25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lehu mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(s) yuhyî ve yumît(u)(s) ve huve ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Onundur saltanatı ve tedbiri göklerin ve yeryüzünün, yaşatır ve öldürür ve onun, her şeye gücü yeter.

 Göklerin ve yerin (hepsinin ve herkesin) mülkü (ve egemenliği) O’nundur. (Her şeyi ve her an) Dirilten ve öldürendir. O, her şeye güç yetirendir.

Göklerin ve yerin saltanat ve tedbiri O'na aittir, yaşatan ve öldüren de O'dur, O'nun gücü herşeye yeter.

Göklerin, yerin mülkü ve hükümranlığı O'na aittir. O hayat verir, yaşatır, eceller gelince ölümü gerçekleştirir. O'nun gücü, kudreti her şeye yeter.

Göklerin ve yerin mülkiyeti O'nundur. Diriltir ve öldürür. O her şeye güç yetirendir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye güç yetirendir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; diriltir ve öldürür. O, her şeye kadîrdir.

Göklerin ve yerin malikiyet ve idaresi O’nundur. O, diriltir ve öldürür. (Hayat ve ölüm, O’nun elindedir.) O, her şeye gücü yetendir.

Göklerin ve yerin mülkiyeti O'nundur. O, yaşatır ve öldürür. O, her şeye gücü yetendir.

Göklerin, yerin barkı O'nundur, O diriltir, O öldürür, her bir şeye gücü yetişir O'nun

Göklerin ve yerin hükümranlığı O'na aittir. Hayat veren de öldüren de O'dur. O'nun gücü her şeye yeter. 

Bkz. 3/189, 4/126, 5/120, 24/42, 85/9

Semâvâtın ve arzın hükümdarlığı Allâh’ındır. Hayât viren ve öldiren odur, o her şeye kâdirdir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur; diriltir, öldürür. O, her şeye Kadir'dir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O’nundur. Diriltir, öldürür. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O’nundur. Hem hayat verir hem öldürür. O’nun her şeye gücü yeter.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür. O, her şeye gücü yetendir.

Göklerin ve yerin yönetimi O'na aittir. Yaşatır, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür, O, her şeye kadirdir.

Göklerin ve yerin mülkü onun, hem diriltir hem öldürür, hem o her şey'e kadîrdir

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. (O) diriltir ve öldürür. O, her şeye kâdirdir.

Göklerin ve yeryüzünün mülkü¹ yalnızca O'nundur. O, diriltir ve öldürür. O, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

1- Egemenliği, sahipliği.

Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Onundur. Hem diriltir, hem öldürür. O, her şey'e hakkıyle kaadirdir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. (O) hayat verir ve (O) öldürür. Ve O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.

Göklerde ve yerde olanların tümünün sahibi O dur. O yaşatır ve O öldürür. Çünkü O, her şeye gücü yetendir.

Yerlerin, göklerin hakanlığı Onundur. O diriltir de, öldürür de. Onun her nesneye gücü yeticidir.

Göklerin ve yerin mülk ve hâkimiyeti O/nundur. O, diriltir, O, öldürür, O, her şeye tamamıyle kaadirdir.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti/mülkü O’na aittir. O, hayat veren ve öldürendir. Zira O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye güç yetirendir.

Göklerin ve yerin yönetim ve hükümranlığı yalnızca O’na aittir: Yaşatan ve öldüren O’dur. Ölü bedenleri bir Gün diriltecek olan da O’dur. Çünkü O, her şeye kadirdir.

Yer’in ve Gökler’in mülkü / yönetimi O’nundur.
Hayat veriyor, öldürüyor.
Her şeye güç yetiren O’dur.

Göklerin ve yerin yönetimi ve denetimi de ona aittir. Canı veren de alan da odur. O, her şeye kadirdir.

Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. Yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma yetkisi Allah’a aittir. Allah hiçbir varlığa yasama, yürütme, yargılama, cezalandırma yetkisi tanımamıştır. Sadece Allah diriltir, Allah öldürür. İnsan Allah’ın yaratılış yasasına göre doğar, yaşar ve ölür. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Göklerin ve yerin otoritesi yalnızca O’na aittir. Diriltir, öldürür. O her şeye gücü yetendir.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti Onundur. Dirilten de öldüren de Odur. Ve Onun gücü kesinlikle her şeye yeter.

O’nundur göklerin ve yerin mülkü; O’dur öldüren ve yaşatan; ve O’dur dilediğini yapmaya muktedir olan!

Çünkü göklerin ve yerin mutlak hükümranlığı Allah’ındır. Hayat veren de öldüren de Odur. Zira O, her şeye gücü yeten/her şey için bir ölçü koyandır. 10/31, 54/49

O’na aittir göklerin ve yerin mülkü; O yaşatır ve O öldürür; her şeye güç yetiren de O’dur.

Göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı O'nundur, diriltir ve öldürür, her şeye kâdirdir O!

Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Yaşatır, öldürür, O her şeye kadirdir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nun içindir. Diriltir ve öldürür ve O, her şey üzerine tamamen kâdirdir.

Göklerin ve yerin hâkimiyeti O'nundur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. O her şeye kadirdir.

Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Yaşatır, öldürür, O her şeyi yapabilir.

Göklerin ve yerin mülki O'nundur. O, dirildir ve öldirir. Har şeye kâdirdir.

Göklerin ve yerin hakimiyeti O’ndadır. Can veren O, öldüren O’dur. O, her şeye bir ölçü koyar.

Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. O, hayat verir; O, öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.

Göklerin ve yerin egemenliği Onundur. O diriltir ve öldürür. Onun gücü herşeye yeter.

Göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur; diriltir, öldürür. Her şey üzerinde kudret sahibidir O.

anuñdur pādişāhlıġı göklerüñ daħı yirüñ. dirürür daħı öldürür daħı ol her nesene üzere güci yiter.

Anuñdur pādişāhlıġı göklerüñ ve yirlerüñ. Dirildür ve öldürür ve olbarça nesneye ḳādirdür.

Göylərin və yerin hökmü Onun əlindədir. Dirildən də, öldürən də Odur. O, hər şeyə qadirdir!

His is the Sovereignty of the heavens and the earth; He quickeneth and He giveth death; and He is Able to do things.

To Him belongs the dominion of the heavens and the earth: It is He Who gives Life and Death; and He has Power over all things.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.