25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tûr Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Mâ lehu min dâfi’(in)

Onu bir defedip gideren bulunmayacak.

Onu (Allah’ın tayin ve takdir buyurduğunu) uzaklaştırıp-engel olacak da yoktur. (Hiçbir güç Rabbinin va’adine ve kudretine karşı duramayacaktır.)

Onu engelleyecek hiç birşey olmayacaktır.

O'na engel olacak hiçbir şey yoktur.

Ona engel olacak bir şey yoktur.

Onu uzaklaştırıp-engel olacak yoktur.

Onu geri çevirecek hiç bir şey yoktur.

Onu engelleyen hiçbir şey olmayacaktır.

Ona hiçbir engel yoktur.

Ona hiçbir engel yok

Ve onu önleyebilecek hiçbir güç de yoktur.

1,2,3,4,5,6,7,8. Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.

Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.  *

Onu engelleyecek hiç bir güç yoktur.

Ona engel olacak (hiçbir şey de) yoktur.

Yoktur onu hiç bir def'edecek

Onu savacak yoktur.

Onu defedecek (hiçbir şey de) yokdur.

6,7,8. Ve tutuşturulmuş denize (yemîn olsun) ki, şübhesiz Rabbinin azâbı elbette vâki'(olacak)tır; onun için hiçbir def' edici yoktur!

Onu geri çevirip engelleyecek hiçbir güç yoktur.

Onu önlemek kimsenin elinde değildir.

O azabı defeden bulunmayacak.

Onu uzaklaştırıp engel olacak yoktur.

Ve hiçbir güç ona engel olamayacak, ilahi mahkemede hiç kimse onu savunamayacaktır!

Onun için hiçbir geri savacak yoktur.

Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. [*]*

Ve o (azaba) engel olacak, hiçbir şey de yoktur.

ona hiç kimse engel olamaz.

Ve onu önleyebilecek hiçbir güç de yoktur. 6/134, 53/57-58

onu önleyecek hiçbir güç de yoktur.

Onun için bir defedici yoktur.

Onu önleyecek hiç bir kuvvet yoktur.

Ona engel olacak bir şey yoktur.*

Onu önlemek kimsenin elinde değildir.

Onu geri gönderecek kimse yoktur.

Onu önleyecek kimse yoktur.

Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.

7-8. bayıķ çalabuñ 'aźābı inicidür yoķdur anuñ hįç yıġıcı.

Aña def‘ idici da[ḫı] yoḳdur.

Onu heç kəs dəf edə bilməz!

There is none that can ward it off.

There is none can avert it;-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.