8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve teraknâ fîhâ âyeten lilleżîne yeḣâfûne-l’ażâbe-l-elîm(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve orada, acı bir azaptan korkanlar için (ürkütücü) bir ayet ve ibret bırakıverdik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve orada, elemli azaptan korkanlara bir delil bırakmıştık.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve o memlekette acıklı azaptan korkanlar için, apaçık belgeler, kalıntılar ve ibretli manzaralar bıraktık.

Ahmet Tekin Meali

Can yakıp, inleten müthiş azaptan korkanlar için orada kalıntılar, ibretler, uyarı işareti bıraktık.

Ahmet Varol Meali

Orada acıklı azaptan korkanlar için bir işaret bıraktık.

Ali Bulaç Meali

Ve orada, acı bir azabtan korkanlar için bir ayet bıraktık.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ve öyle acıklı azabdan korkacaklar için orada bir ibret nişanesi bıraktık, (o memleketi harabe ve taş yığını haline getirdik).

Bahaeddin Sağlam Meali

Elem verici azaptan korkanlar için, orada önemli bir ayet bıraktık.

Bayraktar Bayraklı Meali

O helak olan toplumu o ülkede, elem verici azaptan korkanlar için bir ders olarak bıraktık.

Besim Atalay Meali (1962)

Ağrıtıcı azaptan korkan kimseler için, orda ibret bıraktık»

Cemal Külünkoğlu Meali

Ve böylece (o kenti taş yığını haline getirerek) şiddetli azaptan korkanlar için orada bir işaret, bir mesaj bıraktık.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Can yakıcı azabdan korkanlar için, o beldede bir işaret, bir kalıntı bıraktık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Orada, elem dolu azaptan korkacaklar için bir ibret bıraktık.

Diyanet Vakfı Meali

Acı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık.

Edip Yüksel Meali

Acı azaptan korkacaklar için orada bir ders bıraktık.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz orada acı bir azabdan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve öyle elîm azabdan korkacaklar için orada bir âyet bıraktık

Erhan Aktaş Meali

Orada can yakan azaptan korkanlar için bir ayet¹ bıraktık.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Bununla beraber) orada elem verici azâbdan, korkacaklar için, bir alâmet de bırakdık.

Hayrat Neşriyat Meali

O (pek) elemli azabdan korkanlar için de orada (ibret alınacak) bir alâmet bıraktık!

İlyas Yorulmaz Meali

Daha sonra gelecek olan Allahdan korkanlar için, onlara verdiğimiz can yakıcı azabı, alınacak bir ibret olarak bıraktık.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Orada acıklı azaptan korkanlar hakkında bir ibret bıraktık,

Kadri Çelik Meali

Ve orada, acıklı bir azaptan korkanlar için bir alamet bıraktık.

Mahmut Kısa Meali

Geride kalan zâlimleri ise, korkunç bir azapla yerle bir ettik ve can yakıcı azaptan korkanlar için, oradakilerin başına gelen felâketi belgeleyen tarihi kalıntılar ve ibret verici işâretler bıraktık.

Mehmet Okuyan Meali

Elem verici azaptan korkanlar için orada bir delil* bırakmıştık.*

Mehmet Türk Meali

Ve orada acıklı azaptan korkanlar için (dillere destan) bir işaret1 bıraktık.*

Muhammed Esed Meali

Ve böylece [bütün zalimleri bekleyen] şiddetli azaptan korkanlar için orada 25 bir işaret, bir mesaj bıraktık.

Mustafa Çavdar Meali

Acıklı azaptan korkacaklar için orada bir işaret bıraktık. 20/128, 32/26

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve elem verici azaptan korkacak olan kimseler için orada bir işaret, bir mesaj bıraktık.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve pek acıklı azabtan korkacaklar için orada bir alâmet bıraktık.

Suat Yıldırım Meali

Ve öyle acı bir azaptan korkanlar için, orada bir alâmet bıraktık. *

Süleyman Ateş Meali

Acı azabdan korkanlar için orada bir ibret bıraktık.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Üzüntü verici azaptan korkanlar için orada bir belge (ayet) de bıraktık.

Şaban Piriş Meali

Orada, acı azaptan korkan kimseler için bir işaret bıraktık.

Ümit Şimşek Meali

Sonra orada, o acı azaptan korkanlar için bir alâmet bıraktık.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Acıklı azaptan korkanlar için orada bir işaret bıraktık;

Eski Anadolu Türkçesi

daħı girü ķoduķ anuñ içinde nişān anlara kim ķorķarlar aġrıdıcı 'aźābdan.

Bunyadov-Memmedeliyev

Və orada (axirətdəki) şiddətli əzabdan qorxanlar üçün bir nişanə qoyduq. (Lut qövmünün Şamla Hicaz arasında yerləşən yurdunu xaraba qoyub altını üstünə çevirdik. Bu, Məkkə müşrikləri üçün də bir ibrət dərsi olmalıdır).

M. Pickthall (English)

And We left behind therein a portent for those who fear a painful doom.

Yusuf Ali (English)

And We left there a Sign for such as fear the Grievous Penalty.(5015)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.