23 Haziran 2021 - 13 Zi'l-ka'de 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yûlicu-lleyle fî-nnehâri ve yûlicu-nnehâra fî-lleyl(i)(c) ve huve ‘alîmun biżâti-ssudûr(i)

Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar. (Güneş’in, gezegenlerin ve yerkürenin sürekli ve düzenli dönüşlerini bizzat Allah yaratıp yönetmektedir.) O, göğüslerin özünde (gönüllerde saklı) olanı Bilendir.

Geceyi kısaltır, bir kısmı gündüz olur ve gündüzü kısaltır, bir kısmı gece olur ve o, gönüllerdekini bilir.

O gündüzü kısaltarak, geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır ve O, insanların kalplerinde olanı eksiksiz bilir.

Geceyi, devamlı gündüzün içine sokarak uzatır, gündüzü de gecenin içine sokarak uzatır. O gönüllerdeki sırları bilir.

Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. O göğüslerde olanı bilendir.

Geceyi gündüze bağlayıp-katar, gündüzü de geceye bağlayıp-katar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

Geceyi gündüze katar (böylece gündüz uzar), gündüzü de geceye katar (da gece uzar). Hem O, bütün sînelerde saklı olanları bilir.

O, geceyi gündüze, gündüzü geceye sokandır. Ve O, sinelerde saklı olan her şeyi çok iyi bilendir.

Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. O, sinelerdekini çok iyi bilir.

Geceyi gündüze, gündüzü de geceye katıştırmakta; gönüllerde olanları bilir O

O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak da gündüzü uzatır. Ve O, kalplerde olanı eksiksiz bilir.

Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar; O kalblerde olanı bilendir.

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalplerde olanı bilir.  *

Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O, göğüslerin içindekini bilir.

Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.

Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar ve bütün sînelerin künhünü bilir

Geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O, göğüslerin özünü en iyi bilendir.

O, geceyi gündüzün içerisine sokar, gündüzü de gecenin içine katar. O, sinelerde gizlenen herşey'i hakkıyle bilendir.

(O,) geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar.(1) Ve O, sînelerin içinde olanı hakkıyla bilendir.*

Geceyi gündüzün içine, gündüzü de gecenin içine sokar ve sinelerde olanları da yalnızca O bilir.

O, geceyi gündüze, gündüzü geceye katar, sinelerde gizli olanları tamamıyle bilir.

Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokar. O, göğüslerin özünde (saklı) olanı bilendir.

O Allah ki, mükemmel bir düzen içinde ve düzenli aralıklarla bazen geceyi kısaltıp gündüze ekliyor; bazen gündüzü kısaltıp geceye ekliyor. Unutmayın; O, kalplerin içindeki bütün gizli niyet ve düşünceleri bilmektedir.

Gece’yi Gündüz’e katıyor; Gündüz’ü de Gece’ye katıyor.
O, Göğüsler’in özünü bilendir.

Geceyi gündüzün içine koyuyor, gündüzü de gecenin içine koyuyor.* O göğüslerin (kalplerin) özünü bilendir.*

Gerçekten O (Allah) her an geceyi gündüze, gündüzü de geceye sokup durandır ve O, gönüllerin içerisinde ne varsa, onu da hakkıyla bilendir.

O, gündüzü kısaltarak geceyi uzatır, ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatır; ve O, [insanların] kalpler[in]de olanı eksiksiz bilir.

O geceyi kısaltarak gündüze katar, gündüzü de kısaltarak geceye katar. O, göğüslerde saklanan bütün sırları bilendir. 3/27-29, 11/5, 67/13

Geceyi kısaltıp gündüzü uzatıyor; yine gündüzü kısaltıp geceyi uzatıyor;[4936] ve O, göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir.*

Geceyi gündüze çevirir, gündüzü de geceye çevirir ve O, sinelerde gizli olanları da bihakkın bilendir.

Geceyi gündüze katar, böylece gündüz uzar. Gündüzü geceye katar, böylece gece uzar. Kalplerin künhünü O bilir.

Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü gecenin içine sokar. O, göğüslerin özünü bilir.

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O herkesin içinde olanı bilir.

Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O, kalblerin özünü bilir.

O, geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O gönüllerde olanı da bilir.

Geceyi gündüzün içine sokar O; gündüzü de gecenin içine sokar. Göğüslerin sakladıklarını çok iyi bilendir O.

givürür giceyi gündüz içine daħı givürür gündüzi gice içine. daħı ol bilicidür gögüzler issini ya'nį göñüldegi endįşeleri.

Givürür giceyi gündüz içine, daḫı givürür gündüz içine giceyi. Daḫı ol bili‐cidür yürekden geçen fikrleri.

Gecəni gündüzə, gündüzü də gecəyə qatan Odur. O, ürəklərdə olanları biləndir!

He causeth the night to pass into the day, and He causeth the day to pass into the night, and He is Knower of all that is in the breasts.

He merges Night into Day, and He merges Day into Night; and He has full knowledge of the secrets of (all) hearts.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.