24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

‘İnde sidrati-lmuntehâ

En son sidrenin yanında.*

(O zaman) Sidretü’l-Münteha’nın katında (bütün Meleklerin ve Nebilerin son ulaşım sınırındaydı).

Sidretü'lMüntehâ'nın yanında

Sidre-i Müntehâ'nın, büyüklüğü, güzelliği, kokusu ölçüsüz Sidre ağacının bulunduğu, akıl ölçülerinin, çirkinliğin bittiği, nihaî sınırın yanında görmüştü.

Sidretu'l-Munteha'nın yanında.

Sidretü'l-Münteha'nın yanında.

Sidretü'l-Münteha'nın (yedinci göğün) yanında...

Sidretül- Münteha yanında.

11,12,13,14,15,16,17,18. Kalp gördüğünü yalanlamadı. O'nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail'i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü'l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me'vâ cenneti vardır. Sidre'yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

13,14,15. En son, sedir ağacının yanında, Onu başka bir kez daha görmüştü, barınak cenneti yanında idi

“Sidret'ül-Münteha” nın (en uzak noktadaki sidre ağacının) yanında.*

13,14. And olsun ki o, Cebrail'i sınırın sonunda başka bir inişinde de görmüştür.

Sidretü’l-Müntehâ’nın yanında.

13, 14. Andolsun onu, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.

En son noktada.

Sidretü'lMüntehâ'nın yanında.

Sidrei müntehanın yanında

Sidretu'l Münteha'nın¹ yanında.*

13,14. Andolsun ki onu diğer bir defa da Sidre-tül müntehânın yanında gördü o,

13,14. And olsun ki, onu (Cebrâîl'i aslî sûretinde) diğer bir inişte de (mi'râc gecesi), Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında (iken) gördü.

Nihayetteki ağacın yanında olan,

Aşılmaz Sınır’ın yanıbaşında.

Sidre-i münteha [¹¹] yanında görmüştü.*

Sidretü'l Münteha'nın yanında.*

Maddî varlığın sona erdiği ve bambaşka bir âlemin kapılarının açıldığı sınır noktasında, yani Sidre-i Müntehâ’da.

Sidret-ül Müntehâ’nın yanında;

13,14,15. Yemin olsun ki bir başka inişinde onu, [cennetü’l-me’vâ] (durmaya değer bahçe)nin yanındaki [sidretü’l-müntehâ] (uzaktaki sedir ağacı)’nın yanında bir kez daha görmüştü.

13,14,15. Yemin olsun (Muhammed, Cebrail’i miraçtan) inerken yakınında Cennet’ül-Me’va’nın¹ bulunduğu Sidret’ül-Mün-teha’nın yanında ²bir defa daha gördü.³*

en uzak noktadaki sidre ağacının yanında, 10

En uçtaki sedir ağacının yanında. 17/1, 34/16, 56/28.

en sonuncu sidre ağacının yanında,[4778]*

Sidretü'lMüntehâ'nın yanında.

13, 14. Onun bir başka inişini Sidretu'l-Müntehanın yanında görmüştü. *

Sidretü'l-Münteha(uzak ağaç)ın yanında,

(Bu defa) Sidret’ül-müntehâ’nın[*] yanındaydı.*

Sidre-i Münteha'nın yanında

Sidre-i Müntehâ'nın yanında.

Son sınır ağacı, Sidret-ül Münteha yanında.

13-14. daħı bayıķ gördi anı ya'nį daħı bir gez gökden inerken cebreyil’i tamām sūret ile gördi? sidreti’l müntehā ķatında.

sidrü’l‐müntehā ḳatında.

(Yeddinci göydəki) Sidrətül-müntəhanın yanında.

By the lote tree of the utmost boundary,

Near the Lote-tree(5093) beyond which none may pass:*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.