9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Haşr Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yestevî ashâbu-nnâri ve ashâbu-lcenne(ti)(c) ashâbu-lcenneti humu-lfâ-izûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ateş halkı ile cennet halkı (asla) bir değildir. Cennet halkı 'umduklarına kavuşup mutluluk içinde olan (ve sonsuz saadete ulaşan) kimselerdir'.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bir değildir cehennem ehli ve cennet ehli; cennet ehlidir kurtulup üst olanların, kutluluğa erip muratlarını bulanların ta kendileri.

Abdullah Parlıyan Meali

Cehennemlikler ile cennetlikler, asla bir olamazlar. Cenneti kazanmış olanlar, hesap günü kurtuluşa erecek olanlardır.

Ahmet Tekin Meali

Cehennem ehli ile Cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, işte onlar mutlu kimselerdir.*

Ahmet Varol Meali

Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı; işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ali Bulaç Meali

Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı 'umduklarına kavuşup mutluluk içinde olanlardır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Cehennemlik olanlarla cennetlikler bir olmaz. Cennet ehli olanlar, kurtulanlardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ateş (Cehennem) ehli ile Cennet ehli eşit olamazlar. Cennet ehli, esas kazançlı onlardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ateşe mahkûm olanlar ile cenneti hak edenler eşit olamazlar. Cenneti hak edenler kurtuluşa erenlerdir.

Besim Atalay Meali (1962)

Cehennemlik olanlarla, cennetlik olanlar, bir olamazlar, cennetlik olanlar, onlar kazanırlar !

Cemal Külünkoğlu Meali

Cehennem halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı kurtuluşa eren kimselerdir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Cehennemliklerle cennetlikler bir değildir. Kurtuluşa ermiş kimseler cennetliklerdir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

Diyanet Vakfı Meali

Cehennem ehliyle cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli, isteklerine erişenlerdir.

Edip Yüksel Meali

Cennet halkıyla cehennem halkı bir olamaz; kazananlar ancak cennet halkıdır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtularak isteklerine erişenlerdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Eshabı Nar ile eshabı Cennet müsavi olmaz, eshabı Cennettir ki hep murada irmişlerdir

Erhan Aktaş Meali

Cehennemlikler ile Cennetlikler bir değildir. Cennetlikler, kurtuluşa eren kimselerdir.

Hasan Basri Çantay Meali

Ateş (cehennem) yârânı ile cennet yârânı bir olmaz. Cennet yârânı, (ancak) onlar muradlarına erenlerdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Cehennem ehli, Cennet ehli ile bir olmaz! Cennet ehli, gerçekten kurtuluşa eren kimselerdir!

İlyas Yorulmaz Meali

Ateşin içinde olanlarla, cennetin içinde olanlar eşit değildir. Cennetin içinde olanlar, kurtulmuş olan kimselerdir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Ateşliklerle cennetlikler bir olamazlar. Korktuklarından kurtulanlar, cennetliklerdir. Yoksa onlar değildir.

Kadri Çelik Meali

Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetlik olanlardır.

Mahmut Kısa Meali

Bunun içindir ki, cennet halkıyla cehennem halkı asla bir olamaz; dünyada ve âhirette kurtuluşa erecek olanlar, ancak cennet halkıdır.
Fakat bunu hak edebilmek için, omzunuzdaki sorumluluk yükünün farkında olmanız ve Kur’an ile hayatınızı şekillendirmeniz gerekir. Gerçekten bu Kur’an’ın ruhlar üzerinde öyle bir ağırlığı, öyle bir gücü ve etkisi vardır ki;

Mehmet Okuyan Meali

Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı elbette kurtulanlardır.

Mehmet Türk Meali

Cehennemliklerle cennetlikler, asla eşit olamaz. Çünkü gerçekten kazanan kimseler, cennetliklerdir.

Muhammed Esed Meali

Ateşe mahkum edilmiş olanlar ile cenneti hak etmiş olanlar bir olamaz: cenneti hak etmiş olanlar, [Hesap Günü] kurtuluşa erecek olanlardır!

Mustafa Çavdar Meali

Ateşe girecek olanlarla cennetlikler elbette bir değildir. Cennetlikler işte onlar kurtulmuş olanlardır! 38/28, 68/35

Mustafa İslamoğlu Meali

Ateşe lâyık olanlarla cennete lâyık olanlar, asla bir tutulamazlar: cennete lâyık olanlar var ya, işte onlardır kurtuluşa erenler.[5030]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ateş ashâbı ile cennet ashâbı müsavî olamaz. Ashâb-ı cennet ki onlar, muratlarına ermiş olanlardır.

Suat Yıldırım Meali

Cehennemliklerle cennetlikler elbette bir olmaz. Felah ve başarıya erenler, cennetliklerdir. [45, 21; 40, 58]

Süleyman Ateş Meali

Ateş halkıyle cennet halkı bir olmaz. Kurtulanlar, ancak cennet halkıdır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ateş ahalisi ile cennet ahalisi bir değildir. Cennet ahalisinin tamamı başarılı olmuş kimselerdir.

Şaban Piriş Meali

Cehennem ehli ile cennet ehli bir değildir. Cennet ehli.. Onlar, kurtulacak olanlar!

Ümit Şimşek Meali

Ateş ehli, Cennet ehliyle bir olmaz. Cennet ehli, muradına ermiş olanlardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ateşin dostlarıyla cennetin dostları bir olmaz. Cennetin dostları, kurtuluşu/zaferi elde edenlerin ta kendileridir.

Eski Anadolu Türkçesi

berāber degül od işleri daħı uçmaķ işleri uçmaķ isleri anlardur žafer bulıcılar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Cəhənnəm əhli ilə cənnət əhli eyni ola bilməz. Cənnət əhli nicat tapıb (əbədi) səadətə qovuşanlardır!

M. Pickthall (English)

Not equal are the owners of the Fire and the owners of the Garden. The owners of the Garden, they are the victorious.

Yusuf Ali (English)

Not equal are the Companions of the Fire and the Companions of the Garden: it is the Companions of the Garden, that will achieve Felicity.(5397)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.