24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve lekad raâhu nezleten uḣrâ

Ve andolsun ki onu, inerken bir kere daha gördü.

(Oysa) Andolsun (ki Resulüllah), Onu bir diğer inişte (ve manevi tecelli ikliminde yine) görmüş (ve tanımıştı).

O'nu bir kere daha görmüştü;

Andolsun, onu yüce huzurdan bir diğer inişi sırasında da görmüştü.

Andolsun ki, o onu bir başka kez daha inişte gördü. [2]*

Andolsun, onu bir diğer inişte de görmüştü.

Yemin olsun ki, o (Cebrâil'i hakîki suretinde) bir daha da (mi'raçtan) inerken gördü:

Andolsun! O, başka bir inişte (tecellide) de O’nu gördü.*

11,12,13,14,15,16,17,18. Kalp gördüğünü yalanlamadı. O'nun gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki Cebrail'i bir başka inişte de görmüştü. Son sınır ağacı, sidretü'l-müntehâ yanında. O ağacın yanında Me'vâ cenneti vardır. Sidre'yi neler kaplamıştı neler! Ne gözü kaydı ne de belirlenen sınırı aştı. Andolsun ki Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.

13,14,15. En son, sedir ağacının yanında, Onu başka bir kez daha görmüştü, barınak cenneti yanında idi

Andolsun ki, onu (Cebrail'i), bir başka inişte daha görmüştü.

13,14. And olsun ki o, Cebrail'i sınırın sonunda başka bir inişinde de görmüştür.

Andolsun ki, o, Cebrail’i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.

13, 14. Andolsun onu, Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.

Onu bir kez daha görmüştü.

Andolsun onu bir kez daha görmüştü.

Kasem olsun ki o onu bir deha da inişinde gördü

Ant olsun ki, onu başka bir inişinde de gördü.

13,14. Andolsun ki onu diğer bir defa da Sidre-tül müntehânın yanında gördü o,

13,14. And olsun ki, onu (Cebrâîl'i aslî sûretinde) diğer bir inişte de (mi'râc gecesi), Sidretü'l-Müntehâ'nın yanında (iken) gördü.

Hâlbuki o (Muhammed), daha önceki bir inişinde de, o vahiy meleğini görmüştü.

Ant olsun ki Cebrail’i bir kez daha görmüştü.

* Peygamber O/nu [¹⁰] bir kere daha*

Şüphesiz onu (Cebrail'i) bir de diğer inişte görmüştü.

Andolsun Muhammed onu, bundan önce bir kez daha gökteninerken görmüştü.

And olsun, onu diğer bir iniş halinde de gördü;

13,14,15. Yemin olsun ki bir başka inişinde onu, [cennetü’l-me’vâ] (durmaya değer bahçe)nin yanındaki [sidretü’l-müntehâ] (uzaktaki sedir ağacı)’nın yanında bir kez daha görmüştü.

13,14,15. Yemin olsun (Muhammed, Cebrail’i miraçtan) inerken yakınında Cennet’ül-Me’va’nın¹ bulunduğu Sidret’ül-Mün-teha’nın yanında ²bir defa daha gördü.³*

Ve onu bir kez daha gördü, 9

Andolsun ki onu başka bir inişinde daha görmüştü. 2/97, 26/192...197

Doğrusu onu bir başka iniş sırasında yine görmüştü;[4777]*

Andolsun ki, O'nu (Cibril'i) diğer bir inişinde de gördü.

13, 14. Onun bir başka inişini Sidretu'l-Müntehanın yanında görmüştü. *

Andolsun, onu bir inişinde daha görmüştü;

Muhammed Cebrail’i bir kez daha böyle gördü.

Hakikaten onu diğer bir inişte de gördü.

And olsun ki onu başka bir inişinde de gördü:

Yemin olsun ki onu bir başka inişte de görmüştü.

13-14. daħı bayıķ gördi anı ya'nį daħı bir gez gökden inerken cebreyil’i tamām sūret ile gördi? sidreti’l müntehā ķatında.

Taḥḳīḳ gördi anı bir kez daḫı

And olsun ki, (Muhəmməd əleyhiissəlam Cəbraili öz həqiqi surətində) başqa bir dəfə də (me’rac vaxtı) görmüşdü;

And verily he saw him, yet another time

For indeed he saw him at a second descent,(5092)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.