20 Ocak 2022 - 17 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-en leyse lil-insâni illâ mâ se’â

Ve gerçekten de insan, ancak çalıştığını elde eder.

Şüphesiz her insana kendi emeğinden başkası verilecek değildir. (Herkes ancak hak ettiğine ve sebep olduğu kötülüklere erişecektir. İnsana gereken çalışıp emek vermek, maddi ve manevi kazanımlarını böyle elde etmektir.)

Gerçekten de insan, ancak çalıştığını elde eder

İnsan için, yalnızca çalışmasının, gayretinin, hâlis niyetlerinin karşılığı vardır.

Ve insan için kendi çabasından başka bir şey yoktur.

Şüphesiz insana kendi emeğinden başkası yoktur.

Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur;

Ve insana çalıştığından başkası yoktur.

Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.

İnsan için ancak çalıştığı var

İnsan için ancak çalıştığı vardır.

Cennet, toplu taşıma araçlarıyla ulaşılabilecek bir yer değildir. Dolaysıyla oraya başkasının kullandığı araçla, ancak doğru yoldan giden, kendi kulla... Devamı..

İnsan ancak mesâ’îsinin semeresini iktitâf idebilür.

İnsan ancak çalıştığına erişir.

İnsan için ancak çalıştığı vardır.

Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.

İnsan için ancak kendi çalışması vardır.

Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur.

Doğrusu insanın sa'yinden başkası kendinin değil

Ve gerçek şu ki, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur.

Hakıykaten insan için kendi çalışdığından başkası yokdur.

Ve (yine bildirilmedi mi ki) şübhesiz insan için, (kendi) çalıştığından başkası yoktur!

İnsan için elinin kazandığından başka, elde edeceği hiçbir kazanç yoktur.

Herkes ettiğini bulur.

İnsan için kendi sa/yinden başka bir şey yoktur.

Ve doğrusu insana da kendi (emek ve) çabasından başkası yoktur.

“Ve insana, kendi gayret ve çabalarının sonuçlarından başka bir şey yoktur!”

Öyle ki İnsan için mesai yaptığından / çalıştığından başkası yoktur.

Her insan yaptığının karşılığını alacaktır. Suç işleyenler suçlarının cezasını çekecekler. Başkalarının suçlarını üstlenemeyeceklerdir. Başkalarını suça teşvik ayrıca bir suçtur. Onlar hem işledikleri suçun hem de başkalarını suça teşvik etmenin cezasını çekeceklerdir. Onların yaptıkları hiçbir şekilde karşılıksız kalmayacak. Hiç kimse de yapmadığı şeyle cezalandırılmayacaktır.

İnsan için kendi yaptığından başka bir şey yoktur.

Ve insana kendi çalışmasının (karşılığından) başka bir şey yoktur. ¹

1 Yani bir insan, bakasının günahı ile hesaba çekilmeyeceği gibi kendi amelinden başkasıyla da sevap kazanamaz. Ancak başkasının ona amelini hediye et... Devamı..

ve insana uğrunda çaba gösterdiği dışında bir şey verilmeyecektir; ³²

32 Karş. Hz. Peygamber’in sahih rivayetlere dayanan temel bir Hadisi: “Eylemler, [onları vücuda getiren] niyetlere göre [değerlendirilecek]tir ve kişi... Devamı..

Ve insanın sadece kendi emek ve gayretinin karşılığını alacağı. 3/195

Ve insan başkasının değil, sadece kendi çabasının karşılığını görecektir.

Ve şüphesiz ki, insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Yoksa o Mûsâ'nın ve o çok vefalı İbrâhim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki: Hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan, emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır. Emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan; O'dur öldüren ve yaşatan. [2, 124; 16, 123; 35, 18; 36, 12; 9, 105]

Hz. İbrâhim (a.s.)’ın “sahifelerin”den, Kur’ân dışındaki mevcut kutsal kitaplarda bahis yoktur. 38. âyetten şu kaide çıkar: Herkes kendi yaptıklarında... Devamı..

İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur.

İnsanın kendi çalışmasından başkası kendine ait değildir.

İnsan için çalıştığından başkası yoktur.

İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır.

Gerçek şu ki, insan için çalışıp didindiğinden başkası yoktur.

daħı kim yoķdur ādemįnüñ illā ol kim işledi.

Daḫı cezā görmez ādem oġlanı, illā işledügi ‘amelüñ cezāsını.

İnsana ancaq öz zəhməti (sə’yi, çalışması, əməli) qalar!

And that man hath only that for which be maketh effort,

That man can have nothing but what he strives for;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.