1 Temmuz 2022 - 2 Zi'l-Hicce 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Özür !
29.06.2022 tarihi itibarıyla web sitemize bir saldırı vâki olmuş ve üye girişi yapan kullanıcılarımız "Ayet Karşılaştırma" sayfamızda kişiselleştirdikleri sayfalarına ulaşamamışlardır. Üye girişi yapılmadan sayfa görüntülemede bir problem bulunmamaktadır. Görüntülemede sıkıntı yaşayan kullanıcılarımız çıkış yaparak aynı sayfayı görüntüleyebilirler.
Sitemize saldırı yaparak insicâmı bozanların emelleri nedir anlayamıyor, Allah'a havale ediyoruz.
En’âm Suresi 114. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Efeġayra(A)llâhi ebteġî hakemen vehuve-lleżî enzele ileykumu-lkitâbe mufassalâ(en)(c) velleżîne âteynâhumu-lkitâbe ya’lemûne ennehu munezzelun min rabbike bilhakk(i)(s) felâ tekûnenne mine-lmumterîn(e)

Allah'tan başka bir hakem mi arayayım ki size, her muhtaç olduğunuz şeyi bildirip açıklayan kitabı, o indirmiştir. Kendilerine kitap verilenler de bilirler ki o, senin Rabbin tarafından gerçek olarak indirilmiş bir kitaptır; artık şüphe edenlerden olma.

Şimdi O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmişken ve kendilerine Kitap verdiklerimiz(in sadıkları da), bunun gerçekten Rabbinden Hakk olarak indirilmiş olduğunu bilmekteyken, (ben kalkıp) “Allah’tan başka bir hakem (ve Kur’an’dan-Resulüllah’tan başka mihenk) mi arayayım?” Şu halde, sakın kuşkuya (ve umutsuzluğa) kapılanlardan olmayasın!

Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım ki, size her muhtaç olduğunuz şeyi gerçek bir şekilde bildirip açıklayan kitabı O indirmiştir. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bilirler ki, O kitap Rabbin tarafından gerçekleri içerikli olarak indirilmiştir. Öyleyse şüphe edenlerden olmayın.

“Allah size, kitabı ayrıntılı açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım?" de. Kendilerine verdiğimiz kutsal kitapların hükmünce amel edenler, Kur'ân'ın Rabbin tarafından, gerekçeli, hikmete dayalı olarak toplumda hakça bir düzen gerçekleştirmen için, bölüm bölüm indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 10/94.

"Allah size açıklanmış bir şekilde Kitap indirmişken O'ndan başkasının hakemliğini mi isteyeceğim!" Kendilerine Kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından hak üzere indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma.

Allah'tan başka bir hakem mi arıyayım? Oysa O, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma.

Ey Rasûlüm, de ki: “- Sizinle aramızı ayırdeden Allah'dan başka bir hakem mi ararım? Size, ayrıntılı olarak (içinde hak ile batıl belirlenmiş Kur'an) Kitabı indiren O'dur. Kendilerine kitab verdiğimiz o Yahudî ve Hristiyan âlimleri de şüphesiz bilirler ki, bu Kur'an, Rabbinden hak olarak indirilmiştir. Öyle ise, sakın şüphe edenlerden olma...

(De ki:) Allah’tan başka hakem mi arayayım? Hâlbuki O, size Kitab’ı apaçık indirmiştir. Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz, onun senin Rabbinden gerçek bir şekilde indirilmiş olduğunu biliyorlar. Artık sakın şüphe edenlerden olma!

Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'ân'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

Ben Allahtan başka, aracı mı isterim? Odur size mufassal kitap indiren, Kitaplı bulunanlar Kur'anın hak olarak, Tanrıdan inmiş olduğunu bilmektedirler, sakın sen, şüphe besliyenlerden olmayasın

(De ki:): “O, size Kitab'ı açıklanmış olarak indirmişken, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine kitap verdiklerimiz(den Yahudi ve Hristiyan âlimleri) de, hiç kuşkun olmasın ki o (Kur'an')ın, gerçekten Rabbin tarafından indirildiğini biliyorlar.

Ayetin ilk cümlesi gösteriyor ki; İslam’ın son ve en kapsamlı Kitabı olan Kur’an, hem Hz. Muhammed için hem de onun yolundan giden mü’minler için dini... Devamı..

