20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tûr Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fî rakkin menşûr(in)

Yayılmış kağıtta.*

Yayılmış ince deri (ve benzeri şeyler) üzerine (ve tüm teknolojik belleklere yazılan olgulara);

yayılmış açık kağıt ve deriler üzerine,

Yayılmış ince derilere, yazılmış kitaplara andolsun!

2-Yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış kitaba,

Yayılmış ince deri üzerine;

2,3. Açılmış sayfalara yazılı olan Kur'an'a,

2, 3. Yayınlanmış kâğıda yazılmış kitaba,

1,2,3,4,5,6. Tûr'a, açılmış ince deride yazılı kitaba, imar edilmiş o eve; yükseltilmiş şu tavana, kabaran denize yemin olsun ki… [585][586]*

2,3. Sayfada yayınlanıp yazılmış olan kitaba ant

2-3. Yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a,

1,2,3,4,5,6,7,8. Tura, yayılmış ince deri üzerine satır satır dizilmiş Kitap'a, mamur bir ev olan Kabe'ye, yükseltilmiş tavan gibi göğe, kaynayacak denize and olsun ki, Rabbinin azabı hiç şüphesiz gelecektir. Onu savacak yoktur.

1,2,3,4,5,6,7. Tûr’a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, “Beyt-i Ma’mur”a[506], yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.*

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tûr'a, yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitab'a, Beyt-i Ma'mûr'a, yükseltilmiş tavana, dolu denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur.  *

Ki parşömen üzerinde yayımlanmış.

2,3. Yayılmış ince deri üzerine, satır satır yazılmış kitaba,

Ve yayılmış bir verakta

Üzerine yazı yazılmış, yayılmış ince deriye.

2,3. Neşredilmiş kâğıd (lar) içinde yazılı kitaba,

2,3. Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb'a (Kur'ân'a)!

İnce deriler üzerine yazılmış,

deri üzerine yazılmış kitap’ın hakkı için,

2, 3. Sahifeye yazılıp neşrolunan Kitap [⁶] hakkı için*

Yayılmış ince deri üzerine.

Ki o, hakîkate susamış gönüller için açılmış sahifeler üzerine açık ve anlaşılır olarak yazılmıştır.

Yayımlanmış ince yapraklarda!

2,3. Yayılmış ince deriye satır satır yazılmış Kitaba,

2,3. Yayılmış ince deri üzerine, yazılmış kitaba,¹*

açık 2 tomarlar üstüne.

2-3. İnce deriler üzerine satır satır yazılan Kitaba/Kuran’a İlahi Vahye. 95/2

açılmış deri tomarlar da![4742]*

Yayılmış bir ince deride.

2, 3. İnce deri üzerine yazılmış o kitaba.

Yayılmış ince deri üzerine,

Açık sayfalarda yazılmış!

1,2,3. - Tûr'a... yayılmış ince deri üzerine yazılmış kitaba...

2,3. Ve yayılmış yapraklarda yazılmış kitaba.

Ki açılıp yayılmış ince deri üzerine yazılmıştır.

2-3. daħı kitāb ḥaķķı-içün yazılmış ya'nį tevrįt yā ķur'an yā yazuķ müzd bitişi deride açılmış

açılmış deride,

Açıq dəri üzərində (olan kitaba);

On fire parchment unrolled,

In a Scroll unfolded;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.