19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve yebkâ vechu rabbike żû-lcelâli vel-ikrâm(i)

Ve ancak ululuk ve kerem ıssı Rabbinin zatıdır kalan.

(Hakiki ve daimi varlık ise) Sadece Celâl ve İkram sahibi Rabbin vechidir (ki O’nun Zatı Bâki’dir).

Ancak büyüklük, ihtiyaçsızlık ve ikram sahibi olan Allah, daima baki kalacaktır.

Ancak, hayatın devamı ve işleyişi, yardımıyla gerçekleşen, muhtaç ve âciz olmayacak, saygıya lâyık görülecek kadar güçlü olan, fânî varlıklara hayat vererek lütuf ve ihsanına mazhar eden, zâtına lâyık olmayan şirkten münezzeh, kudret ve ihtişam sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Yalnız yücelik ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) kalacaktır.

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (kendisi) baki kalacaktır.

Fakat azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bakîdir.

26, 27, 28. Yeryüzündeki herkes fanidir. Celal ve ikram sahibi Rabbinin zatı (öz varlığı) ise bakidir. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

26,27,28. Kâinatta bulunan her canlı fânidir. Ancak yüce olan ve ikram sahibi Rabbinizin zatı kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hayat kanununu nasıl inkâr edersiniz?

Ancak, celâl sahibi kerim olan Tanrı kalımlı

Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır.

Bkz. 28/88

Yalnız Allâh’ın pür-şân ve şeref vechi kalacakdır.

Ancak, yüce ve cömert olan Rabbinin varlığı bakidir.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır.

Azamet ve kerem sahibi rabbinin zâtı ise bâki kalır.

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.

Sadece Görkemli ve Onurlu Rabbinin varlığı kalıcıdır.

Yalnız celâl ve ikram sahibi Rabbinin yüzü (zâtı) baki kalacaktır.

Bakı o Rabbının yüzü o zülcelâli vel'ikram

Ancak, şanı çok yüce, azamet sahibi ve ihsanı bol olan Rabbinin zâtı bâkî kalacaktır.

Kalıcı olan yalnız celal¹ ve ikram² sahibi Rabb'inin kendisidir.

1- İhtişam sahibi, muhteşem, ulu, yüce. 2- Şerefli, çok cömert.

(Ancak) azamet ve ikram saahibi olan Rabbinin zâti baakıy kalacakdır.

(Ancak) celâl (azamet ve kahır) ve ikram sâhibi Rabbinin vechi (Zât'ı ve O'nun rızâsı için olan şeyler) bâki kalır.

26, 27. Onun (o yeryüzünün) üzerindeki herkes (ve kâinatta bulunan her şey) fanidir (yok olacaktır). Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin zatı baki kalacaktır.

Ancak yüce kudret sahibi ve her şeye ikram eden Rabbinin kendisi baki kalır.

Yalnız ululuk, yücelik ıssı olan senin çalabının kendisi kalıcıdır.

Azamet ve heybet ve in/am ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü hâkidir.

Ancak Zu’l-Celâli ve’l-İkrâm⁴ olan Rabbinin yüzü/Zat’ı bakidir.

4 Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm: Allah’ın isimlerindendir. “Şan, azamet ve kerem sahibi” anlamındadır.

Celal ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü (zatı) baki kalacaktır.

Sınırsız kudret ve ikram sahibi olan Rabb’inin yüce Zatı ise ebedîdir, sonsuzdur. Diğer varlıklar, ancak O’nun lütuf ve rahmeti sayesinde varlığını sürdürebilirler.

İkrâm ve Celâl sahibi rabbinin vechi / yüzü / rızası bâkîdir.

26,27,28. Yeryüzünde her canlı fani, // yüce Rabb’inin varlığı bakî iken // Tanrının erişilmezliğini nasıl inkar edersiniz!

Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbiniz bâki kalacaktır.

Rabbinin yücelik ve cömertlik sahibi (olan) yüzü (zatı) sonsuz olacaktır. [*]

Bu ayet şöyle de tercüme edilebilir: “(Sadece) Rabbinin [celal] (yücelik) ve [ikram] (cömertlik) sahibi yüzü (zatı) baki kalacaktır”; “(Sadece) [celal... Devamı..

Ancak son derece yüce ve lütuf sahibi olan Rabbinin zatı, baki kalacaktır.

ama kudret ve ihtişam sahibi olan Rabbinizin Zâtı ¹¹ sonsuza dek kalıcıdır.

11 Lafzen, “yüzü” yahut “sîmâsı”: klasik Arapça’da bir kişinin “benliği”ni yahut “tüm varlığı”nı mecazî olarak ifade etmek için kullanılan bir terim -... Devamı..

Baki olan kudret ve ikram sahibi olan Rabbinin zatıdır. 14/2, 53/31-32

bâkî kalacak olan azamet ve ihtişam sahibi Rabbinin zatıdır:[⁴⁸⁵²]

[4852] Veya: “Rabbinin rızasıdır”. Lafzen: “Rabbinin yüzüdür” (Bkz: 88:2, not 2). “Azamet ve ihtişam” diye çevirdiğimiz Celâl ve İkrâm, kahır-lütuf de... Devamı..

Ancak celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bâki kalacaktır!

(Sonra da ikinci nefha ile yepyeni yaratılış ile dirilecek ve Rabbinizin huzurunda hesap vereceksiniz, ya O'nun celâl tecellisine maruz kalıp azaba dü... Devamı..

Ve baki olan azamet ve ikram sahibi rabbinin kendisidir.

Celâl ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı ise bâki kalacaktır.

Ancak senin azamet ve kerem sahibi Rabbinin Zatı baki kalır.

Yalnız Rabbinin celal ve ikram sahibi yüzü baki kalacaktır.

Celâl ve 'azamet ve lütuf ve kerem sâhibi olan rabbinin vechi bâkîdir.

İkramı bol olan ulu Rabbinin (Sahibinin) hükümdarlığıdır kalıcı olan.

Azamet ve ikram sahibi olan Rabbinizin vechi/yönü kalıcıdır.

Ancak sonsuz büyüklük ve ikram sahibi olan Rabbinin zâtı bâki kalır.

Sadece o bağış ve celal sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır.

daħı vardur çalabuñ źātı ulu issi daħı aġırlamaķ issi.

Daḫı bāḳī ḳalur Tañrınuñ ẕātı, heybet issi ve kerem ve iḥsān issi.

Ancaq əzəmət və kərəm sahibi olan Rəbbinin zatı baqidir.

There remaineth but the countenance of thy Lord of Might and Glory.

But will abide (for ever) the Face of thy Lord,-(5189) full of Majesty, Bounty and Honour.(5190)

5189 The most magnificent works of man-such as they are-are but fleeting. Ships, Empires, the Wonders of Science and Art, the splendours of human glor... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.