7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İn huve illâ vahyun yûhâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O ancak (kendisine) vahy (ve telkin) olunan vahiydir. (İlahi hakikatler ve öğretilerdir ki, tebliğ edip size ulaştırmıştır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sözü, ancak vahyedilen şeyden ibaret.

Abdullah Parlıyan Meali

O'nun size aktardığı sözler, kendisine indirilen ilâhî haberden başka birşey değildir.

Ahmet Tekin Meali

Onun tebliğleri, Kur'ân ve sünnet, yalnızca Allah tarafından kendisine iletilen vahiylerdir.

Ahmet Varol Meali

O (konuştuğu, kendine) vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir.

Ali Bulaç Meali

O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kur'an sade bir vahiydir, ancak vahy olunur.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, ancak vahyedilen bir vahiydir.

Bayraktar Bayraklı Meali

1,2,3,4. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. [589]*

Besim Atalay Meali (1962)

Ancak, ona vahyolunan bir vahiydir

Cemal Külünkoğlu Meali

O ancak kendisine vahyolunanı söyler (söylediği hüküm içerikli her şey vahye dayanır).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onun konuşması ancak, bildirilen bir vahy iledir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

Diyanet Vakfı Meali

O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir.

Edip Yüksel Meali

O (Kuran) ancak ve ancak bildirilen bir vahiydir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O(nun konuşması kendisine ) vahyedilenden başkası değildir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O sade bir vahiydir ancak vahyolunur

Erhan Aktaş Meali

Onun size söyledikleri, kendisine vahyedilen vahiyden başkası değildir.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

O, kendisine (Allahdan) ilkaa edilegelen bir vahyden başkası değildir.

Hayrat Neşriyat Meali

O (söyledikleri) bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.(1)*

İlyas Yorulmaz Meali

(Size bildirdikleri) Ona vahy edilmiş olan vahiydir.

İsmail Hakkı İzmirli

O/nun sözü kendine vahiy olunan bir vahiyden başka bir şey değildir.

Kadri Çelik Meali

O (söyledikleri) yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir.

Mahmut Kısa Meali

Onun dudaklarından dökülen bu muhteşem ifadeler, kendisine Allah tarafından gönderilen vahiyden başka bir şey değildir.

Mehmet Türk Meali

Onun (söyledikleri) vahiyden başka bir şey değildir1 (ve ona) vahyolunur.2*

Muhammed Esed Meali

bu [size ilettiği], kendisine indirilen [ilahî] vahiyden başka bir şey değildir;

Mustafa Çavdar Meali

Bu Kuran kendisine indirilen vahiyden ibarettir. 2/97, 26/192...197

Mustafa İslamoğlu Meali

(Naklettiği) bu (Kur’an), kendisine indirilen bir vahiyden ibârettir.[4772]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O başka değil, ancak bir vahiydir, vahyolunuverir.

Suat Yıldırım Meali

O, kendisine vahyedilen bir vahiyden başka bir şey değildir. *

Süleyman Ateş Meali

O(nun okuduğu Kur'an) kendisine vahyedilen vahiyden başka bir şey değildir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar, ona gelen vahiyden başkası değildir.

Şaban Piriş Meali

O ancak kendisine vahyedilen bir vahiydir.

Ümit Şimşek Meali

O ancak kendisine vahyolunanı söyler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İndirilmiş bir vahiyden başkası değildir o.

Eski Anadolu Türkçesi

degül ol illā vaḥy vaḥy olınur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu, ancaq (Allah dərgahından) nazil olan bir vəhydir.

M. Pickthall (English)

It is naught save an inspiration that is inspired,

Yusuf Ali (English)

It is no less than inspiration sent down to him:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.