20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lehu mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(c) ve-ila(A)llâhi turce’u-l-umûr(u)

Onundur saltanatı ve tedbiri göklerin ve yeryüzünün; ve bütün işler, dönüp Allah tapısına varır.

Göklerin ve yerin mülkü (ve hükümranlığı) O’nundur. (Sonunda bütün) İşler Allah’a döndürülmektedir.

Göklerin ve yerin mülkü, tasarrufu, hükümranlığı O'na aittir. Bütün işler O'na döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü ve hâkimiyeti O'nundur. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin, hesabının sorulduğu tek merci Allah'tır.

Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) işler Allah'a döndürülür.

Bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur; ve bütün işler (netice itibariyle) O'na döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkiyet ve hâkimiyeti O’nundur. Ve bütün işler, son olarak O’na dönecektir. (Ahirette O’nun hâkimiyeti gözle görülecektir.)

Göklerin ve yerin mülkiyeti yalnız O'nundur. Bütün işler O'na döner.

Göklerle, yerin mülkü O'nundur, işlerin hepsi Allaha varır

Göklerin ve yerin hükümranlığı O'na aittir. Her işin sonu Allah'a varır.

Semâvât ve arz ânın mülkidir ve kâffe-i umûr âna rücû’ idecekdir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür.

Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Bütün işler ancak O’na döndürülür.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nundur ve bütün işlerin dönüp varacağı merci ancak Allah’tır.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür.

Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Her şey ALLAH 'a havale edilir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler O'na döndürülecektir.

Bütün Göklerin ve Yerin mülkü onundur, ve bütün işler Allaha irca' olunur

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Bütün işler (hakkında hüküm verilmek üzere) O’ (nun manevi huzuru) na döndürülecektir.

Göklerin ve yeryüzünün mülkü¹ O'nundur. Bütün işler yalnızca Allah'a döndürülür.

1- Egemenliği, sahipliği.

Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. (Bütün) işler ancak Ona döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve (bütün) işler ancak Allah'a döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü yalnızca O’na aittir. Bütün işler O’na döner.

Yerlerin, göklerin hakanlığı Onundur. Her işin sonu Allah’a varır.

Göklerin ve yerin mülk, ve saltanatı O/nundur, işler Allah/a döner.

Göklerin ve yerin hükümranlığı/mülkü O’na aittir. Bütün işler ancak Allah’a döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (Sonunda bütün) İşler Allah'a döndürülür.

Göklerin ve yerin yönetim ve hükümranlığı yalnızca O’na aittir: Bütün işler ve oluşlar, her şeyin kaynağı olan Allah’a döndürülür.

Yer’in ve Gökler’in mülkü / yönetimi O’nundur.
Allah’a döndürülüyor İşler!

Göklerin ve yerin yönetimi ona aittir. Her iş, onun onayından geçer.

Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Yeryüzünde yaşarken yapılan bütün işler, hesap günü Allah’ın huzuruna getirilir. Allah’ın hesabından kaçış yoktur.

Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca O’na aittir. Bütün işler yalnızca Allah’a döndürülecektir.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti Onundur ve (sonunda) bütün işler, Allah’a döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve bütün işler, [asıl kaynağı olan] Allah’a döndürülür.

Göklerin ve yerin mutlak hükümranlığı O’na aittir. Sonunda bütün işler Allah’a döner. 18/26, 32/5

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve bütün işler Allah’a döndürülür.[⁴⁹³⁵]

[4935] Umûrun tekili olan emr, “emir, talimat, iş, oluş, söz, eylem, şey” mânalarına gelir. Varlığın cevher ve ârazının, varlık yasalarının ilk sebep ... Devamı..

Göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı O'nundur, bütün işler O'na döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur; ve bütün işler, Allah’a döndürülür.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur ve bütün işler Allah'a döndürülür.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti O'nundur. Bütün işler O'na götürülür, (bütün kararlar O'nun kapısından çıkar).

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülecektir.

Göklerin ve yerin mülki onundur ve kâffe-i umûr Allâh Te'âlâ'ya râci' olur.

Göklerin ve yerin hakimiyeti O’nun elindedir. Bütün işler O’na arz edilir.

Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Bütün işler Allah'a döner.

Göklerin ve yerin egemenliği Onundur. Bütün işler Allah'a havale edilir.

Göklerin de yerin de mülkü ve yönetimi O'nundur. İşler ve oluşlar Allah'a döndürülür.

anuñdur pādişāhlıġı göklerüñ daħı yirüñ. daħı Tañrı’dın yaña [286a] döndürinile işler.

Anuñdur pādişāhlıġı göklerüñ ve yirlerüñ. Anuñ ḥażretine döner barçaişler.

Göylərin və yerin hökmü Onun əlindədir. (Bütün) işlər (axırda) ancaq Allaha tərəf qaytarılacaqdır!

His is the Sovereignty of the heavens and the earth and, unto Allah (all) things are brought back.

To Him belongs the dominion of the heavens and the earth:(5280) and all affairs are referred back to Allah.

5280 See 57:2 above, where this phrase referred to Allah's complete authority over the whole of the external universe: the same phrase now refers to H... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.