âyâtına mü’min iseniz ânın isminin zikriyle kesilen her şeyi ekl idiniz.

Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılmış olan şeyden yiyin.

Artık, âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah’ın ismi anılarak kesilmiş hayvanlardan yiyin.

Allah'ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılarak kesilenlerden yeyin.

Ayetlerine inanıyorsanız, üzerinde ALLAH'ın ismi anılanlardan yeyin.

118-119 Kuran'ı detaylı ve tamam kabul etmeyerek ona hadis ve fıkıh kitaplarını ortak koşanların en önemli özelliklerinden birisi de Allah'ın haram et... Devamı..

Eğer Allah'ın âyetlerine iman ediyorsanız, Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanlardan yiyin.

O halde eğer onun âyetlerine inanan mü'minler iseniz üzerlerine Allah ismi anılmış olanlardan yeyin

Eğer Allah'ın âyetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılanlardan yiyin.

Artık (o sapanların sözlerine bakmayın da) üzerine Allahın ismi anılan (besmele çekilen hayvan) lardan yeyin, eğer Onun âyetlerine îman edenler (den) seniz.

Eğer O'nun âyetlerine îmân eden kimseler iseniz, artık üzerine Allah'ın ismi zikredilmiş olan (besmele ile kesilmiş hayvan)lardan yiyin!

Eğer Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, Allah’ın ismi anılarak kesilmiş helal hayvanlardan yiyin.

Artık üzerinde Allah’ın adı anılarak kesilenleri yiyin, eğer Onun belgelerine inanan kimselerseniz.

Allah/ın âyetlerine inanmış iseniz kesilir iken adı anılmış olan şeyi yeyin.

(Ey Mü’minler!) Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah’ın adı anılmış şeylerden yiyiniz.

Allah'ın ayetlerine iman etmişseniz, üzerine Allah'ın adı anılmış olan şeyden yiyin.

O hâlde, Allah’ın ayetlerine gerçekten inanıyorsanız, size helâl kılınan güzel nîmetlerden kendinizi mahrum etmeyin de, O’nun adı anılarak boğazlanan hayvanların etlerinden yiyin ve bunların helâl oluşundan asla kuşku duymayın!

O’nun âyetlerine inanmış / mümin iseniz, üzerine Allah’ın adının anıldığı şeylerden yiyin!

Eğer Allah kelâmına inanıyorsanız, besmele bismillah çekilerek kesilmiş olan hayvan etini yiyin.

Allah’ın ayetlerine inanıyorsanız, Müşriklere inat; üzerine Allah’ın adı anılarak kesilenlerden yiyin. Çünkü o müşrikler size inat; kendi ilahlarının adını anarak hayvanlarını kesiyorlar. Hâlbuki onlar da Allah’a inanıyorlardı. Onlara yeri göğü kim yarattı diye sorduğunda, Allah demiyorlar mıydı? Öyleyse niçin inat edip Allah’ın yarattığı hayvanları putlarının adını anarak kesiyorlar? Bu nedenle Müşriklerin putları adına kestiklerinden yemeyin!

O’nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah’ın adı anılan (hayvan)lardan yiyin! [*]

Yüce Allah üzerine “besmele” çekilerek kesilen hayvanları yemeyen Mekkeli müşriklerin uygulamalarının yanlışlığını ifade ederek, gerçek müminlerin böy... Devamı..

Eğer Onun âyetlerine inanıyorsanız, sadece Allah’ın adı anılan şeylerden, yiyin.¹

1 Bu ve devamı üç âyet, bazı insanların Peygamberimize gelip: “Allah’ın öldürdüğü haram oluyor da, bizim (keserek) öldürdüklerimiz nasıl helâl oluyor?... Devamı..

ÖYLEYSE, üzerinde Allah’ın adının anıldığı şeylerden yiyin, eğer O’nun mesajlarına gerçekten inanıyorsanız. ¹⁰⁴

104 Bu ve bundan sonraki ayetin maksadı, ilk bakışta görüldüğü gibi, o ana kadar ilan edilmiş beslenme kurallarını tekrar etmek değil, daha çok, böyle... Devamı..

Eğer Allah’ın ayetlerine inanıp güveniyorsanız, üzerine Allah’ın adının anıldığı hayvanlardan yiyin. 16/5-6, 22/30, 36/72-73, 40/79

O hâlde, üzerine Allah’ın adının anıldığı şeylerden yiyin;[¹¹¹¹] tabii ki O’nun âyetlerine içten inanıyorsanız!

[1111] Bir sonraki âyetle birlikte zımnen: İnsan kim adına yaşıyorsa, onun adına hayvan kesmiş olur.

İmdi eğer siz O'nun âyetlerine inanan kimseler iseniz üzerine Allah Teâlâ'nın ismi anılmış olanlardan yiyin.

Artık, o sapanların sözlerine kulak asmayın da, -Allah'ın âyetlerini tasdik ediyorsanız- kesilirken üzerine Allah'ın adı anılmış olan hayvanların etini yeyin.

O halde Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine O'nun adı anılan(hayvan)lardan yeyiniz.

Eğer Allâh'ın âyetlerine îmân idenlerden iseniz (kesildiği zamân) üzerine Allâh'ın ismi zikr olunanı (hayvânları) yiyiniz.

Allah'ın adı anılarak kesilenlerden yiyin! Tabii eğer O‘nun âyetlerine inanıyorsanız.

Eğer O'nun ayetlerine inananlardan iseniz, üzerine Allah'ın adının anıldıklarından yiyin.

Eğer Onun âyetlerine inanmış kimseler iseniz, üzerlerine Allah'ın adı anılan şeylerden yiyin.

O halde, O'nun ayetlerine inanıyorsanız, üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yiyin.

pes yiñ [71a] andan kim anıldı Tañrı adı anuñ üzere eger olasız āyetlerine inanıcılar

Pes yiñüz ol nesneden kim añalar Tañrınuñ adı[nı] anuñ üstine, eger sizTañrı Ta‘ālānuñ āyetlerine īmān getürseñüz.

Əgər siz Allahın ayələrinə inanan kimsələrsinizsə, üstündə Onun adı çəkilmiş (bismillah deyilərək kəsilmiş) heyvanları yeyin!

Eat of that over which the name of Allah hath been mentioned, if ye are believers in His revelations.

So eat of (meats) on which Allah.s name hath been pronounced, if ye have faith in His signs.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.