20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 101. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Bedî’u-ssemâvâti vel-ard(i)(s) ennâ yekûnu lehu veledun velem tekun lehu sâhibe(tun)(s) veḣaleka kulle şey-/(in)(s) vehuve bikulli şey-in ‘alîm(un)

Gökleri ve yeryüzünü eşsiz örneksiz yoktan var eden odur. Eşi bulunmasına imkan yokken oğlu nasıl olabilir? Ve her şeyi o yaratmıştır ve o, her şeyi bilir.

(Allah CC) Gökleri ve yeri bir örnek edinmeksizin (hiç yoktan) yaratandır. O’nun nasıl bir çocuğu olabilir? O’nun bir eşi (zevcesi) de yoktur. O, her şeyi Yaratandır. O, her şeyi Bilen (Allah’tır).

Gökleri ve yeri, örneksiz ve modelsiz meydana getirendir. O'nun eşi olmadığı halde, çocuğu nasıl olabilir? O herşeyi yaratan ve herşeyi bilendir.

O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, yoktan var edicisidir.
Eşi, hanımı olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi, her varlığı O yaratmıştır. Her şey, O'nun ilmi, iradesi, planı dahilinde gerçekleşmektedir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 72/3.

Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. O'nun bir eşi yokken çocuğu nasıl olur? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilmektedir.

Gökleri ve yeri bir örnek (model) edinmeksizin yaratandır. O'nun nasıl bir çocuğu olabilir? O'nun bir eşi (zevcesi) yoktur. O, her şeyi yaratmıştır. O, her şeyi bilendir.

Göklerin ve yerin yaratıcısı O...O'nun nasıl çocuğu olabilir ki, bir eşi de bulunmak mümkün değildir. Her şeyi yaratmıştır ve O her şeyi hakkıyla bilendir.

O, gökleri ve yeri yoktan güzelce yaratandır. O’nun eşi olmadığı (hiçbir şeye muhtaç olmadığı) halde neden evladı olacaktır? Hâlbuki O, her şeyi yaratıp şekillendirendir. O, her şeyi en iyi bilendir. (Sonsuz bilgisi olduğu için, yaratmak O’na çok kolaydır.)

O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde, nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkı ile bilen O'dur.

Gökleri de, yeri de türeten odur, karısı yoktur onun, nice çocuğu olur? Her şeyi o yarattı, odur her şeyi bilen

Göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı O'dur. O'nun eşi olmadığı halde nasıl (olur da) O'nun bir çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur.

Başta insan hayatı olmak üzere bütün canlıları kapsayan bir canlılık olgusu ile karşı karşıyayız. Belirli bir noktada ortaya çıkan bu olgu, varlık âle... Devamı..

Semâvâtı ve arzı yaratan Allâh’ın refîkası olamaz ki çocukları olabilsün, Allâh her şeyi halk itmişdir, her şeyi bilür.

O, gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Zevcesi olmadan nasıl çocuğu olabilir? Oysa her şeyi O yaratmıştır, her şeyi bilir.

O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olabilir? Hâlbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O’dur.

O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur.

Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Eşi olmadığı halde nasıl olur da çocuğu olur? Herşeyi O yaratmıştır ve O, herşeyi bilendir.

Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olmadığı halde, nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O'dur. Ve O, herşeyi bilendir.

100,101. Bir de tuttular Allâha Cinleri (gizli mahlûkları) şerik koştular, halbuki o onları yarattı, bundan başka ona oğullar ve kızlar saçmaladılar, ne dediklerini bildikleri yok, onun zatı sübhanîsi semavât ve yerin mübdii, ona veled nasıl tasavvur edilir? ki bir eşi bulunmak mümkin değil, o her şeyi yaratmış ve her şeye alîm

O, (bir örneğe ve hammaddeye ihtiyaç duymaksızın) gökleri ve yeri yoktan yaratandır. Eşi benzeri olmayanın nasıl olur da çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır (her şey Allah’ın yaratmış olduğu mahlûkudur) ve O her şeyi hakkıyla bilendir.

Bir örnek olmaksızın gökleri ve yeri yaratandır.¹ Eşi benzeri olmayanın nasıl olur da çocuğu olabilir? O, Her Şeyi Yaratan'dır. Ve Her Şeyi Hakkıyla Bilen'dir.

1- Bedîu.

O, gökleri ve yeri yokdan var edendir. Onun nasıl çocuğu olabilir? (Bu, nasıl düşünülebilir?) Onun bir eşi de yokdur. Her şey'i O yaratmış ve O, her şey'i hakkıyle bilendir.

(O,) göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. O'nun bir eşi (zevcesi) olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olur? Ve herşeyi (O) yaratmıştır. Çünki O, herşeyi hakkıyla bilendir.

İlk defa, benzeri olmadan göklerin ve yerin yaratıcısı O’dur. O’nun eşi (zevcesi) olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir. Her şeyi yaratan, her şeyi bilen de O’dur.

Yerlerin, göklerin türeticisi Odur. Nasıl olur da Onun çocuğu olabilir ki. Onun eşi yoktur. Her nesneyi O yarattı. Her nesne üzerinde gözetici olan da Odur.

Gökleri, yeri örneksiz yaratan O/dur. O/nun zevcesi yok iken, onun nereden çocuğu bulunabilir. O her şeyi yaratmıştır. Her şeyi de hakkıyle bilir.

O, gökleri ve yeri güzel yaratandır. [Bedî’]. O’nun, eşi bile olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olabilir? Zira her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi en iyi bilendir.

