25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnemâ tû’adûne lesâdik(un)

Gerçekten de size vaadedilen, doğrudur ancak.

Size (dünya ve ahiret için) va’ad edilenlerin hepsi kesinlikle doğrudur (ve elbette gerçekleşmiş olacaktır).

Size vaat olunan haşir, neşir, ceza, mükafat, cennet, cehennem kesinlikle meydana gelecektir.

Size va'd olunanlar, tehdit edildiğiniz şeyler kesinlikle doğrudur.

Size vaadedilenler kesin doğrudur.

Size va'dedilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.

Muhakkak size vaad olunanlar bir gerçektir;

Size vaadedilen, gerçekten doğrudur.

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgârlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca akanlara, iş bölümü yapanlara yemin olsun ki, size vaad edilen kesinlikle gerçekleşecektir; ceza da kesinlikle olacaktır. [582]

[582] Zâriyât sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVIII, 255.

Ant olsun ki size söz verilen evet gerçektir

Size ne vaad edilmişse hepsi doğrudur.

1-5. Tozı savuranlar [1], bârân yüküni taşıyanlar, hafifce seyr idenler ve yağmurı tevzî’ iyleyenler hakkı içün yemîn iderim ki size idilen va’adler hakdır.

[1] Rüzgâr çıkararak tozı savuran bulutlar.

1,2,3,4,5,6. Esip savuran rüzgarlara, yağmur yüklü bulutlara, kolayca süzülen gemiler ve işleri yöneten meleklere and olsun ki, size söz verilen kıyametin kopması şüphesiz gerçektir. Ödeşme günü gelecektir.

1,2,3,4,5,6. Tozutup savuranlara, ağırlık taşıyanlara, kolaylıkla akanlara, iş bölüştürenlere andolsun ki, size vaad olunan şey elbette doğrudur. Hesap ve ceza mutlaka gerçekleşecektir.[504]

Âyetlerde rüzgâr, bulutlar, yağmur ve bunlar gibi her türlü hareket hâlinde olan ve taşıyıp nakletme fonksiyonu bulunan tüm varlık ve tabiat olayların... Devamı..

1, 2, 3, 4, 5, 6. Tozdurup savuranlara, yükünü yüklenenlere, kolayca süzülenlere, işi ayıranlara andolsun ki, size vâdedilen, kesinlikle doğrudur ve ceza mutlaka vuku bulacaktır. 

 Burada kendilerine yemin edilenler, rüzgarlar, bulutlar, gemiler veya meleklerdir.

Size söz verilen kuşkusuz bir gerçektir.

O size vaad edilen elbette doğrudur.

Ki muhakkak o size va'd olunan her halde doğrudur

Uyarıldığınız şey kesinlikle gerçektir.

şübhesiz ki size va'd olunan (şeylerin hepsi) elbette doğrudur.

Şübhesiz ki va'd edilegeldiğiniz şey (öldükten sonra dirilmeniz), gerçekten doğrudur.

Size vaat olunan (o kıyamet saati) kesinlikle doğrudur.

size verilen göz dağı dosdoğrudur,

Size vaad olunan şey elbette gerçektir.

Ki size vaat edilmekte olan, hiç tartışmasız doğrudur.

Size söz verilen ölüm ötesi hayat, kesinlikle doğrudur!

Vaad edildiğiniz şey, elbette doğrudur.

Size söylenenler olacak,

Üzerine yemin edilenler sizin için ne kadar gerçekse; öldükten sonra diriltileceğinize dair söz de gerçektir. Sizler dirilmeye inansanız da inanmasanız da fark etmeyecek. Mutlaka öldükten sonra diriltileceksiniz.

Size vadedilenler elbette doğrudur.

O size vâdedilenler, kesinlikle doğrudur.

Gerçek şu ki, size vaad edilmiş olan ² kesinlikle doğrudur,

2 Yani, ölümden sonraki hayat.

Size ne vaat edilmişse hepsi doğrudur. 7/53, 36/52

Hiç tartışmasız, size vaad edilmiş olan elbet doğrudur;

Size vaadolunan, şüphe yok ki, elbette doğrudur.

Size vâd olunan diriliş elbette gerçektir.

Size va'dedilen, mutlaka doğrudur.

Size verilen sözlerin doğruluğunda şüphe etmemeniz de önemlidir[*].

[*] Yemin. تفسير القرطبي - (17 / 29) وإذا أقسم الرب بشيء أثبت له شرفا وقيل المعنى ورب الذاريات والجواب { إنما توعدون } أي الذي توعدونه من الخير والش... Devamı..

Size vaat edilen elbette doğrudur.

Size vaad olunan doğrudur.

Hiç kuşkusuz, o size vaat olunan kesinlikle doğrudur.

1-6. śavurıcılar ḥaķķı-içün śavurmaķ daħı götüriciler ḥaķķı-içün aġır yük ya'nį bulıtlar kim yaġmur götürür daħı revān olıcılar ḥaķķı-içün geñezlig-ile ya'nį gemiler daħı ķısmet eyleyiciler ḥaķķı-içün işi ya'nį rızķ firişteleri bayıķ ol va'de olınursız girçekdür daħı bayıķ yanud olıcıdur.

size va‘d olunan ḳıyāmet girçekdür.

Sizə və’d olunan (qiyamət) həqiqətdir (mütləq vaqe olacaqdır).

Lo! that wherewith ye are threatened is indeed true,

Verily that which ye(4991) are promised is true;

4991 That which ye are promised: the Promise of Allah about Mercy and Forgiveness to the Penitent, and Justice and Penalty to the Rebellious; the prom... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.