13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Etevâsav bih(i)(c) bel hum kavmun tâġûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar bunu (elçileri suçlayıp sataşmayı, tarih boyunca sanki) birbirlerine vasiyet mi etmişlerdi? Hayır; doğrusu onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy) ' bir kavim (kesim) dir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onlar, bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar, azgın bir topluluktu.

Abdullah Parlıyan Meali

Geçenlerle sonraki gelenler, bu sözü birbirlerine tavsiye mi ettiler de, hep aynı itirazı yapıyorlar. Hayır, onlar ve bunlar hepsi azgın ve taşkın kimselerdir.

Ahmet Tekin Meali

Bu düşünce tarzını, nesilden nesile birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir toplumdur.

Ahmet Varol Meali

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.

Ali Bulaç Meali

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır; onlar, 'azgın ve taşkın (tağiy)' bir kavimdirler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Hepsi de bu sözü birbirine tavsiye mi ettiler? Doğrusu onlar hep azgınlar topluluğudur.

Bahaeddin Sağlam Meali

Acaba birbiriyle anlaştılar da mı (böyle söylüyorlar?) Hayır, onlar ancak azgın bir toplumdurlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar bunu nesilden nesile vasiyet mi etmişlerdi? Doğrusu onlar, haddi aşan bir toplumdur.

Besim Atalay Meali (1962)

Bunu onlar birbirine ısmarlama mı yaptılar? Hayır, onlar azgın bir ulustular !

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar bu (düşünce tarzı)nı birbirlerine tavsiye etmiş gibi (nesilden nesile hep aynı şeyi söyleyip duruyorlar)? Hayır, böyle bir tavsiye yok ama onlar azgınlıkta müşterek oldukları için, böyle söylüyorlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Öncekiler sonrakilere böyle mi vasiyet ettiler? Hayır; bunlar azgın bir millettir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyleri söylüyorlar)? Hayır, onlar azgın bir topluluktur.

Diyanet Vakfı Meali

Bunu (nesilden nesile) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur.

Edip Yüksel Meali

Bunu (söylemeyi) birbirlerine öğütlediler mi? Doğrusu, onlar sınırı aşan bir topluluktur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır onlar azgın bir kavimdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hep buna vasıyyetleştiler mi? Hayır hep onlar azgın kavımlar

Erhan Aktaş Meali

Sanki böyle yapmayı sonrakilere vasiyet etmişler! Hayır, onlar azgın bir halktır.

Hasan Basri Çantay Meali

Hepsi de bunu birbirine tavsiye mi etdiler?! Hayır, onlar (umumiyyetle) azgınlar güruhunun ta kendileridir.

Hayrat Neşriyat Meali

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (de aynı şeyi söylüyorlar)? Hayır! Onlar, bir azgınlar topluluğudur.

İlyas Yorulmaz Meali

Sizde birbirinize, elçiye onların söylediklerini mi söyleyeceksiniz? Hayır, böyle söyleyenler azgın topluluklardır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlarla bunlar arasında bir vasiyet mi vardır? [¹] Hayır, hepsi de taşkın kimselerdir.*

Kadri Çelik Meali

Onlar bunu (tarih boyunca) birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın ve taşkın bir kavimdirler.

Mahmut Kısa Meali

Yoksa onlar, bunu söylemeyi nesilden nesle birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır; doğrusu onlar, sınırı aşan azgın bir topluluktur!

Mehmet Okuyan Meali

Bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler! Doğrusu onlar, azgın bir topluluktur.

Mehmet Türk Meali

Yoksa onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ettiler? Doğrusu onlar azgın bir topluluktur.

Muhammed Esed Meali

Onlar bu [düşünce tarzı]nı birbirlerine miras olarak mı aktarmışlar? Hayır, onlar azgınca bir küstahlığa kapılmış bir topluluktur!

Mustafa Çavdar Meali

Sanırsın ki bunu birbirlerine tavsiye ettiler? Hayır, aslında onlar, Allah’a başkaldırmış azgın bir toplum idiler. 15/13, 36/30

Mustafa İslamoğlu Meali

yoksa onlar bunu birbirlerine vasiyet mi ediyorlar nedir? Ama hayır, belli ki onlar (da bunlar da bizzat kendileri) Allah’a başkaldırmış azgın bir topluluktular.[4736]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bunu birbirine vasiyet mi ettiler? Hayır... Onlar azgın bir kavimdir.

Suat Yıldırım Meali

Birbirlerine tavsiye mi ettiler, aralarında anlaştılar mı ki hep aynı şeyleri söylediler? Hayır, böyle bir tavsiye yok ama, onlar azgınlıkta müşterekler. İşte ondan, böyle söylerler.

Süleyman Ateş Meali

Bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler (ki hep aynı şeyi söylüyorlar)? Doğrusu, onlar azgın bir topluluktur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ağız birliği mi yapıyorlar? Aslında, onlar azgınlar topluluğudur.

Şaban Piriş Meali

Bunu birbirlerine mi tavsiye ettiler? Hayır, onlar, taşkın bir toplum idiler.

Ümit Şimşek Meali

Yoksa birbirlerine akıl mı verdiler? Hayır, onlar bir azgınlar topluluğu da ondan.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bunu aralarında vasiyetleştiler mi? Hayır, azıp sapmış bir topluluk bunlar.

Eski Anadolu Türkçesi

iy ıśmarlaşdılar mı anı? belki anlar ķavmdur azġunlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Görəsən, onlar bunu (bu dediklərini) bir-birinə vəsiyyətmi etmişlər?! (Hamısı eyni şeyi deyir). Xeyr, onlar azğın bir qövmdürlər!

M. Pickthall (English)

Have they handed down (the saying) as an heirloom one unto another? Nay, but they are froward folk.

Yusuf Ali (English)

Is this the legacy(5030) they have transmitted, one to another? Nay, they are themselves a people transgressing beyond bounds!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.