3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Necm Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-evhâ ilâ ‘abdihi mâ evhâ

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Böylece O (Allah) kuluna vahyettiğini (Kur’an ayetlerini) vahyetmiş (O da size aynen aktarmıştı.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Derken kuluna vahyetti, ne vahyettiyse.

Abdullah Parlıyan Meali

Böylece Allah, kuluna vahyedilmesini uygun gördüğü şeyleri vahyetmiş oldu.

Ahmet Tekin Meali

Allahın kendisine tevdî ettiği vahiy emanetini, Allah'ı ilâh tanıyan, candan müslüman olarak Allah'a bağlanan, saygılı kulu Muhammed'e vahiy yoluyla iletti.

Ahmet Varol Meali

Derken (Allah'ın) kuluna vahyettiğini vahyetti.

Ali Bulaç Meali

Böylece O'nun kuluna vahyettiğini vahyetti.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Cebrâil) vahy etti Allah'ın kuluna vahy ettiğini!...

Bahaeddin Sağlam Meali

Kulu (Muhammed’e) vahyettiğini vahyetti.

Bayraktar Bayraklı Meali

5,6,7,8,9,10. Ona, bunu çok güçlü akıl sahibi olan Cebrail öğretmiştir. Doğrulup dikildi. O, en yüksek ufuktaydı. Sonra iyice yaklaştı ve sarktı. İki yayın arası kadar, hatta daha da yakın. Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.[590]*

Besim Atalay Meali

İmdi Allah vahiy eyledi kuluna, vahiy ettiği nesneyi

Cemal Külünkoğlu Meali

Böylece (Cebrail) vahyedeceğini (Allah'ın) kuluna vahyetti.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah o anda kuluna vahyedeceğini etti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

Diyanet Vakfı Meali

10, 11. Bunun üzerine Allah, kuluna vahyini bildirdi. (Gözleriyle) gördüğünü kalbi yalanlamadı.

Edip Yüksel Meali

Ve sonra kuluna ne bildirilecekse onu vahyetti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Allah), kuluna verdiği vahyi verdi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Verdi kuluna verdiği vahyi

Erhan Aktaş Meali

Kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti.

Hasan Basri Çantay Meali

(Allahın) kuluna vahy etdiği neyse onu vahyetdi.

Hayrat Neşriyat Meali

İşte (Allah) kuluna vahyettiğini, vahyetti.

İlyas Yorulmaz Meali

Sonra Allahın kuluna vahy edilmesi gerekenleri (vahiy meleği) vahy etti.

İsmail Hakkı İzmirli

Allah/ın vahiy ettiğini kuluna vahiy etti [⁸].*

Kadri Çelik Meali

Böylece kuluna vahyedeceğini vahyetti.

Mahmut Kısa Meali

Böylece Cebrail, Allah’ın kuluna bildirmesini istediği şeyleri bildirmişti.
Bu o kadar açık bir gerçekti ki:

Mehmet Türk Meali

10,11. O anda (Cebrail, Allah’ın) kuluna gönderdiği her vahyi vahyetti. Gözünün gördüğünü de gönlü yalanlamadı.

Muhammed Esed Meali

Böylece [Allah], vahyedilmesini uygun gördüğü her şeyi 6 kuluna vahyetmiş oldu.

Mustafa Çavdar Meali

İşte o anda kuluna vahyettiğini böylece iletmiş oldu. 72/28

Mustafa İslamoğlu Meali

İşte (Cebrail, Allah’ın) kulu (Muhammed’e) vahyettiği şeyi, böylece iletmiş oldu.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Hemen (Allah Teâlâ'nın) kuluna vahyettiğini vahyetti.

Suat Yıldırım Meali

O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti.

Süleyman Ateş Meali

Kuluna, vahyettiğini vahyetti.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah’ın kendine vahyettiğini, Allah’ın kuluna (Muhammed’e) vahyetti.

Şaban Piriş Meali

O anda (Allah'ın) kuluna vahyettiğini iletti.

Ümit Şimşek Meali

Vahyedilecek şeyi Allah'ın kuluna vahyetti.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Böylece vahyetti kuluna vahyettiğini.

Eski Anadolu Türkçesi

pes vaḥy eyledi ķulına yaña cebreyil muḥammed'e mi'rac gicesi, anı kim vaḥy eyledi.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sonra (Cəbrail Allahın Öz) bəndəsinə (Mühəmmədə) vəhy buyurduğunu vəhy etdi.

M. Pickthall (English)

And He revealed unto His slave that which He revealed.

Yusuf Ali (English)

So did (Allah) convey(5090) the inspiration to His Servant- (conveyed) what He (meant) to convey.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.