Size kısım kısım kitâb inzâl iden Allâh’dan gayrı hâkim mi arayacağım Kur’ân’ın kendilerine filhakîka Allâh tarafından nâzil oldığını biliyorlar, mütereddidlerden olma!

"Allah size Kitap'ı açık açık indirmişken O'ndan başka bir hakem mi isteyeyim?" Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun gerçekten Rableri katından indirilmiş olduğunu bilirler. Öyleyse, sen şüpheye düşenlerden olma!

“Size Kitab’ı (Kur’an’ı) hak olarak indiren O iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma.[190]

Kureyş müşrikleri peygamberimize, “Aramızda yahudi veya hıristiyan âlimlerinden bir hakem seçelim. Senin getirdiğin din hakkında onların kitaplarında ... Devamı..

(De ki): Allah'dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size Kitab'ı açık olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur'an'ın gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

ALLAH'tan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.

Bir önceki ayetlerde peygamber düşmanlarının peygambere yakıştırdıkları iftiralarını yaldızlı sözler olarak birbirlerine ilettiklerini bildiren Tanrı,... Devamı..

Allah, size Kitab'ı (Kur'ân'ı) açıklanmış olarak indirdiği halde, ondan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, o Kur'ân'ın, gerçekten Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden olma.

Şimdi de: Allah size mufasselen kitab indirmiş iken ben Allahtan başkasını mı hakem istiyeceğim? kendilerine kitab verdiklerimiz de bilirler ki o temamiyle hakk olarak senin rabbından indirilmiştir, sakın şübhelenenlerden olma

“O, size Kitap'ı ayrıntılı olarak indirmişken, Allah'tan başka bir hakem mi arayayım?” Kendilerine Kitap verdiklerimiz, bilirler ki bu Rabb'inden Hakk¹ olarak indirilmiştir. O halde, sakın kuşku duyanlardan olma!

1- Hakikat; gerçek, doğruluk. Bir işin doğrusu. Gerçeklik. Gerçek olan. Doğru olan. Bir şeyin aslı ve esası.

(Habîbim, de ki:) «O, size o kitabı (kendinde hak ile baatıl tamamen) açıklanmış (ayırd edilmiş) bir halde indirmişken (benimle sizin aranızda tutub da) Allahdan başka bir hakem mi arayacak mışım»? Kendilerine kitâb verdiğimiz o kimseler de bilirler ki o (Kur'an) hiç şübhesiz Rabbinden hak olarak indirilmişdir. Öyle ise sakın şüpheye düşenlerden olma.

(De ki:) “Hiç Allah'dan başka bir hakem mi ararım? Hâlbuki size Kitâb'ı(Kur'ân'ı, içinde hak ile bâtıl) iyice açıklanmış olarak indiren O'dur.” Kendilerine kitab verdiğimiz kimseler de gerçekten onun, Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler; öyle ise sakın şübhe edenlerden olma!

Allah, kitabı tafsilatlı bir şekilde size indiren O iken, O’ndan başka hüküm veren birini mi? arayacağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana inen kitabın içindeki gerçeklerin Rabbinden indirildiğini çok iyi biliyorlar. Sen asla şüpheye düşenlerden olma.

Ben Allah’tan başka yarlıgayıcı ister miyim hiç? Kitap’ı size uzun uzadıya bildiren Odur. Kendilerine Kitap verilenler çok iyi bilirler ki gerçekten bu Kitap çalaplarından dosdoğru olarak bildirilmiştir. Sakın sen bundan şüphe etme.

Allah size Kitabı mufassal surette inzal etmiş iken ondan başka hakem [⁷] mi araştırayım? Kendilerine Kitap verdiğimiz kimseler onun Rabbin tarafından doğru olarak indirilmiş olduğunu bilirler [⁸]. Artık sakın şüphe edenlerden olma ! [⁹].

[7] Hakem hâkimden daha beliğdir.[8] Mekke'de iken Yahudiler Kur'an'ın gerçek olduğunu itiraf ederlerdi. «Davet Araplara mahsustur» derlerdi; fakat Me... Devamı..

(Ey Peygamber!) Onlara de ki: “Allah size Kitab’ı detaylarıyla açıklamış olarak indirmiş iken, Ondan başkasını mı hakem isteyeyim?” Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun/Kur’an’ın gerçekten Rabbin tarafından indirildiğini bilirler. O hâlde sakın kuşkuya düşenlerden [mumterîn] olma!

