24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemin kulli şey-in ḣalaknâ zevceyni le’allekum teżekkerûn(e)

Ve anar, ibret alırsınız diye her şeyi çift yarattık.

 Ve Biz, (insanlar dahil) her şeyi (dişili erkekli) iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz (diye bu bir ibret ve hikmettir.)

[Not: Bazılarının zan ve iddia ettiği gibi, İslam kadını asla ikinci sınıf bir varlık gibi düşünmemekte ve onu temel insan haklarından mahrum etmemekt... Devamı..

Herşeyden de çift çift yarattık ki, Allah'ı hatırlar, ibret alırsınız diye.

Her türden, erkekli dişili, birbirinden farklı, birbirinin tamamlayıcısı çiftler yarattık. Ola ki, düşünüp öğüt alırsınız

bk. Kur’ân-ı Kerim, 36/36; 43/42.

Her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki öğüt alırsınız.

Ve Biz, her şeyi iki çift yarattık. Umulur ki, öğüt alıp-düşünürsünüz.

Her şeyden çift çift yarattık ki, iyice düşünesiniz.

Ve (maddi) olan her şeyi çift yarattık. Artık düşünüp idrak etmeniz gerekir.

Düşünüp öğüt alasınız diye, her şeyi çift yarattık.

Biz her şeyi çift olarak yarattık, olur öğüt alırsınız

Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki çift yarattık.

Her şeyi erkekli dişili çift yaratdık tâ ki teemmül idesiniz.

İbret alasınız diye her şeyi çift çift yaratmışızdır.

Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli dişili) iki eş yarattık.

Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye.

Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.

Öğüt almanız için de herşeyi çiftler halinde yarattık.

Biz herşeyden iki çift yarattık. Umulur ki, iyice düşünürsünüz.

Hem her şeyden iki çift yarattık ki düşünesiniz

Düşünüp ibret alasınız, diye her şeyden (erkek-dişi, siyah-beyaz, gece-gündüz, tatlı-acı gibi daha birçok) çift (şeyler) yarattık.

Her şeyi çift¹ yarattık. Umulur ki öğüt alırsınız.

1- Erkek-dişi, gece-gündüz, iyi-kötü, aydınlık-karanlık, doğru-yanlış vb.

Her şeyden de iki çift yaratdık, olur ki inceden inceye düşünürsünüz diye.

Ve herşeyden çift çift yarattık, olur ki ibret alırsınız.

Biz yeryüzünde her şeyi çift olarak yarattık ki, belki düşünürsünüz.

Biz her soyu çift olarak yarattık, öğütlenesiniz diye.

Biz her şeyden, ibret, alasınız diye, çift çift [⁷] yarattık.

[7] Erkekli, dişili veya karşılıklı gece, gündüz, deniz, kara gibi.

Düşünüp öğüt alasınız diye biz her şeyi çift çift yarattık.

Ve biz, her şeyi çift çift yarattık. Umulur ki öğüt alıp düşünürsünüz.

Ve Kur’an’ın mûcizevî beyânını düşünüp öğüt alasınız diye, her şeyi iki farklı cinsiyetli ve karşıt kutuplu çiftler hâlinde yarattık.

Düşünüp öğüt almanız için her şeyden çift çift yarattık.

Biz, her şeyi, üzerinde düşünmeniz için erkekli dişili / artılı eksili yarattık.

Her şeyden çiftler halinde yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.

Her şeyden iki çift [*] yarattık ki (gerçeği) hatırlayasınız.

Benzer mesajlar: Yâsîn 36:36; Zuhruf 43:12; Kâf 50:7.

İbret alasınız diye Biz, her şeyi çift yarattık.¹

1 Yani tek olan sadece Allah’tır. Onun dışındaki her şey zıddıyla, O ise zatıyla kaimdir. Allah, “şey” değildir. “Fütuhat-ı Mekkiyye”de, Muhiddin-i Ar... Devamı..

Ve her şeyin karşıtını yarattık, ³³ ki [Allah’ın Tek olduğunu] anlayabilesiniz. ³⁴

33 Lafzen, “her şeyi çift çift yarattık” -36:36 ile ilgili not 18’de açıklanmış olan bir ifade.34 Karş. 89:3 ve ilgili not 2.

Öte yandan biz her şeyi çiftler halinde yarattık, belki bütün bunları düşünüp ibret alırsınız. 31/10, 36/36

Her şeyi çift-zıt kutuplu[⁴⁷³³] yarattık ki, öğüt ve ibret alabilesiniz.[⁴⁷³⁴]

[4733] Zevceyn: 1) Zıtlara, 2) çiftlere-eşlere, 3) çeşitliliğe delâlet eder. Zımnen: “Allah dışındaki her şey”. Bkz: “O’nun gibisinin benzeri olamaz” ... Devamı..

48,49. Yeri de biz döşedik, her şeyi -tek değil de- biz çift olarak yarattık, düşünüp ibret alasınız diye! Biz elbette güzel döşeyenleriz.

(Kıyamet koptuğunda -gökler gibi- sonsuza dek sürecek yeryüzünden çok üstün akla hayale gelmeyen nimet ve azabları içeren, yepyeni bir yeryüzü de döşe... Devamı..

Her şeyden çift (erkekli dişili) yarattık belki düşünüp öğüt alırsınız.

Ve her şeyden iki çift yarattık. Tâ ki, tefekkür edesiniz.

Her şeyi de çift yarattık ki düşünüp ders alasınız. [36, 36; 43, 12]

Her şeyden iki çift (erkek-dişi) yarattık ki düşünüp öğüt alasınız.

Mümkün varlıkların çift, müteaddit olduğunu, yalnız bizim tek olduğumuzu anlayasınız.

Ve her şeyden çift olarak halk itdik. Şâyed ki tezekkür idüb bizim kudret ve kuvvetimizi bilesiniz.

Yarattığımız her şeyi iki eş olarak yarattık; belki bilginizi kullanırsınız.

Öğüt alasınız diye her şeyden çift çift yarattık.

Düşünüp ibret alırsınız diye herşeyden çiftler yarattık.(8)

(8) 36:36 ve açıklamasına bakınız.

Her şeyden iki çift yarattık ki düşünüp anlayabilesiniz.

daħı her neseneden yarat(t)uķ iki çift tā kil siz ögüt dutasız.

Daḫı her nesneden iki cüft yaratduḳ. Ola kim endīşe ḳılasız.

Biz hər şeydən (erkək və dişi, bir-birinin əksi olmaqla) cüt-cüt yaratdıq. Bəlkə, bir düşünüb ibrət alasınız!

And all things We have created by pairs, that haply ye may reflect.

And of every thing We have created pairs:(5026) That ye may receive instruction.

5026 See (3) in the last note. Cf. 36:36, n. 3981.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.