26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 20. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Beynehumâ berzeḣun lâ yebġiyân(i)

Fakat aralarında bir berzah var, birbirlerine karışmazlar.

 İkisi arasında (suların yoğunluk farklılığı yüzünden) bir engel vardır; birbirlerine karışmayıp (sınırları geçilmemektedir. Aksi halde bazı kıyı bölgelerinde su baskınları meydana gelecektir.)

Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

Aralarında farklı yoğunluktan kaynaklanan yüzey gerilimi sebebiyle dikey bir su tabakası engeli var. Birbirlerine geçip karışmıyorlar.

Aralarında engel vardır birbirlerine karışmazlar.

İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

(Fakat) birbirlerine karışmağa engel (Allah tarafından) bir perde var.

19, 21. İki denizi salıvermiş, buluşuyorlar. Fakat aralarında bir engel olduğundan birleşemiyorlar. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip kavuşmazlar.

Aralarında berzah vardır, taşkınlık etmezler

Ama aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır (Bir tarafın tuzlu suyu diğer tarafın tatlı suyuna karışmamaktadır).

Bkz. 16/14, 25/53, 27/61, 35/12

Beynlerinde mâni’ vaz’ itdi ki biri birine taşmasun.

Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşamazlar.

(Fakat) aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

(Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar.

Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmazlar.  

 Tuzluluk farkı sebebiyle iki deniz arasında bir «dikey su tabakası» engeli oluştuğu, son keşiflerde ortaya çıkarılmıştır.

Aralarında bir engel vardır; birbirinin sınırını aşıp karışmazlar.

Bak 25:53.

Fakat aralarında bir engel vardır, birbirlerine geçip karışmıyorlar.

Beyinlerinde bir berzah bagyeylemezler bir ân

(O iki denizin) aralarında birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel vardır.

Aralarında bir engel var, birbirlerinin sınırını geçip karışmıyorlar.

(Böyle iken) aralarında yekdiğerine tecâvüz etmiye mâni birperde vardır.

(Ama) aralarında bir engel vardır; birbirine tecâvüz etmezler (karışmazlar)!

Ancak aralarındaki engelden dolayı birbirlerine karışmazlar.

Ancak, o iki denizin arasında bir engel vardır, biribirlerini aşamazlar.

19, 20. O, iki denizi birbiriyle kavuşmak üzere bırakıverdi. Fakat aralarında birbirine karışmamak üzere bir engel vardır.

(Ama) aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar.

İkisi arasında bir engel (berzah) vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler.

Fakat ikisinin arasında, gözle görülmez bir perde, aşılmaz bir engel vardır; bu yüzden aynı denizde yan yana duran tatlı ve tuzlu su kütleleri,birbirlerine karışmazlar (25. Furkan: 53; 27. Neml: 61 ve 35. Fatır: 12).

İkisinin arasında katıştırmayan bir engel vardır.

19,20. İki denizi birbirine katmış // araya, karışmaya engel bir boşluk atmış iken

Fakat aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar. Onları birbirine karıştırmayan Rabbinizin yasasıdır. Acı su ile tatlı suyu birbirine karıştırmadığı gibi, Rabbiniz inananlarla inanmayanları da, iyilerle kötüleri de, doğru yolda olanlarla eğri yolda olanları da, cennetliklerle cehennemlikleri de koyduğu yasalarla, hak ve adalet ilkeleri doğrultusunda birbiriyle karıştırmaz.

Aralarında bir engel vardır; birbirine karışmazlar. [*]

Benzer mesajlar: Furkân 25:53; Neml 27:61.

19,2. O, aynı hizada bulunan iki denizi, aralarına birbirlerinin sınırını asla geçemeyecekleri şekilde engel koyarak¹ iç içe bıraktı.

1 Bu ifâdeyi; denizde ve karada, tatlı suyla acı suyun arasına engel koyup birbirine karıştırmayan, bulutlarla denizler ve mü’minlerle kâfirler arasın... Devamı..

[ama] aralarında aşamayacakları bir engel var. ⁸

8 Bkz. 25:53 ve ilgili notlar 41 ve 42.

Fakat aralarında birbirine karışmasına engel olan bir perde vardır. 27/61

(Ama) aralarında aşamayacakları tarifsiz bir engel vardır; birbirine karışmazlar:

19,20. O; -tatlı acı- iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir, fakat aralarında bir engel vardır, birbirine karışmazlar!

(Allah Teâlâ'nın cemâl ve celâl olmak üzere birbirine zıd görünen sıfatları vardır; kullarını rahmetiyle olduğu gibi gazabıyla da terbiye der; çünkü s... Devamı..

Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

Aralarında bir engel vardır, birbirine tecavüz etmezler.

Fakat aralarında bir engel bulunduğundan, birbirinin sınırını aşmazlar.

Aralarında bir engel vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.

Aralarında bir berzah (mâni') vardır ki onı tecâvüz itmezler.

Aralarında engel vardır, karışmazlar.

Birbirine kavuşmasını önleyen aralarında bir engel vardır.

Aralarında ise bir engel vardır; karışmazlar.(6)

(6) 25:53’ün açıklamasına bakınız.

Bir ayırıcı var aralarında; kendi sınırlarını aşmıyorlar.

ol iki arasında perdedür ḥaddan geçmezler.

İkisi arasında ḥicāb vardur, biri birine ḳarışmaġa ḳomaz.

Amma onların arasında maneə vardır, bir-birinə qatışmazlar (özləri üçün müəyyən edilmiş həddi aşmazlar).

There is a barrier between them. They encroach not (one upon the other).

Between them is a Barrier which they do not transgress:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.