25 Ekim 2021 - 19 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tûr Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Femenna(A)llâhu ‘aleynâ ve vakânâ ‘ażâbe-ssemûm(i)

Derken Allah lutfetti bize ve korudu bizi ta iliklere işleyen sam yelinin azabından.

“Şimdi (görüyor ve seviniyoruz ki) Allah bize lütufta bulundu, hücrelere kadar işleyen kavurucu azaptan da korudu (ve şu cennetleri ikram buyurdu” diyerek şükredeceklerdir).

Allah bize bol bol lütufta bulundu da, ta iliklere işleyen cehennem azabından korudu.

“Allah bize lütfetti de, vücuda işleyen, kavurucu cehennem azâbından bizi korudu.”

Allah bize lutfetti de bizi delikçiklere (hücrelere) kadar işleyen azaptan korudu.

'Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve 'hücrelere kadar işleyen kavurucu' azabdan korudu.'

Artık Allah bize lütûf buyurdu ve bizleri o ateşin azabından korudu.

Allah bize ihsan etti, bizi zehirli (ateş) azabından korudu.

“Allah bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen azaptan korudu.”

Allah bize iyilik edip, sam yeli azabından korudu bizi

Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”

"Allâh da bizim içün müşfik oldı, bizi zehir gibi ’azâbdan masûn iyledi."

26,27,28. "Doğrusu bundan önce ailemizin yanında bile korku içindeydik; Allah lütfedip bizi kavurucu azabdan korudu; doğrusu bundan önce de O'na yalvarıyorduk; şüphesiz O, iyilik yapandır, acıyandır" derler.*

“Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu.”

«Allah bize lütfetti de bizi vücudun içine işleyen azaptan korudu.»

"ALLAH bize iyilik etti de bizi içe işleyen azaptan korudu."

"Allah bize lutfetti de bizi (vücûdun) içine işleyen (kavurucu) azabdan korudu."

Bakınız Allah bize lûtf etti ve bizleri o semûm azâbından korudu

“Şimdi, Allah, bizi nimetlendirdi ve bizi kavurucu ateşin azabından korudu.”

«İşte Allah bize (mağfiret ve rahmetini) lûtfetdi. Bizi sâm yeli azabından korudu».

“İşte Allah bize lûtfetti de (derilerden içeri) nüfûz edici o azabdan bizi korudu!”

“Allah bize iyiliklerde bulundu ve bizi yakıcı ateşin azabından korudu.”

Onun için Allah da bize iyilik etti de bizi Sam yeli gibi kavuran Cehennem’in azabından korudu.

Allah bize bol nimet verdi, bizi Sam yeli azabından [⁷] korudu.*

“Şimdi Allah bize lütufta bulundu ve bizi, iliklere kadar işleyen kavurucu azaptan korudu.”

“Fakat şükürler olsun ki Allah bize lütfetti de, alevleri insanın iliklerine işleyen o korkunç azaptan korudu bizi!”

“Allah bize karşılıksız lutfetti. Bizi Kavurucu Azap’tan korudu”.

Allah bize lütfetti de bizi kavurucu azaptan korudu.

(Ve devamla): “Allah, lütufta bulunarak bizi, (cehennemin) kavurucu¹ azabından korudu.”*

ve bu durumdayken Allah bizi lütfuyla inayetlendirdi ve [çaresizliğin] yakıcı fırtınalarının azabından bizi korudu.

– Allah bize lütufta bulundu ve bizi yakıp kavuran azaptan muhafaza buyurdu. 4/174-175

fakat Allah bize kerem etti de, bizi zehir gibi içe işleyen yakıcı bir ateşin azabından korudu.[4757]*

«Şimdi Allah Teâlâ bizim üzerimize lütuf ve ihsanda bulundu ve bizi o Semûm azabından vâkiye buyurdu.

26, 27. Biz dünyada, ailemiz içinde iken sonumuzdan endişe ederdik. Ama şükürler olsun ki Allah bize lütfetti ve bizi, o kavuran ateşten korudu. *

Allah bize lutfetti de bizi o delikçiklere işleyen azabdan korudu.*

Allah iyilik etti de hücrelerimize kadar işleyecek azaptan bizi korudu.

Allah bize lutfetti de bizi kavurucu azabtan korudu.

“Rabbimiz lütfetti de iliklere kadar işleyen azaptan bizi korudu.

"Allah bize lütufta bulundu ve bizi o iliklere işleyen azaptan korudu."

“pes minnet eyledi Tañrı üzerümüze daħı śaķladı bizi od 'aźābından.”

Pes minnet itdi Tañrı Ta‘ālā bize. Daḫı bizi ḳurtardı semūm ‘aẕābından.

Artıq Allah bizə mərhəmət buyurub (minnət qoyub) bizi cəhənnəm (səmum) əzabından qorudu.

But Allah hath been gracious unto us and hath preserved us from the torment of the breath of Fire.

"But Allah has been good to us, and has delivered us from the Penalty of the Scorching Wind.(5061)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.