20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

dalle sâhibukum vemâ ġavâ

Arkadaşınız, gerçekten ne saptı, ne ayrıldı.

"Arkadaşınız" dan murat Hz. Muhammed (s.a.a)'dir.

Sahibiniz (olan Hz. Resul (AS) asla Hakk’tan) sapmamış, şaşırmamış ve (şeytani dürtülerle aldanıp) azıtmamıştır.

Sizin bu arkadaşınız Muhammed, ne sapıttı, ne azıttı

Hemşehriniz, arkadaşınız Muhammed, başına buyruk hareket etmedi, hak yoldan uzaklaşmadı, dalâleti, bozuk düzeni, helâki tercih etmedi, bâtıla inanmadı, insanlara karşı hiçbir zaman haince bir düşünce taşımadı.

Arkadaşınız sapmadı da, azmadı da.

Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı.

Sapmadı doğru yoldan arkadaşınız (Hz. Peygamber), azıtmadı da; (haberiniz olsun, ey Kureyş halkı!)

Arkadaşınız, ne sapıttı ne de yanlış yaptı.

1,2,3,4. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız Muhammed sapmadı, azmadı. O, arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri, kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. [589]

[589] Necm sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 351.

Sizin arkadaşınız, ne sapıttı, ne de azdı !

Arkadaşınız (Muhammed Hak'tan) sapmadı ve (batıla inanıp da) aldanmadı.

1,2. Gurûb iden yıldız hakkıyçün sâhibiniz (Muhammed ’aleyhisselâm) aslâ doğrılıkdan ayrılmamışdır.

Arkadaşınız (Muhammed) sapmamış ve azmamıştır.

1,2. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

1-2. Battığı sırada yıldıza andolsun ki bu arkadaşınız ne sapıtmış ne de eğri yola gitmiştir.

1, 2, 3. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz.

Arkadaşınız (Muhammed) ne sapmıştır, ne de azmıştır.

Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.

Şaşırmadı sahibiniz azıtmadı da

(Ey Kureyşliler!) Arkadaşınız (Muhammed, hayatının hiçbir döneminde haktan) sapmadı ve (yine hayatının hiçbir döneminde, asla bâtıla) inanmadı.

Arkadaşınız sapkın ve azgın değil.

saahibiniz (doğru yoldan) sapmadı. Baatıla da inanmadı.

1,2. Battığı zaman necm'e (o yıldıza) and olsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadı ve azmadı!

Sizin arkadaşınız ne sapmış, nede azmıştır.

yoldaşınız doğru yoldan hiç ayrılmadı, azıtmadı.

Sizinki ne yolunu şaşırdı! Ne Hak/tan ayrıldı!

Arkadaşınız (Muhammed) ne saptı ne de azıttı [ğavâ].

Ki arkadaşınız (olan peygamber) şaşmadı ve yoldan çıkmadı.

Ey müşrikler, çocukluğundan beri yakından tanıdığınız ve ahlâkî meziyetlerini çok iyi bildiğiniz arkadaşınız Muhammed ne sapmış, ne de aldanmıştır!

Arkadaşınız sapıtmadı; azıtmadı da!

1,2. Kayan yıldıza yemin ederim ki / arkadaşınız, sapmadı azmadı.

Arkadaşınız Muhammed sapmadı azmadı. Siz onun sözlerinde değişiklikler var zannediyorsunuz. Hayır! Elçimiz ayetlerim hakkında asla değişik bir şey söylemez. O’nun söyledikleri sizin işinize gelmiyor o kadar. Değilse elçimiz Muhammed’in size okudukları O’na vahyettiğimiz Kur’an’dan ibarettir.

Arkadaşınız (Muhammed), sapmamış ve azgınlaşmamıştır.

Arkadaşınız (Muhammed), sapmadı ve asla bâtıl bir şeye de inanmadı. ¹

1 Dalâl: Hüda’nın zıddı olup, yol kaybetmek veya hiç yol bulamayıp şaşkın kalmak, ğayy de rüştün zıddı olup aklın istikametini veya yolun doğrusunu ka... Devamı..

Sizin bu arkadaşınız ne sapmış, ne de aldatılmıştır, ²

2 Bkz. 7:184 ile ilgili not 150.

Arkadaşınız ne sapmıştır, ne yolunu şaşırmış. 68/2

Arkadaşınız ne sapmıştır, ne kanmıştır;

(Ey müşrikler) Sahibiniz (Muhammed s.a.s.) ne sapıttı ne da azdı.

(Sizler, onun kendi sapık dininize tabi olmamasına tahammül edemediğiniz için, haksız yere ona dil uzatıyorsunuz ve onun hakkında, yoldan çıkmış, cin ... Devamı..

Arkadaşınız (Muhammed as) sapmadı ve azmadı da.

Sahibiniz şaşırmadı, ve bâtıla inanmadı.

Arkadaşınız (Muhammed) yanılmadı, sapmadı, aldanmadı.

Arkadaşınız sapmadı, azmadı.

Sâhibiniz (Muhammed) dalâletde ve hatâda değildir.

Arkadaşınızın yoldan çıkmadığı ve boş hayallere kapılmadığı da önemlidir.

Arkadaşınız sapıtmadı, azdırılmadı.

Arkadaşınız(1) ne saptı, ne de şaşırdı.

(1) Sizin aranızda bir ömür geçiren, dolayısıyla her halini yakından bildiğiniz Peygamberiniz.

Ki arkadaşınız ne saptı ne de azdı.

1-2. yılduz ḥaķķı-y-içün ol vaķt kim aşaġa düşdi ya'nį battı azmadı işüñüz daħı yolsuz olmadı.

Ḳaçan kim doġru yoldan azışmadı sizüñ yoldaşuñuz, azġun daḫı olmadı.

Sizin yoldaşınız (Muhəmməd əleyhissəlam) nə haqq yoldan sapmış, nə də azmışdır!

Your comrade erreth not, nor is deceived;

Your Companion is neither(5086) astray nor being misled.

5086 'Your Companion" is the Prophet Muhammad, who had lived among the Quraysh all his life. He is defended from three kinds of charges that the Unbel... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.