13 Nisan 2021 - 30 Şaban 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zâriyât Suresi 19. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vefî emvâlihim hakkun lissâ-ili velmahrûm(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı (ve onugönül rızasıyla ayırıpverirlerdi.Asla cimrilik ve bencillik etmezlerdi.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve mallarında, dileyene ve mahrum olana bir hak vardı.

Abdullah Parlıyan Meali

ve sahip oldukları herşeyden, yardım isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara bir pay ayırırlardı.

Ahmet Tekin Meali

Allah'ın farz kıldığı sosyal yardım düzeninin icabı, yardım isteyenler, medet umanlar ve iffetinden sesini çıkarmayan yoksullar için, onların mallarında, servetlerinde vermekle mükellef oldukları paylar, haklar vardır.*

Ahmet Varol Meali

Mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardı.

Ali Bulaç Meali

Onların mallarında dilenip-isteyen (ve iffetinden dolayı istemeyip de) yoksul olan için de bir hak vardı.

Ali Fikri Yavuz Meali

Onların mallarında dilencinin ve (ihtiyacını açıklayamayan) mahrumun bir hakkı vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Mallarında, dilenci ve yoksul için bir hak vardı.

Bayraktar Bayraklı Meali

Mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

Besim Atalay Meali (1962)

Onların mallarında, dilenen kimselerle, yoksun olanların payları vardır

Cemal Külünkoğlu Meali

Ve sahip oldukları her şeyden, (yardım) isteyenlere ve (iffetlerinden dolayı isteyemeyen) sıkıntı içinde bulunanlara bir pay (ayırırlardı).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı, onu verirlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Mallarında, muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı.

Edip Yüksel Meali

Paralarında, isteyenler ve yoksullar için bir pay vardı.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve mallarında sâil ve mahrum için bir hak vardı

Erhan Aktaş Meali

Mallarından –istesin, istemesin- ihtiyaç sahipleri için bir pay ayırırlardı.

Hasan Basri Çantay Meali

Onların mallarında sâilin ve (kemâl-i iffetinden dolayı dilencilik etmeyen) yoksulun da bir hakkı vardı.

Hayrat Neşriyat Meali

Onların mallarında, dilenen ve (iffetinden dolayı dilenmeyen) yoksul için bir hak vardır (verirler)!

İlyas Yorulmaz Meali

Sahip oldukları mallarında, isteyenlerin ve fakir bırakılanların hakları olduğunu bilirler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onların mallarında, dilenen, malı kalmayan [⁴] için bir hak ve nasip vardır.*

Kadri Çelik Meali

Onların mallarında hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için bir hak vardı.

Mahmut Kısa Meali

Ve Allah’ın kendilerine imtihan için emanet verdiği mallarında, yardımisteyen fakirlerin ve yardıma muhtaç oldukları hâlde dilenmekten çekinen yoksulların da hakkı olduğunu bilir, onların payını mutlakaayırırlardı.

Mehmet Türk Meali

Onların mallarında da isteyen ve isteyemeyen yoksullar için bir hak vardır.1*

Muhammed Esed Meali

ve sahip oldukları her şeyden, [yardım] isteyenlere ve sıkıntı içinde bulunanlara 12 bir pay [ayırırlardı].

Mustafa Çavdar Meali

Ve onlar mallarından, isteyen istemeyen tüm ihtiyaç sahipleri için pay ayırırlardı. 2/267-271

Mustafa İslamoğlu Meali

mallarında, isteyebilen ve isteyemeyen muhtaçların da bir payı vardı.[4713]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve mallarında da dilenen ve yoksul bulunan için bir hak var idi.

Suat Yıldırım Meali

Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı.

Süleyman Ateş Meali

Mallarında dilenci ve yoksul için hak vardı.

Süleymaniye Vakfı Meali

Mallarından, isteyenlere ve yoksullara pay ayırırlar.

Şaban Piriş Meali

Onların mallarında isteyen ihtiyaç sahipleri için de bir hak vardı.

Ümit Şimşek Meali

Mallarında, isteyen ve istemeyen yoksullar için bir pay vardı.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İhtiyaç sahibi için, yoksul için bir hak vardı mallarında onların.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı malları içindedür anlaruñ ḥaķ, dileyici içün daħı maḥrum içün.

Bunyadov-Memmedeliyev

Mallarında da dilənçinin və (abrına qısılıb dilənməyən) yoxsulun haqqı (payı) var idi.

M. Pickthall (English)

And in their wealth the beggar the outcast had due share.

Yusuf Ali (English)

And in their wealth and possessions (was remembered) the right of the (needy,) him who asked, and him who (for some reason) was(5001) Prevented (from asking).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.