9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mücâdele Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Keteba(A)llâhu leaġlibenne enâ ve rusulî(c) inna(A)llâhe kaviyyun ‘azîz(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Unutmayınız ki) Allah, “muhakkak Ben ve Elçilerim galip geleceğiz” diye yazmış (ve kararlaştırmış) tır. (Allah’ın partisi ve Kur’an’ın takipçisi olanlar mutlaka kazanacak ve başarıya ulaşacaklardır.) Gerçekten Allah, en büyük Kuvvet sahibidir, Güçlü ve Üstün olandır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah yazdı, takdir etti ki andolsun, ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz; şüphe yok ki Allah pek kuvvetlidir, üstündür.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphesiz Allah: “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz” diye yazmış ve hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, çok güçlüdür, çok üstündür.

Ahmet Tekin Meali

Allah:

“Elbette ben ve Rasullerim, elçilerim galip geleceğiz.” diye Levhi mahfuz'da yazmıştır. Allah güçlü, kudretli ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Allah: "Elbette ben ve peygamberlerim galip geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, yücedir.

Ali Bulaç Meali

Allah, yazmıştır: 'Andolsun, ben galip geleceğim ve elçilerim de.' Gerçekten Allah, en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, şöyle hüküm vermiştir: “- Celâlim hakkı için, muhakkak ki, hem ben gâlib geleceğim, hem Peygamberlerim. Şübhe yok ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye gâlibdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah: “Ben ve elçilerim, kesinlikle üstün geleceğiz” diye yazmıştır. Gerçekten Allah, çok güçlü ve izzet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, “Kesinlikle ben ve peygamberim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Çünkü Allah güçlüdür; her şeyin üstesinden gelir.

Besim Atalay Meali (1962)

Allah böyle yazdı ki: «Hem ben, hem de benim peygamberlerim, herhalde yeneceğiz!», Allah kuvvetlidir, Allah elverir

Cemal Külünkoğlu Meali

Çünkü Allah: “Ben ve resullerim elbette galip geleceğiz” diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah güçlüdür, her şeyin mutlak galibidir. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah, "And olsun ki Ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz" diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah: Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz, diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.

Edip Yüksel Meali

ALLAH, "Ben ve benim elçilerim kazanacaklardır," diye yazmıştır. ALLAH Güçlüdür, Üstündür.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah: "Elbette ben ve elçilerim galip geleceğiz." diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galipdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah yazdı: Celâlim hakkı için herhalde ben yenerim ben ve Resullerim, şübhe yok ki Allah kavîdir azîzdir

Erhan Aktaş Meali

Allah: “Ben ve Resûl'lerim kesinlikle galip geleceğiz.” diye hükmetmiştir. Kuşkusuz Allah; Mutlak Güç Sahibi'dir, Mutlak Üstün Olan'dır.

Hasan Basri Çantay Meali

Allah (şöyle) yazmışdır: «Andolsun ki ben gaalib geleceğim, peygamberlerim de». Şübhesiz Allah yegâne kuvvet saahibidir, mutlak gaalibdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, (Levh-i Mahfûz'da): “Celâlim hakkı için, ben muhakkak galib geleceğim, peygamberlerim de!” diye yazmıştır. Çünki Allah, Kavî (çok kuvvetli olan)dır, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah “Ben ve elçim mutlaka galip gelecektir” diye yazmıştır. Elbetteki Allah çok kuvvetli ve güç sahibidir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah, Levh-i Mahfuz/da «— Ben ve peygamberlerim herhalde galip olacağız» diye yazmıştır [³]. Allah kuvvetlidir, yegâne galiptir [⁴].*

Kadri Çelik Meali

Allah, “Şüphesiz ben galip geleceğim ve peygamberlerim de” diye yazmıştır. Doğrusu Allah kuvvetlidir, güçlüdür.

Mahmut Kısa Meali

Çünkü Allah, hak ile bâtılın mücâdelesinde insanlığın kader kitabına şu değişmez kanunu yazmıştır: “Ben mutlaka üstün geleceğim; Elçilerim de!”
Hiç kuşkusuz Allah güçlüdür, mutlak otorite sahibidir.

Mehmet Okuyan Meali

Allah “Ben -elbette ben- ve elçilerim şüphesiz ki galip geleceğiz.” diye yazmıştır.*Şüphesiz ki Allah kuvvetlidir, güçlüdür.*

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz Allah: “Yemin olsun ki daima Ben ve Peygamberlerim galip geleceğiz.” diye buyurmuştur. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok şereflidir.

Muhammed Esed Meali

[Çünkü] Allah böyle buyurdu: “Ben kesinlikle üstün geleceğim, Ben ve Elçim!” Şüphesiz Allah, güçlüdür, kudret sahibidir!

Mustafa Çavdar Meali

Zira Allah şöyle hükmetmiştir: – Elbet ben galip geleceğim. Ben ve mesajlarını tebliğ eden elçilerim. Çünkü Allah çok güçlüdür ve daima galiptir. 10/78

Mustafa İslamoğlu Meali

(Zira) Allah şöyle diledi: “Elbet Ben galip geleceğim; Ben ve elçilerim! Şüphe yok ki Allah tarifsiz güçlüdür, mutlak üstün ve yüce olandır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak o kimseler ki, Allah'a ve resûlune muhalefette bulunurlar, işte onlar, zelîl olanların arasındadırlar. Allah yazdı ki, «Elbette ben galebe edeceğim Ben. Peygamberlerim de...». Şüphe yok ki Allah kavîdir, azîzdir.

Suat Yıldırım Meali

Çünkü Allah: “Ben ve Resullerim elbette galip geliriz. ” diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. [40, 51-52; 10, 103]*

Süleyman Ateş Meali

Allah: "Elbette ben ve elçilerim galib geleceğiz" diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah şöyle yazmıştır: “Ben, elçilerimle mutlaka galip gelirim.” Çünkü Allah güçlüdür, her işin üstesinden gelir.

Şaban Piriş Meali

Allah, “Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz, diye hükmetmiştir. Şüphesiz Allah, güçlüdür, daima galiptir.

Ümit Şimşek Meali

Allah, “Ben ve peygamberlerim üstün geleceğiz” diye yazmıştır. Gerçekten de Allah karşı konulmaz kuvvet sahibi ve herşeyin mutlak galibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah, "Ben ve resullerim mutlaka galip geleceğiz!" diye yazmıştır. Allah çok güçlüdür, Azîz'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

yazdı Tañrı ya'nį lavḥ'da «bayıķ ġālib olam ben daħı yalavaçlarum. bayıķ Tañrı ķavįdur ġālibdur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allah (lövhi-məhfuzda): “And olsun ki, Mən və peyğəmbərlərim qalib gələcəyik!” – deyə yazmışdır. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Allah hath decreed: Lo! I verily shall conquer, I and My messengers. Lo! Allah is Strong, Almighty.

Yusuf Ali (English)

Allah has decreed: "It is I and My messengers who must prevail": For Allah is One full of strength, able to enforce His Will.(5362)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.