27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kamer Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fî mak’adi sidkin ‘inde melîkin muktedir(in)

Gerçeklik makamında, çok kudretli bir büyük padişah katında.

(Her şeye ve hakkıyla) Muktedir bir Melik olan (âlemlerin tek sahibi ve gerçek yöneticisi Allah’ın) katında-huzurunda, doğruluk makamında (onur ve mutluluk koltuklarında oturacaklardır.)

Yüce ve güçlü Rablerinin katında ve beğenilen bir makamda doğruluk meclislerinde, memnunluk içindedirler.

Güçlü, kudretli, mülkün ve hükümranlığın sahibinin yanında, hak meclislerinde, sadakat gösterenlere, samimi dindarlara ayrılan koltuklardadırlar.

Çok güçlü, geniş mülk sahibi (Allah)'ın huzurunda doğruluk makamındadırlar.

Çok kudretli, mülkünün sonu olmayan (Allah)ın yanında doğruluk makamındadırlar.

Rıza gösterilen bir yerde... Kudretine nihayet olmıyan bir Melek'in (her şeye hakim bulunan Allah Tealâ'nın) huzurunda...

Çok güçlü bir padişahın huzurunda, arzulanan güzel bir makamdadırlar.

Güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda, hak meclisindedirler/doğruluk makamındadırlar.[599]

[599] Kamer sûresinden çıkarılacak genel ilkeler için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 461-462.

Gerçekler makamında, gücü yeten Tanrının katındadırlar

(Onlar,) gücü her şeye yeten, mülkünün sonu olmayan Allah'ın yanında sadakat makamındadırlar.

Muktedir hükümdârın yakınında ve müstahsen bir mekânda bulunacaklardır.

54,55. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, güçlü hükümdarın katında, yüksek bir derecede, cennetlerde ferahlık ve aydınlık içindedirler.*

Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.

54, 55. Takvâ sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarında, güçlü ve Yüce Allah'ın huzurunda hak meclisindedirler.

Güçlü Kralın yanında onurlu makamlardadırlar.

Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarındadırlar.

Sadakat meclisinde, kudretine nihayet olmıyan bir şehinşahın huzurı kibriyasında

Sonsuz Güç Sahibi yöneticinin katında, sadakat makamındadırlar.¹

1- Yok olmayan, sabit tahtlarda.

Hak meclisinde (ve) kudret saahibi, mülkü çok yüce olan (Allah) ın yanındadırlar.

54,55. Şübhesiz ki takvâ sâhibleri, Cennetlerde ve ırmaklar(ın kenarın)da, bir doğruluk ikametgâhında, Muktedir (herşeye kudreti yeten) bir Melîk'in (Allah'ın) huzûrundadırlar.

Her şeyin sahibi ve her şeyi planlayanın yanında kendileri için vaat edilmiş, (doğruların oturacağı) doğruluk makamlarında otururlar.

doğruluk derneğinde, güçlü hakanın yanı başında.

54, 55. Sakınanlar yok mu, onlar uçmaklarda, ırmaklar kenarında, doğruluk derneğinde [²], güçlü, kuvvetli olan, mülkü gayet geniş bulunan Tanrı/nın huzurunda bulunacaklar.

[2] Kötü söz, boşu boşuna laf bulunmayan bir dernekte.

Doğruluk makamında, güçlü bir hükümdarın katındadırlar.

Kudretli Hükümdarın huzurunda, en yüce makâmda!

Muktedir bir melîkin yanında bir sadakat oturumundadırlar.

Şeref koltuklarında, her şeye kadir yüce bir güç ile yan yanadırlar.

İnananlar her şeye hâkim, her şeye muktedir, güçlü bir hükümdar olan Rabbinizin katında doğruluk meclisindedirler. İnananların yalanla, dolanla, riyakârlıkla, ikiyüzlülükle, çıkarcılıkla işi olmaz. İnananlar hiç kimsenin hakkını rüşvetle, irtikâpla, iltimasla yemezler. Daima haramlardan uzak dururlar. Çünkü onlar bilirler ki; Allah’ın hesabından kurtuluş yoktur.

54,55. [Muttakî]ler (duyarlı olanlar) ise güçlü hükümdarın (Allah’ın) huzurunda ‘doğruluk makamındaki’ [*] bahçelerde ve ırmak(ların kenarların)da olacaklardır.

Bir benzeri de Yûnus 10:2’de geçen [mak‘ad-i sıdkın] tamlaması, “büyük itibar gören yüksek bir makam”, “doğruluk, sadakat kademesi, makamı”, “ileri ge... Devamı..

(Ve onlar), çok kudretli, mülkünün sonu olmayan, (Allah)ın yanında sadıklara özel olan makamdadırlar.

her şeyin belirleyicisi olan Kudret Sahibi’nin huzurunda, (saf) gerçeğin tahtı üzerinde...

Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah’ın katında en değerli ve en şerefli konuklar olarak ağırlanacaklar. 19/85, 36/55...59

dostluk ve doğruluk tahtında… sonsuz hükümranlık ve iktidar sahibinin yüce katında…[4831]

[4831] Allah’ım! Bizi o mutlu sondan mahrum eyleme!

Bir doğruluk ikametgâhında, gâyet kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda (bulunacaklardır).

Son derece kuvvetli o Hükümdarın, hak ve dürüstlük meclisinde yerlerini alırlar.

Güçlü padişahın huzurunda doğruluk koltuklarında(memnunluk içinde)dirler.

Doğruluk meclisinde, ölçüleri koyan hükümdarın katında olacaklardır.

Doğruluk makamında, tüm gücü elinde bulunduran bir hükümdarın yanındadırlar.

Doğruluk meclisinde,(6) kudreti sonsuz bir Melikin katında.

(6) 10:2’nin açıklamasına bakınız.

Güçlü bir padişahın/bir Melîk'in katında, özü-sözü birlere has oturma yerlerinde...

begenilmiş yirde pādişāh ķatında güci yiter.

mekān‐ı marżīde her nesneye ḳādir pādişāh ḳatındadurlar.

(Heç bir yersiz söhbətə və günaha təhrik olunmayan) haqq məclisində, qadir hökmdarın (Allahın) hüzurunda olacaqlar!

Firmly established in the favour of a Mighty King.

In an Assembly of Truth,(5169) in the Presence of(5170) a Sovereign Omnipotent.(5171)

5169 While we possess our bodily senses, the best conceptions we can form are through our sense-perceptions, and the Garden is a good symbol from that... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.