Allah size kitabı açık açık indirmişken O'ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine kitab verdiklerimiz, onun rableri katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Öyleyse, sen şüpheye düşenlerden olma!

“Allah size neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bildiren bu Kitabı tüm ayrıntılarıyla mükemmel şekilde açıklanmış olarak gönderdiği ve böylece hükmünü kesin bir biçimde beyân ve tebliğ etmiş olduğu hâlde, ben şimdi hayatıma yön verecek ilkeleri belirlemek için O’ndan başka bir hakem mi arayacakmışım?
Kaldı ki, kendilerine daha önce Tevrat, Zebur ve İncil’den oluşan Kutsal Kitabı emânet ettiğimiz kimseler de, içlerinden birçoğu Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu itiraf etmekten çekinseler de, onun Rabb’inden gelen bir hakîkat olduğunu bilirler! O hâlde, sakın kuşkuya kapılanlardan olma!
Bu kitap hakkında nasıl kuşkuya kapılabilirsin ki;

Ayrı ayrı açıklanmış olarak Kitab’ı size O indirmişken, Allah’tan başkasını mı hakem ararım?
Kitap verdiğimiz kimseler biliyorlar ki o, senin rabbinden Hakk ile indirildi.
Şüphe Edenler’den olma!

Resulüm de ki: " size Kuran’ı ayrıntılı olarak indirmiş iken ben şimdi gidip Allah'tan başka hakem mi ararım? " Ehlikitap, Kuran’ın, Allah tarafından bir denge unsuru olarak indirildiğini bal gibi biliyor. Sakın ola bu konuda şüpheci olma.

Onlara de ki; “Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım? Hâlbuki size Kitabı açık olarak gönderen O’dur.” Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Kur’an’ın gerçekten Rabbin tarafından gönderilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

(De ki): “Size (gerçekler) apaçık ortaya konulmuş olarak [*] Kitabı indiren Allah’tan başka bir hakem mi arayacakmışım!” [*] Doğrusu kendilerine kitap verdiğimiz kişiler, onun (Kur’an’ın) Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüpheye düşenlerden olma!

Ayetlerin açıkça ortaya konulmasıyla ilgili bkz. En‘âm 6:55, 97, 98, 119, 126, 154; A‘râf 7:32, 52, 145, 174; Tevbe 9:11; Yûnus 10:5, 24, 37; Hûd 11:1... Devamı..

(Ey Muhammed!) Onlara: “Allah size ayrıntılı açıklamalar içeren kitabı indirmişken şimdi ben kalkıp da Onun dışında başka bir hakem mi arayayım?”¹ de. Çünkü o kendilerine kitap verdiklerimiz o Kitabın, gerçekten Rabbin tarafından hak olarak indirildiğini bilirler. O halde sakın şüphe edenlerden, olma.²

1 Bu ifâdeden, Müslümanların hiçbir konuda Allah’ın kitabından başka bir şeyi veya birilerini aralarında hakem tayin etmeleri veya aralarındaki ihtilâ... Devamı..

sen onlara [de ki:] “Hakikati apaçık ortaya koyan ⁹⁹ bu ilahî kelâmı size indiren O iken, [neyin doğru neyin yanlış olduğu konusundaki] hüküm için O’ndan başkasını mı arayacağım?” ¹⁰⁰ Ve kendilerine daha önce vahiy bahşettiklerimiz bilirler ki bu [vahiy] de Rabbin tarafından safha safha indirilmiştir. ¹⁰¹ Öyleyse şüphe edenlerden olmayın,

99 Mufassalan ifadesi, aynı zamanda, “hak ile bâtıl arasındaki farkı (fasl) ortaya koyacak şekilde” olarak da çevrilebilir (Zemahşerî). Çoğul “siz” za... Devamı..

Allah, size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken1 şimdi ben Allah’tan başka bir hakem mi arayayım?2 Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, iyi bilirler ki bu Kuran, Rabbin tarafından indirilmiş hak/gerçeğin kendisidir. Sen de sakın şüpheye düşenlerden olma!4 12/219, 3/103, 24/34, 224/48-51, 33/36, 38/26, 327/6, 26/192...196, 42/3, 4 10/94, 22/55, 29/48

(De ki): “Hakikati açık ve net bir biçimde ortaya koyan bu ilâhî kelâmı size gönderen O iken, (iyi ve kötüyü belirlemede) O’ndan başka bir hakem mi arayayım?” Dahası kendilerine önceden vahiy emanet ettiklerimiz bilirler ki, bu (Kur’an) Rabbin tarafından indirilmiş olan bir hakikattir: öyleyse (ey muhatab), sakın kuşku duyanlardan olma!

