4 Mart 2021 - 20 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Haşr Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Huva(A)llâhu-lleżî lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘âlimu-lġaybi ve-şşehâde(ti)(s) huve-rrahmânu-rrahîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de (görülmeyen gizlilikleri de, görülebilen her şeyi de) Bilen’dir. O Rahman’dır, Rahim’dir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O, bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; gizliyi de bilir, görüneni de, odur rahman ve rahim.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah O'dur ki, O'ndan başka gerçek ilah yoktur. O yaratılmışların duyu ve anlayışlarıyla görüp bilemediklerini ve görüp bildiklerini de tek bilendir. O dünyada herkese, ahirette sadece inananlara merhamet sahibidir.

Ahmet Tekin Meali

O, kesinlikle hak ilâh olan Allah'tır. Duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini ve görülen âlemi bilendir. O, sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, mükâfatlarına ve hayırlara mazhar eden, Rahman ve rahim olan Allah'tır.*

Ahmet Varol Meali

O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni de görüleni de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir.

Ali Bulaç Meali

O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Gaybı da, müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan O'dur.

Ali Fikri Yavuz Meali

O, öyle Allah ki, O'ndan başka hiç bir İlâh yok... Gizliyi de bilir aşikârı da... O, Rahmân'dır = dünyada bütün kullara merhamet edendir, Rahîm'dir= ahirette yalnız müminlere merhamet edendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, öyle bir Allah ki, Ondan başka mabud yoktur. O, gayb ve şehadeti (görünen ile görünmeyeni) bilendir. O, Rahman ve Rahimdir.

Bayraktar Bayraklı Meali

O Allah, kendisinden başka tanrı olmayandır. Görülen ve görülmeyen her şeyi bilir. O, rahmetin ve merhametin kaynağıdır.[625]*

Besim Atalay Meali

O Allah ki, O'ndan özge Tanrı yok, göze görüneni de, görünmiyeni de bilmektedir O; O'dur esirgeyici, O'dur yarlıgayıcı

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur. O, görülmeyeni (yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki şeyleri) de görüleni de bilendir. O Rahman'dır (yarattıklarını esirgeyen ve koruyandır) ve Rahim'dir (yarattıklarına karşı daima şefkatli ve merhametlidir).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O, görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır. O, acıyıcı olandır, acıyandır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. Gaybı[535] da, görünen âlemi de bilendir. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.[536]*

Diyanet Vakfı Meali

O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.  *

Edip Yüksel Meali

O ALLAH'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Tüm gizemleri ve açıktakileri Bilendir. O Rahmandır, Rahimdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen bağışlayandır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybi de bilir şehadeti de, o rahmândır, rahîmdir

Erhan Aktaş Meali

O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. O, Rahmeti Bol ve Kesintisiz olandır.

Hasan Basri Çantay Meali

O, öyle Allahdır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yokdur. (O) gizliyi de bilendir, aşikârı da. O, çok esirgeyen, çok bağışlayandır.

Hayrat Neşriyat Meali

O öyle Allah'dır ki, O'ndan başka ilâh yoktur! Gaybı ve şehâdeti (gizli olanı ve görüneni) hakkıyla bilendir. O, Rahmân (bütün mahlûkata rahmet eden)dir, Rahîm(mü'minlere çok merhamet eden)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

O Allah ki O
dan başka hiçbir ilah yok. Gizli olanların, açıkta olanların tek bileni Odur, O çok merhametli ve her şeyi koruyup gözetendir.

İsmail Hakkı İzmirli

O, öyle bir Tanrı/dır ki kendisinden başka tapacak yoktur; O; gizliyi ve aşikârı bilir; O, esirgeyen, bağışlayandır.

Kadri Çelik Meali

O görüleni de görülmeyeni de bilen, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Çok esirgeyen, çok merhamet edendir.

Mahmut Kısa Meali

O Allah ki, Kendisinden başka emrine kayıtsız şartsız boyun eğilecek hiçbir otorite, kulu kölesi olunacak, her dediği dinlenecek hiçbir ilâh yoktur! O, yaratılmışların algılama sınırlarının ötesinde bir âlem olan gaybı da, duyularla kavranabilen şehâdet âlemini de en mükemmel şekilde bilmektedir. Görülen ve görülmeyen, açıkta ve gizli olan her şeyden haberdardır. Aynı zamanda O, sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir.

Mehmet Türk Meali

O (Allah,) ilâhlık sadece kendisine ait olan, görülmeyeni1 de görüleni de bilen tek Allah’tır. O, hem Rahmandır hem de Rahimdir.2*

Muhammed Esed Meali

ALLAH O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur: O, yaratılmışların kavrayış alanı dışındaki şeyleri de, duyuları yahut akıllarıyla kavrayabildiklerini 27 de tek bilendir: O, Rahmân ve Rahîm.

Mustafa Çavdar Meali

O, kendisinden başka ilah olmayan Allah’tır. İdrak edilebilen ve edilemeyen her şeyi tek bilen O’dur. O, rahmeti sonsuz merhameti sınırsızdır. 2/163

Mustafa İslamoğlu Meali

O,[5034] kendisinden başka ilâh olmayan Allah’tır:[5035] İdrak edilemeyen ve edilebilen her şeyin âlimi sadece O’dur; O özünde merhametli, işinde merhametlidir.[5036]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O, o Allah'tır ki O'ndan başka Allah yoktur. O, gizli olanı da âşikâre olanı da bilendir. O Rahmândır, rahîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Allah'tır gerçek İlah! O'ndan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır, rahîmdir. [1, 3; 10, 58; 7, 156; 6, 54] {KM, Matta 10, 34-35}

Süleyman Ateş Meali

O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilir. O çok esirgeyen, çok acıyandır.

Süleymaniye Vakfı Meali

O, Allah’tır; kendinden başka ilah olmayan, görülmeyeni de görüleni de bilendir. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan O’dur.

Şaban Piriş Meali

O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.

Ümit Şimşek Meali

O Allah ki Ondan başka tanrı yoktur. Görüneni de, görünmeyeni de O bilir. O Rahmândır, Rahîmdir.(3)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Öyle Allah ki O, tanrı yok O'ndan başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman O, Rahîm O.

Eski Anadolu Türkçesi

ol Tañrı’dur ol kim yoķdur Tañrı illā ol ġayb bilici daħı ḥāżır. ol rūzį viricidür raḥmet ķılıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

O Özündən başqa heç bir tanrı olmayan, gizlini də, aşkarı da bilən Allahdır. O rəhmlidir, mərhəmətlidir! (Allah dünyada bütün bəndələrinə rəhm edən Rəhman, axirətdə isə yalnız mö’minləri bağışlayan Rəhimdir!)

M. Pickthall (English)

He is Allah, than whom there is no other God, the Knower of the invisible and the visible. He is the Beneficent, the Merciful.

Yusuf Ali (English)

Allah is He, than Whom there is no other god;-(5400) Who knows (all things) both secret and open; He, Most Gracious, Most Merciful.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.