26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kavme nûhin min kabl(u)(s) innehum kânû hum azleme ve atġâ

Ve onlardan önceki Nuh kavmini de; şüphe yok ki onlar, daha da zalimdi ve daha da azgın.

Daha önce Nuh kavminden de (intikam almıştı.) Çünkü onlar, daha zalimdi ve daha azgınlaşmıştı.

ve onlardan önce Nuh kavmini de, şüphesiz onlar bunlardan daha zalim yani yaratılış gayelerine daha aykırı yaşayan ve daha azgın idiler.

Daha önce de, baskı zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah'ın yolundaki faaliyetleri engelleyen, zulüm, azgınlık ve eşkıyalıkta ileri giden Nuh kavmini helâk eden O'dur.

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar, daha zalim ve daha azgındılar.

(Âd ve Semûd kavimlerinden) daha evvel de Nûh'un kavmini...Çünkü onlar pek zalimdiler, pek azgındılar.

Ve onlardan önce Nuh kavmini de helak eden O’dur. Çünkü onlar, çok zalim ve çok azgın idiler.

Onlardan önce, Nûh toplumunu da helâk etmiştir. Onların hepsi çok zâlim ve çok azgın kimselerdi.

Önceden de Nuh' un ulusunu yok etti; evet onlar pek zalim, pek de azgın idiler

Daha önce de Nuh'un kavmini (yaptıkları yüzünden) helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

Bunlardan evvel dahî en zâlimi en ’âsîsi olan Nûh kavmini helâk itdi.

Daha önce de Nuh milletini yok eden O'dur; çünkü onlar çok zalim ve pek taşkın kimselerdi.

Daha önce de Nûh’un kavmini helâk etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.

Daha önce de çok zalim ve pek azgın olan Nuh kavmini (helâk etmişti).

Ve ondan önce Nuh'un halkını da; onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.

Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti), çünkü onlar zulmetmiş ve azmıştı.

Daha evvel de Nuhun kavmını, çünkü bunlar pek zâlim, pek azgındılar

Daha önce de Nûh'un halkını. Onlar, daha zâlim ve daha azgın olanlardı.

Daha evvel Nuuh kavmini de (O helak etdi) çünkü bunlar çok zaalim ve çok azgın (insan) ların ta kendileri idi.

Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Çünki onlar, daha zâlim ve daha azgın olanların ta kendileriydiler.

Daha önceden Nuh toplumunu helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim, isyankâr,

Daha önce Nuh ulusunu da yok etmişti. Çünkü onlar çok kıyıcı, çok taşkın kimseler idiler.

O, daha evvel Nuh kavmini de helâk etmişti. Çünkü bunlar daha zalim, daha taşkın idiler.

Daha önce Nuh kavmini de. Çünkü onlar daha zalim ve daha azgın idiler.

Ve onlardan önce Nûh kavmini korkunç bir tufanla yok eden! Çünkü onlar, zulüm ve haksızlıkta gerçekten çok ileri gitmişlerdi.

Önceden Nûh’un kavmini de!
Onlar, en zâlim ve azgındılar.

Daha önce Nuh kavmini de (O helak etmişti). Şüphesiz ki onlar haksızlık etmiş ve azgınlık yapmışlardı.

Daha da önce, onlardan daha zâlim ve daha azgın olan Nûh kavmini de (helâk eden, kesinlikle Odur.)

ve onlardan önce Nûh kavmini -[çünkü,] hepsi de kötülükte çok iştahlı ve çok azgın olmuşlardı-

Onlardan önce de Nuh’un kavmini. Çünkü onlar, zalim ve azgınlıkta ileri gitmişlerdi. 11/25.49

Tıpkı daha önceki Nûh kavmi (gibi): Çünkü onlar zulümde ve azgınlıkta ileri gitmiştiler.

Ve evvelce de Nûh kavmini (helâk etmişti). Şüphe yok ki, onlar olmuşlardı onlar, en zalim ve en azgın (kimseler).

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Rahime atılan nutfeden (spermden) erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de O'na aittir. Müşriklerin taptığı Şi'râ yıldızının Rabbi de O'dur. Önceki Âd milletini yok eden de O'dur. Semud milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da O'dur. Daha önce Nuh milletini yok eden de O. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar. Altı üstüne getirilen Lût milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musîbetler, neler kapladı neler! [86, 6-7; 69, 6-7; 26, 73]*

Önceden de Nuh kavmini (helak etmişti). Çünkü onlar daha zalim ve azgın idiler.

Bunlardan önce de Nuh’un toplumunu yok etmişti. Onlar (Ad ve Semud’dan) daha yanlış, daha aşırı davranan kimselere dönüşmüşlerdi.

Daha önce de Nuh'un kavmini... onlar, daha zalim daha azgın idiler...

Daha önce Nuh kavmini de O helâk etti. Çünkü onlar zulme sapmış ve azıtmıştı.

Daha önce de Nûh kavmini. Çünkü onlar, evet onlar zulmettiler, azdılar.

daħı nūḥ ķavmın ilerü. bayıķ anlar oldılar anlar žulm eyleyicirek daħı azġunıraķ.

Nūḥ ḳavmini daḫı helāk itdi anlardan burun. Anlar ḳatı ẓālimler‐idive azġunlar‐ıdı.

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etdi), çünki onlar daha zalım, daha azğın kimsələr idi.

And the folk of Noah aforetime, lo! they were more unjust and more rebellious;

And before them, the people of Noah, for that they were (all) most unjust and most insolent transgressors,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.