O, göklerin ve yerin örneksiz yaratıcısıdır. O'nun eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur.

Gökleri ve yeri yoktan var eden O’dur. O’nun bir eşinin olması veya bizzat kendisinin doğurması düşünülemeyeceğine göre, bir çocuğunun varlığı nasıl iddia edilebilir? Oysa Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve O, her şeyi en mükemmel biçimde bilmektedir.

Yer’in ve Gökler’in benzersiz-eşsiz yaratıcısı!
O’nun bir çocuğunun bulunması nereden olsun?
O’nun sahibesinin / eşinin bulunması da mümkün değildir.
Her şeyi yarattı.
O her şeyi bilmektedir.

Gökleri ve yer yüzünü döktüren de odur... Onun bir eşi olmadığı halde, nasıl olur da çocuk sahibi olabilir? Her şeyi yaratan odur, her şey onun bilgi alanı kapsamındadır.

“Allah göklerin yerin eşsiz yaratıcısıdır. Allah’ın eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir! Allah her şeyi yaratmıştır. Her şeyi gerçeğiyle bilen Allah’tır.”

Göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. [*] O’nun eşi (hanımı) olmadığı hâlde nasıl çocuğu olabilir ki! [*] Her şeyi yaratmıştır ve O her şeyi bilendir.

Burada geçen [bedî‘] kelimesi Yüce Allah’ın bir sıfatıdır; “yoktan var eden” anlamına geldiği gibi “eşsiz ve benzersiz güzellikte yaratan” anlamını da... Devamı..

O göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde, nasıl olur da onun çocuğu olabilir? Her şeyi yaratan Odur ve O, her şeyi, çok iyi bilendir.

Göklerin ve yerin yaratıcısı[dır]! O’nun hiçbir zaman bir eşi olmadığı halde nasıl olur da çocuk sahibi olabilir, ki her şeyi yaratan O iken ve yalnız O her şeyi bilirken?

O, göklerin ve yerin örneksiz ve eşsiz yaratıcısıdır. O’nun hiç eşi olmadı ki nasıl çocuğu olsun? Kaldı ki her şeyi yaratan O’dur ve O, her şeyi bilendir. 36/83, 42/11, 112/2-3

Gökleri ve yeri, örneksiz yaratandır. O’nun hiçbir zaman bir eşi olmadığı hâlde nasıl çocuk sahibi olabilir? Kaldı ki, her şeyi yaratan O’dur ve O her şeyi bilmektedir.

Gökleri ve yeri yoktan yaratandır O!.. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki, O'nun bir zevcesi de yoktur. Her şeyi O, yaratmıştır (her şey O’nun yaratığıdır) her şeyi hakkıyle bilendir O.

(O) gökleri ve yeri örneksiz var edendir. O’nun nasıl çocuğu olabilir? Kendisinin nasıl bir eşi olabilir? Ve O her şeyi yaratmıştır ve O, her şeyi bilendir.

O semâları ve yeri yoktan var edendir. O'nun için nasıl çocuk olabilir? Ve O'nun için bir refika da yoktur ve herşeyi O yaratmıştır ve O, her şeyi tamamiyle bilendir.

Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki Kendisinin eşi de yoktur. Gerçek şu ki: her şey O'nun mahlûkudur ve O her şeyi hakkıyla bilir. [72, 3]

(O) gökleri ve yeri yoktan var edendir. O'nun nasıl çocuğu olabilir ki? Kendisinin bir eşi yoktur, herşeyi O yaratmıştır ve O, herşeyi bilendir.

Gökleri ve yerleri halk iden O'dur. Zevcesi ve sâhibesi olmadığı halde O'nun nasıl oğlı olur? Her şeyi O halk itmişdir ve her şeyi bilicidir.

Gökleri ve yeri, örneği yokken yaratan O'dur. Eşi olmadığı halde çocuğu nasıl olabilir. Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi O bilir.

Göklerin ve yerin hiç yoktan yaratıcısıdır. Nasıl O'nun bir çocuğu olabilir? Onun bir eşi yoktur. Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilendir.

O, gökleri ve yeri yoktan ve benzersiz şekilde yaratandır. Onun eşi olamazken çocuğu nasıl olur? Herşeyi O yaratmıştır; O herşeyi hakkıyla bilir.

Gökleri ve yeri yaratıp donatan Bedî' O'dur! Nasıl çocuğu olur O'nun, kendisinin bir eşi olmadı ki! Her şeyi O yarattı ve her şeyi en iyi şekilde bilen de O'dur!

yaradıcı gökleri daħı yiri. nite ola anuñ [70a] oġlanı daħı olmadı anuñ 'avratı? daħı yarattı her neseneyi daħı ol her neseneyi bilicidür.

‘Ademden vücūda getürdi gökleri ve yirleri. Özine oġul ḳız ḳandanolur? ‘Avratı yoḳdur. Barça nesneyi yaratdı. Daḫı ol Tañrı her nesneyi bili‐cidür.

O, göyləri və yeri (yoxdan) var edəndir. Allahın necə övladı ola bilər ki, Onun heç bir yoldaşı (zövcəsi) yoxdur. Hər şeyi O yaratmışdır. O, hər şeyi biləndir!

The Originator of the heavens and the earth! How can He have a child, when there is for Him no consort, when He created all things and is Aware of all things?

To Him is due the primal origin of the heavens and the earth:(930) How can He have a son when He hath no consort? He created all things, and He hath full knowledge of all things.

930 Cf. 2:117 and n. 120.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.