16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kavme nûhin min kabl(u)(s) innehum kânû kavmen fâsikîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık) . Çünkü onlar da fasık (ve aşağılık) bir kavim idi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve daha önce de Nuh kavmi ki şüphe yok, onlar, buyruktan çıkmış bir topluluktu.

Abdullah Parlıyan Meali

Daha önce Nuh kavmini de böylece yok etmiştik. Çünkü onlar da, Allah'ın yolundan çıkmış bir toplum idiler.

Ahmet Tekin Meali

Bunlardan önce de, Nuh kavmini helâk etmiştik. Onlar doğru ve mantıklı düşünmeyi terkeden, fâsık, âsi, bozguncu bir kavimdi.

Ahmet Varol Meali

Bundan önce de Nuh kavmini (helak ettik). Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi.

Ali Bulaç Meali

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar da fasık bir kavim idi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Daha önce de Nûh kavmini helâk ettik; çünkü onlar (hakdan ayrılmış küfür içinde bulunan) fâsık bir kavim idiler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlardan önce Nuh kavmini de helak etmiş idik. Çünkü onlar, İlahî yasaları çiğneyen bir toplum idiler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bunlardan önce de, Nûh toplumunu helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Besim Atalay Meali

Bunlardan önce, Nuh'un ulusu dahi buyrumu tutmayan ulus idiler

Cemal Külünkoğlu Meali

Daha önce Nuh kavmini de (helak etmiştik). Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Daha önce de Nuh milletini cezalandırmıştık. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir milletti.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bunlardan önce de Nûh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar fâsık bir toplum idiler.

Diyanet Vakfı Meali

Bunlardan önce de Nuh kavmini he-lâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Edip Yüksel Meali

Daha önce de Nuh halkını... Onlar yoldan çıkmış bir topluluktu.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fâsık bir kavimdiler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Daha evvel de Nûh kavmini, çünkü hep onlar yoldan çıkmış fâsık birer kavm idiler

Erhan Aktaş Meali

Daha önce Nûh halkını da.¹ Ki onlar fasık² bir halktı.*

Hasan Basri Çantay Meali

Daha evvel de Nuuh kavmini (helak etdik). Çünkü onlar (küfr-ü ısyanlarıyle doğrulukdan) çıkmış fâsık kavmdi.

Hayrat Neşriyat Meali

Daha önce de Nûh kavmini (helâk etmiştik). Çünki onlar (peygamberlerini inkâr eden) bir fâsıklar topluluğu idiler.

İlyas Yorulmaz Meali

Daha önceki Nuh kavmine gelince! Onlarda yoldan çıkmış bir topluluktu.

İsmail Hakkı İzmirli

Bundan evvel de Nuh kavmini helâk ettik çünkü onlar fasık kişilerdi.

Kadri Çelik Meali

Bundan önce Nuh kavmini de (yıkıma uğrattık). Çünkü onlar, fasık olan bir kavim idi.

Mahmut Kısa Meali

Ve daha önce, Nûh kavmini de böyle helâk etmiştik!
Doğrusu, bu helâke uğrayanların hepsi, yoldan çıkmış kimselerdi.
Gelelim, yeryüzündeki mûcize ve delillere:

Mehmet Türk Meali

Daha önce Nûh toplumunu da (helâk ettik). Çünkü onlar, hak yoldan çıkmış bir toplum idi.

Muhammed Esed Meali

Daha önce Nûh kavmini [de böylece yok etmiştik]: çünkü onlar yoldan çıkmış bir toplum idi.

Mustafa Çavdar Meali

Daha önce geçmiş olan Nuh kavminde de ibret vardır. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir topluluktu. 7/59...64, 10/71...73

Mustafa İslamoğlu Meali

Daha önce de Nûh kavmi (helâk olmuştu): Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir kavimdiler.[4728]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Nûh kavmini de evvelce (helâk ettik). Şüphe yok ki, onlar fâsıklar olan bir kavim olmuşlardı.

Suat Yıldırım Meali

Daha önceleri de Nûh'un halkını helâk etmiştik. Çünkü onlar da din yolundan çıkmış kimselerdi.

Süleyman Ateş Meali

Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar da yoldan çıkmış bir toplum idiler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Daha önce Nuh’un toplumuna da (yardım edilmedi). Onlar da yoldan çıkmış bir topluma dönüşmüşlerdi.

Şaban Piriş Meali

Daha da önce Nuh'un kavmi... Onlarda yoldan çıkmış bir toplum idi.

Ümit Şimşek Meali

Daha önce de Nuh kavmini helâk etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim haline gelmişlerdi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Daha önce de Nûh kavmini batırmıştık. Çünkü onlar da doğruluktan ayrılmış bir topluluktu.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı nūḥ ķavmını ya'nį helāk eyledük ilerü bayıķ anlar oldılar ķavm fāsıķlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Daha əvvəl Nuh qövmünü (məhv etmişdik). Çünki onlar (Allahın itaətindən çıxmış) fasiqlər idilər.

M. Pickthall (English)

And the folk of Noah aforetime. Lo! they were licentious folk.

Yusuf Ali (English)

So were the People(5024) of Noah before them for they wickedly transgressed.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.