24 Temmuz 2021 - 14 Zi'l-Hicce 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kamer Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve hamelnâhu ‘alâ żâti elvâhin ve dusur(in)

Ve onu (Hz. Nuh'u ve etbaını) da tahtalar ve çiviler(le ustalıkla yapılmış bir gemi) üzerinde taşıdık.

Ve onu, tahtalardan yapılmış ve mıhlarla kenetlenmiş bir gemide taşıdık.

Ama kulumuz Nuh'u da kalaslardan yapılmış, çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.

Nûh'u da, geniş plakalardan inşa edilen, halatlarla bağlanan, demir ve tahta çivilerle perçinlenen, gemilerde taşıdık.*

Onu (Nuh'u) da, (tahta) levhalardan ve çivilerden yapılmış olan (gemi)de taşıdık.

Ve onu da tahtalar ve çiviler(le inşa edilmiş gemi) üzerinde taşıdık;

Biz, Nûh'u (ve onunla iman edenleri), levhalardan yapılmış ve perçinleşmiş gemiye yükledik;

Biz; onu tahta, çivi ve halata(*) sahip bir gemiye yükledik.*

Nûh'u da, tahtadan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.

Tahtadan yapılmış, çiviler çakılmış bir gemiye bindirdik

Biz onu (ve ona inananları), levhaları birbirine perçinlenmiş (bir gemi) üzerinde taşıdık.

13,14. Onu, tahtadan yapılmış, mıhla çakılmış bir gemiye bindirdik; inkar edilmiş olan Nuh'a mükafat olarak verdiğimiz gemi nezaretimiz altında yüzüyordu.

Biz Nûh’u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.

Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle çakılmış gemiye bindirdik.

Onu ağaç lifleri ile (bağlanmış) kütükler üzerinde taşıdık.*

Nuh'u da tahtalardan yapılmış, çivilerle (çakılmış gemi) üzerinde taşıdık.

Onu ise taşıdık elvahlı ve kenetli bir hamule üzerinde ki akar

Onu ağaç lifi ile birbirine bağlanmış tahtalar üzerinde taşıdık.

Onu (Nuuhu) levhalar ve mıhlarla yapılmış (gemiy) e yükledik,

Ve onu (Nûh'u) tahtalı ve çivili olan (gemi) üzerinde taşıdık.

Çivilerle tutturulmuş tahta kalaslardan yapılmış gemiyle Nuh’u taşıdık.

Nuh/u tahtadan yapılmış, mıh çakılmış gemiye yüklettik.

Ve onu da tahtalar ve çiviler (ile inşa edilmiş gemi) üzerinde taşıdık.

Nûh’a gelince, onu ve ona iman edenleri, tahtalar ve çivilerdenyapılmış bir gemi üzerinde taşıdık.

Onu, çivilenmiş levhalar / tahtalar üzerine yükledik.

Onu (Nuh’u) levhalar ve çivilerle (çakılmış gemide) taşımıştık.

13,14. Ve Biz, kendisine nankörlük edilen Nûh’u, (tahta) levhalar ve çivilerle yapılmış ve gözetimimiz altında yol alan bir gemi¹ üzerinde taşıdık;*

ama o'nu [sadece] tahtalar ve çivilerden yapılmış o [gemi] ile taşıdık,

Biz Nuh’u birbirine kenetli tahta levhalardan yapılmış gemiye bindirdik. 10/71...73

Ama onu (malzemesi) ahşap ve çiviler olan bir (gemi ile) taşıdık:[4814]*

Ve O'nu ( Nûh'u) levhaları ve kenetleri bulunan şey üzerine yükledik.

Biz Nuh'u, levha halindeki tahtalar ve çivilerle yapılmış gemiye bindirdik. [7, 64] {KM, Tekvin 6, 14}

Nuh'u da tahtalar ve çiviler(le yapılmış gemi) üzerinde taşıdık.

Nuh’u, levhaları birbirine perçinlenmiş bir gemiye bindirmiştik.

Onu gözümüzün önünde akıp giden tahta ve mıhtan yapılmış (gemi) de taşıdık.

Onu tahtadan yapılmış, çivilerle tutturulmuş gemiye bindirdik.

Ve taşıdık onu levhalar ve çivilerden oluşturulan şey üstünde.

daħı bindürdük anı taħtalular üzere daħı mıħlular.

Daḫı götürdük anı taḫtalar ve mismārlar işi gemi üstine.

Biz Nuhu (ona iman gətirənlərlə birlikdə) taxtadan düzəlmiş və mismarlanmış gəmiyə mindirdik.

And We carried him upon a thing of planks and nails,

But We bore him on an (Ark) made of broad planks and caulked(5138) with palm- fibre:*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.