20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Feyevme-iżin lâ yus-elu ‘an żenbihi insun velâ cân(nun)

Ne insan, ne cin, artık o gün suçlu mudur, sorulmaz.

İşte o gün, ne insana ne cinne; (kendi suçu ve sorumluluğu dışında başkasının) günahından sorulmayacaktır.

O korkunç günde insan ve cinlerin günahkarlarından hiç birine günahı sorulmaz, hepsi yüzlerindeki alametlerinden tanınırlar.

O gün, insanlara ve cinlere günahlarından sual sorulmaya gerek kalmaz.

İşte o gün ne insana ne de cinne günâhından sorulur.

İşte o gün, ne insana, ne cinne günahından sorulmaz.

(Semâ yarıldığı zaman, herkes sîmasından tanınacağı için) o gün ne insana, ne cinne günahı sorulmıyacak, (sual mahşerde olacak.)

39, 40. O gün insanlar ve cinler sorguya çekilmezler… Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

39,40. İşte o gün, insana da cinne de günahı sorulmaz. Şimdi, Rabbinizin ahiretteki sorgulamasını nasıl inkâr edebilirsiniz?

Artık o gün, ne in, ne cin günahından sorulur

O gün ne insana ne de cine günahları hakkında bir şey sorulmaya (gerek kalmaya)cak (çünkü her şey kendiliğinden ortaya çıkacak)tır.

O gün ne insana ve ne cine suçu sorulur.

İşte o gün ne insana, ne cine günahı sorulmayacak.[519]*

İşte o gün insana da cine de günahı sorulmaz.  *

O gün ne insana ne de cine günahından sorulmaz.

İşte o gün, ne insana ne de cinne günahından sorulmaz.

O gün sorulmaz cürmünden artık ne bir insan ne de bir cânn

İşte o gün, ins¹ ve cine¹ yanlışları sorulmaz.*

İşte o gün ne insana, ne cinne günâhı sorulmayacak.

Artık o gün (günahkârlar hemen tanındıklarından) ne insan, ne de cin günâhından(öğrenmek için) sorulmaz!

O gün gerek tanıdıklarınıza (ins) ve gerekse tanımadıklarınıza (cin) günahları hakkında hiçbir şey sorulmaz.

O gün ne insanlara, ne de cinlere günahları sorulmıyacaktır.

O gün ne Ademî, ne peri günahlarından sorulmayacak.

İşte o gün ne insana, ne de cinne günahından sorulmaz.

O Gün, insanlara ve cinlere günahları sorulmayacak! Çünkü her şey tespit edilmiştir. Zaten onların bizzat kendi elleri, ayakları ve dilleri hatta yer ve gökyüzü yaptıkları her şeyi bir bir anlatacaktır.

O gün, ne cinne, ne insana kendi kusurundan sorulur!

İşte o gün kişinin günahından, (başka) hiçbir insan ve cin sorumlu tutulmayacaktır. [*]*

İşte o gün, insana da cinne de günâhkârlarının (anlaşılması için) soru sorulmaz. ¹*

O Gün ne insana ne de görünmez varlığa günahları hakkında bir şey sorulmayacaktır. 19

İşte o gün insanlara ve cinlere günahlarıyla ilgili soru sormaya gerek kalmaz. 23/104...108, 30/57

O gün, görünen görünmeyen iradeli varlıklardan hiçbirine günahları hakkında sorulmaya (gerek) kalmayacak:[4862]*

İşte o gün ne bir insan ve ne de bir cin günahından sorulmayacaktır.

Artık o gün insanlara ve cinlere günahları sorulmaz. Herkesin siması, soruya hacet bırakmaz.

O gün ne insana, ne de cin'e günahından sorulur.*

O gün, insanlara ve cinlere, günahlarından sorulmaz[*].*

O gün hiç bir insana ve cine günahı sorulmaz.

O gün ne insanlara, ne de cinlere günahları sorulmaz.(12)*

O gün günahlarından ne cin sorguya çekilir ne de insan.

pes ol gün śorılmaya yazuġından ādemį ne daħı perrį.

Ol günde ṣorulmaz günāhdan ādemīler, ne daḫı cinnīler.

O gün nə bir insan, nə də bir cin günahı barəsində sorğu-sual olunmayacaqdır! (Yol ancaq Cəhənnəmdir!)

On that day neither man nor jinn will be questioned of his sin.

On that Day no question will be asked(5200) of man or Jinn as to his sin.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.