25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rahmân Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ḣaleka-l-insâne min salsâlin kelfeḣḣâr(i)

İyice pişmiş gibi kupkuru balçıktan, insanı halketti.

(Allah) İnsanı (Hz. Adem AS’ı) pişmiş çini ve çömlek (hamuru) gibi süzme bir çamurdan yaratmıştır.

O insanı çömlek gibi, vurulduğunda çınlayan, kupkuru bir çamurdan yarattı.

Allah insanı, ses veren, pişmiş çamura benzeyen kuru balçıktan yarattı.

Andolsun ki, biz insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattık.

İnsanı, ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

O (Rahmân), insanı (onun aslı olan Adem'i) yanmış kerpiç gibi kuru bir çamurdan yarattı.

14, 15, 16. İnsanı; sert, sağlam, öz bir çamurdan dönüştürerek yarattı; cinleri de ateşin saf alevinden yarattı. Madem böyledir, ey insanlar ve cinler! Rabbinizin hangi yüce nimetini inkâr edeceksiniz?

Allah, insanı, çömlek gibi pişmiş çamurdan yarattı.

İnsanı, kâse gibi, balçıktan yaratmıştır !

O, (ilk) insanı pişirilmiş kuru bir balçıktan meydana getirdi.

İnsanı çömlek gibi çamurdan halk itdi.

O, insanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yaratmıştır.

Allah, insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı.

Allah insanı, pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

İnsanı, çömlek gibi kuru bir çamurdan yarattı.

Allah insanı, pişmiş bir çamura benzeyen bir balçıktan yarattı.

Fağfur gibi bir salsâlden insanı yarattı

İnsanı salsâlinden¹, çömlek gibi pişmiş kuru çamurdan yarattı.

1- Şıngırdayan, çın çın eden, tıkırdayan.

O, insanı bardak gibi (çınlayan) kupkuru bir balçıkdan yaratdı.

(O,) insanı pişmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.

İnsanı kurumuş çamur gibi, bir topraktan yarattı.

İnsanı çömlek toprağı gibi kupkuru balçıktan yarattı.

İnsanı saksı gibi kuru çamurdan yarattı,

İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı.

O Rahmân ki, insanı, vurulduğu zaman çın çın ses veren çömlek gibi kupkuru bir çamurdan yarattı.

İnsan’ı İyice Pişmiş gibi kuru balçıktan yarattı.

İnsanı kaya gibi sert topraktan,

Allah insanı pişmiş çamura benzer balçıktan yarattı!

(Allah) insanı, pişmiş çamur gibi ses çıkaran bir balçıktan yarattı.

O, insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan¹ yarattı.

1 Allah insanı, tıngır tıngır ses veren kuru çamur (salsâl) ve iyi pişkin saksı, yani testi gibi çın çın ses verecek kadar kurumuş, hayattan son derec... Devamı..

O, insanı çömlek gibi pişmiş çamurdan yarattı, ⁵

5 Bkz. 15:26 ve ilgili not 24.

O, İnsanı iyice pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yarattı. 15/26

O insanı ateşte pişirilmiş gibi kuru, ses veren balçıktan yarattı,[4843]

[4843] Bkz: 15:26, not 21,22. Yeryüzünün ateş topu (magma) haline atıf olarak da anlaşılabilir.

İnsanı pişmiş çamurdan yapılmış çanak gibi bir kurumuş ses verir balçıktan yarattı.

İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.

İnsanı kiremit gibi pişmiş çamurdan yarattı.

O insanı (Adem’i) çanak çömlek gibi kurumuş balçıktan yarattı.

İnsanı iyice pişmiş gibi kuru balçıktan yarattı.

O, insanı ateşte pişmiş gibi kupkuru çamurdan yarattı.

İnsanı, pişirilmiş çamur gibi kuru bir balçıktan yarattı.

yarattı ādemį ķuru balçıķdan śaķsı gibi.

Yaratdı ādemi Tañrı Ta‘ālā ...gini balçıḳdan

İnsanı (Adəmi) saxsı kimi (toxunduqda səs çıxardan) quru palçıqdan O yaratdı.

He created man of clay like the potter's,

He created man from sounding clay(5181) like unto pottery,

5181 See n. 1966 to 15:26. The creation of men and J inns is contrasted. Man was made of sounding clay, dry and brittle like pottery. The Jinn (see ne... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.