Allah Teâlâ'dan başka hakem ister miyim ki o, size kitabı mufassalan indirmiş olan zâttır. Ve kendilerine kitap verdiklerimiz bilirler ki, o şüphesiz Rabbin tarafından hak olarak indirilmiştir. Artık sakın şüpheye düşmüş olan- lardan olma.

De ki: “Allah size o kitabı, içinde hak ile batıl birbirinden ayırt edilmiş tarzda açıklanmış olarak indirmişken, sizinle aramızdaki davâyı hükme bağlamak için Allah'tan başka bir hakem mi arayacak mışım? Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimseler de bilirler kibu kitap gerçekten Rabbin tarafından indirilmiştir. Sakın bundan şüphen olmasın! [10, 94]

Allah, size Kitabı açıklanmış olarak indirmiş iken O'ndan başka bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, O(Kur'a)nın, gerçekten Rabbin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler, hiç kuşkulananlardan olma.

Di ki (Aramızdaki ihtilâfı hal içün) Allâh'dan başka hakem mi isterim? (İstemem). Size mufassalan olarak kitâbı indiren O'dur. Ehl-i Kitâb, onun rabbin tarafından hak olarak indirilmiş oldığını bilirler. Buna (onların bunı bildiklerine) sen de şek idenlerden olma.

(De ki) "Allah'tan başka bir hakem mi ararım?" Kitap'ı size açıklanmış olarak indiren O'dur. Kendilerine Kitap verdiklerimiz bilirler ki bu Kitap, Rabbin tarafından tümüyle gerçekleri gösterecek şekilde indirilmiştir. Sakın şüpheye kapılanlardan olma.

O, size kitabı ayrıntılı olarak indirmişken Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Onun Rabbin tarafından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. Sakın şüphe edenlerden olma!

Hakkı açıkça bildiren kitabı size O indirdiği halde, ben Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Kendilerine kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler; bundan şüphen olmasın.

Allah size Kitap'ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah'ın dışında bir hakem mi arayayım? Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onun, Rabbinden hak olarak indirildiğini biliyorlar. Sakın kuşkuya düşenlerden olma.

“Tañrı’dan ayruķ mı isteyeyin ḥükm eyleyici daħı ol oldur kim indürdi size kitābı beyān olınmış” daħı anlar kim virdük anlara kitāb’ı bilürler kim bayıķ ol indürilmişdür çalabuñdan ḥaķk-ıla pes olmañ gümānlülerden.

Tañrı Ta‘ālādan özge isteyin mi ḥükm idici, daḫı ol indürdi size kitāb ḥaḳüstine ayırmaġ‐ıçun ḥaḳı bāṭıldan. Daḫı ol kişiler ki kitāb virdük anlara, bilür‐ler ki bu Ḳur’ān inmişdür Tañrı Ta‘ālādan ḥaḳḳ‐ıla. Pes olma sen yāMuḥammed şek eyleyicilerden.

Allah sizə Kitabı (Qur’anı) müfəssəl surətdə nazil etdiyi halda, mən (haqq ilə batili ayırd etmək üçün) Ondan başqasınımı özümə hakim istəməliyəm?! Kitab verilmiş şəxslər Qur’anın sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil edildiyini bilirlər. Sən şübhəyə düşənlərdən olma!

Shall I seek other than Allah for judge, when He it is who hath revealed unto you (this) Scripture, fully explained? Those unto whom We gave the Scripture (aforetime) know that it is revealed from thy Lord in truth. So be not thou (O Muhammad) of the waverers.

Say: "Shall I seek for judge other than Allah. - when He it is Who hath sent unto you the Book, explained in detail."(943) They know full well, to whom We have given the Book, that it hath been sent down from thy Lord in truth. Never be then of those who doubt.

943 The righteous man seeks no other standard of judgement but Allah's Will. How can he, when Allah in His grace has explained His Will in the Qur'an... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.