22 Ekim 2020 - 5 Rebiü'l-Evvel 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Men żâ-lleżî yukridu(A)llâhe kardan hasenen feyudâ’ifehu lehu ve lehu ecrun kerîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kim (hayır yolunda harcayarak) Allah'a güzel bir borç verecek olursa, artık Allah, bunu onun için kat kat arttırıp (karşılığını ödeyecektir) . Onun için 'kerim (üstün ve onurlu) bir ecir’ de verilecektir. *

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kimdir o ki Allah'a adeta güzel bir borç verir de o, katkat fazlasını verir ona ve ona pek güzel de bir mükafat var.

Abdullah Parlıyan Meali

Kimdir Allah'a güzel, bereketli bir borç verip, onu kat kat fazlasıyla geri alacak olan? Böyle yapanlar, değerli ve anlamlı bir mükafat görecekler.

Ahmet Tekin Meali

Kim Allah'a karz-ı hasen olarak borç verir, mâlî mükellefiyetlerin dışında Allah rızası için, Allah yolunda cihad edenlerin masraflarını karşılar, Allah'ın kullarına güzel ödünç verirse, Allah onun karşılığını kat kat öder. Ayrıca ona cömertçe, değerli bir mükâfat da vardır.

Ahmet Varol Meali

Kim Allah'a güzel bir borç verir ki, Allah onu kat kat artırsın. Onun için ayrıca değerli bir ecir de vardır.

Ali Bulaç Meali

Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu onun için kat kat arttırır. Onun için 'kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kimdir ahiretteki mükâfatını umarak Allah yolunda malını harcasın da, böylece Allah onun mükâfatını kat kat versin. Hem onun için çok iyi bir mükâfat da var.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ne büyük adamdır o ki; Allah yolunda güzel bir borç verir. Allah da ona kat kat artırır. Ve (ayrıca) ona büyük bir mükâfat vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kim Allah'a güzel bir borç verirse, Allah onun verdiğini kat kat arttırır ve onun için değerli bir ödül de vardır.[609]*

Besim Atalay Meali

Allaha güzel bir ödünç veren kimseye, O da kat kat verir, onun için güzel bir sevap da vardır

Cemal Külünkoğlu Meali

Kim Allah'a güzel bir ödünç verir (malını Allah yolunda harcarsa), Allah bunu kendisi için katlayarak artırır. Böyle birisi için ayrıca onur verici bir ödül de vardır. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'a kim güzel bir ödünç takdiminde bulunursa, Allah karşılığını kat kat verir, ona cömertçe verilecek bir ecir de vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Kim Allah’a güzel bir borç verecek ki, Allah da onu kendisine kat kat ödesin. Ona çok değerli bir mükâfat da vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Kim Allah'a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok değerli bir mükâfatı da vardır.  *

Edip Yüksel Meali

Kim (erdemli davranarak) ALLAH'a güzel bir borç verirse, karşılığını kat kat alır ve cömert bir ödül kazanır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kimdir o, Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için şerefli bir mükafat da versin.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hani kim? o Allaha bir karzı hasen takdim edecek kimse ki Allah onu ona katlayıversin, hem onun için çok hoş bir ecir de var

Erhan Aktaş Meali

Kim ki Allah'a iyi bir ödünç verirse, Allah, ona karşılığını katlayarak verir. Ve onun için şerefli bir karşılık vardır.

Hasan Basri Çantay Meali

Allaha karz-ı hasenle ödüne verecek olan kim? İşte o, bunu (n mükâfatını) kat kat artıracakdır. Ona (başkaca) çok değerli bir mükâfat da vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Kimdir şu kimse ki, Allah'a karz-ı hasen (güzel bir borç) ile borç versin de(2) (Allah da) onu kendisine artırsın! Ayrıca onun için (pek) değerli bir mükâfât vardır.*

İlyas Yorulmaz Meali

Kim Allaha güzel bir borç verirse, ona fazlasıyla kat kat ödenir. Borç veren için çok değerli karşılıklar vardır.

Kadri Çelik Meali

Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu kendisi için kat kat arttırır. Onun için yüce bir ecir vardır.

Mahmut Kısa Meali

Kim Allah’a güzel bir borç vermek ister ki, Allah da bu borcuona âhirette kat kat fazlasıyla geri ödesin ve ayrıca, Allah tarafından çok değerli bir mükâfât kazansın? Öyleyse canınızı, malınızı ve yeteneklerinizi Allah’ın istediği doğrultuda kullanın ki, Hesap Gününde sonsuz nîmetleri kazanabilesiniz:

Mehmet Türk Meali

Kim Allah’a güzel bir borç1 verirse, Allah onun karşılığını kat kat verir2 ve ona (ayrıca) bolca verilecek bir mükâfat da vardır.*

Muhammed Esed Meali

KİMDİR Allah'a güzel, bereketli bir borç verip onu kat kat fazlasıyla geri alacak olan? 11 Böyle [yapan]lar değerli ve anlamlı bir mükafat görecekler,

Mustafa Çavdar Meali

Kim Allah yolunda harcayarak Allah’a güzel bir borç verirse, Allah ona, verdiğini kat be kat geri öder. Nitekim böyleleri için büyük bir ödül vardır. 2/245, 57/18

Mustafa İslamoğlu Meali

ALLAH’A güzel bir borç verip de, kendisine kat kat fazlasıyla geri ödeyeceği bahtiyarlar kimlerdir?[4942] Ayrıca böylelerini, tarifsiz güzellikte bir ödül beklemektedir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kimdir o kimse ki, Allah'a güzel ödünç ile ödünç versin de (Allah Teâlâ) onun için onu kat kat arttırsın? Ve onun için pek kerîmâne bir mükâfaat da vardır.

Suat Yıldırım Meali

Kim Allah'a güzel bir ödünç verir (malını Allah yolunda harcarsa) Allah bunu kat kat artırır. Ona değerli bir mükâfat da vardır.

Süleyman Ateş Meali

Kimdir o, Allah'a güzel bir borç verecek olan ki, Allah da onun verdiğini kat kat artırsın ve onun için değerli bir mükafat da versin?

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’a güzel ödünç verecek biri var mı ki Allah onu katlayarak geri versin? Onu cömertçe bir ödül beklemektedir.

Şaban Piriş Meali

Kim Allah'a güzel bir ödünç verirse, Allah ona, verdiğini kat kat öder ve ona büyük bir ödül vardır.

Ümit Şimşek Meali

Kim Allah'a güzel bir borç vermek ister ki,(9) Allah da onu kat kat arttırsın? Üstelik ona pek değerli bir ödül de vardır.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'a kim güzel bir borç verecek ki, O onun verdiğini kat kat artırsın. Böyle birisi için onur verici bir ödül de vardır.

M. Pickthall (English)

Who is he that will lend unto Allah a goodly loan, that He may double it for him and his may be a rich reward?

Yusuf Ali (English)

Who is he that will Loan to Allah a beautiful(5287) loan? for ((Allah)) will increase it manifold to his credit, and he will have (besides) a liberal Reward.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.