22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn huve illâ vahyun yûhâ

O ancak (kendisine) vahy (ve telkin) olunan vahiydir. (İlahi hakikatler ve öğretilerdir ki, tebliğ edip size ulaştırmıştır.)

Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret.

O'nun size aktardığı sözler, kendisine indirilen ilâhî haberden başka birşey değildir.

Onun tebliğleri, Kur'ân ve sünnet, yalnızca Allah tarafından kendisine iletilen vahiylerdir.

O (konuştuğu, kendine) vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Kur'an sade bir vahiydir, ancak vahy olunur.

O, ancak vahyedilen bir vahiydir.

1,2,3,4. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. [589]*

Ancak, ona vahyolunan bir vahiydir

O ancak kendisine vahyolunanı söyler (söylediği hüküm içerikli her şey vahye dayanır).

Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir.

(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

O (Kuran) ancak ve ancak bildirilen bir vahiydir.

O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.

O sade bir vahiydir ancak vahyolunur

Onun size söyledikleri, kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir.¹*

O, kendisine (Allahdan) ilkaa edilegelen bir vahyden başkası değildir.

O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.(1)*

(Size bildirdikleri) O’na vahy edilmiş olan vahiydir.

O/nun sözü kendine vahiy olunan bir vahiyden başka bir şey değildir.

O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Onun dudaklarından dökülen bu muhteşem ifadeler, kendisine Allah tarafından gönderilen vahiyden başka bir şey değildir.

O ancak vahyedilen bir vahiydir.

O (Kur’an) kendisine vahyedilmekte olan vahiyden başka bir şey değildir.

Onun (söyledikleri) vahiyden başka bir şey değildir1 (ve ona) vahyolunur.2*

bu [size ilettiği], kendisine indirilen [ilahî] vahiyden başka bir şey değildir;

Bu Kuran kendisine indirilen vahiyden ibarettir. 2/97, 26/192...197

(Naklettiği) bu (Kur’an), kendisine indirilen bir vahiyden ibârettir.[4772]*

O başka değil, ancak bir vahiydir, vahyolunuverir.

O, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. *

O(nun okuduğu Kur'an) kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir.

Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

O ancak kendisine vahyedilen bir vahiydir.

O ancak kendisine vahyolunanı söyler.

İndirilmiş bir vahiyden başkası değildir o.

degül ol illā vaḥy vaḥy olınur.

Bu Ḳur’ān degüldür, illā vaḥy.

Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan bir vəhydir.

It is naught save an inspiration that is inspired,

It is no less than inspiration sent down to him:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.