25 Şubat 2021 - 13 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Tebsiraten ve żikrâ likulli ‘abdin munîb(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Bunlar) “Samimiyetle Allah’a yönelen” her kul için basiret (hikmetle bakan bir iç göz) ve bir zikirdir (ibretlik derstir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Mabuduna dönen her kulun, can gözünü açmak ve ona, ibret ve öğüt vermek için.

Abdullah Parlıyan Meali

Bütün bunları meydana getirmemiz Allah'a dönüp O'na sığınan her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret, öğüt vermek içindir.

Ahmet Tekin Meali

Bunlar, Allah'a yönelen, Allah'ı ilâh tanıyan, yoluna baş koyup gönülden bağlanan, her kulun iyiliği, kurtuluşu için, basiretli davranarak görebileceği açık deliller ve öğütlerdir.

Ahmet Varol Meali

Gönülden boyun eğen her kulun gönül gözünü açmak ve ibret vermek için.

Ali Bulaç Meali

(Bunlar,) 'İçten Allah'a yönelen' her kul için 'hikmetle bakan bir iç göz' ve bir zikirdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bütün bunları, hakka ve hakikata dönen her kul için (Allah'ın kudretini görüp anlamaya) bir ihtar ve ibret dersi olsun diye yaptık.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bize yönelen her kul için bir mesaj ve görüş verici bir delil kılmışız.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bunları, yönelen her kul için bir aydınlatma ve öğüt yaptık.

Besim Atalay Meali

Yöneyen her kul için —öğüt almak, içgörü olmak üzere—

Cemal Külünkoğlu Meali

Bütün bunlar, Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

7,8. Allah'a yönelen her kula öğüt ve bir belge olarak yeryüzünü yaydık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada her güzel türden yetiştirdik.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bütün bunlar, içtenlikle Allah’a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için (bütün bunları yaptık).

Edip Yüksel Meali

Her yönelen kul için bu bir aydınlatma ve mesajdır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bunlar, Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ona ibret vermek içindir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Gözler gönüller açar, yaradanın kudretini ıhtar eder, dersler verir birer nişanei basîret ve nümunei ıbret olmak üzere, hakka yüz tutan her kul için

Erhan Aktaş Meali

Bunları, Allah'a yönelen kulların basiretini¹ açmak ve öğüt olması için yaptık.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Biz, bütün bunları) tâatımıza dönen her kulun kalb gözünü açmak, (ona) ibret vermek için (yapdık).

Hayrat Neşriyat Meali

(Bütün bunlar, Rabbine) yönelen her kula basîreti(ni) açmak ve (ona) ibret vermek içindir.

İlyas Yorulmaz Meali

Samimi olarak yönelen her kul için, bunlarda bir öğüt ve kavrayış zenginliği var.

İsmail Hakkı İzmirli

Bütün bunları Rabbine rücû edip, mahlûkatında düşünen her kula, hem ibretle bakmak, hem hatırlamak [⁸] için yaptık.*

Kadri Çelik Meali

(Bunlar,) İçten Allah'a yönelen her kul için bir basiretli kılış ve hatırlatmadır.

Mahmut Kısa Meali

Bütün bunları, hakîkate yönelen her kul için sonsuz ilim, kudret ve merhametimizi gözler önüne seren aydınlatıcı bir delil ve bir öğüt olması için yarattık. Ve yaratılış mûcizesi, her an gerçekleşmeye devam ediyor:

Mehmet Türk Meali

(İşte bütün bunları, Bize) gönülden yönelen her kul için, bir mûcize olarak Biz, yarattık.

Muhammed Esed Meali

isteyerek Allah'a yönelen her insana bir basiret ve uyarı vesilesi olarak.

Mustafa Çavdar Meali

Bütün bunları Allah’a gönülden yönelen kullar için bir bilinç ve bir öğüt olsun diye yaptık. 10/101, 24/34

Mustafa İslamoğlu Meali

gönüllü olarak O’na yönelen her kul için bir bilinç kaynağı ve bir uyarı vesilesi olsun.[4667]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Bunları) hakka müteveccih olan her bir kul için bir ibret ve bir mev'iza olarak (vücûda) getirdik.

Suat Yıldırım Meali

Bütün bunları, Allah'a yönelecek her kula Yaradan'ın kudretini hatırlatması, dersler veren birer basiret nişanesi ve ibret numunesi olması için yaptık.

Süleyman Ateş Meali

(Bütün bunları) Allah'a yönelen her kulun, gönül gözünü açmak için ve (ona) ibret vermek için (yaptık).

Süleymaniye Vakfı Meali

Gerçeği göstersin[1], O’na yönelen her kul için doğru bilgi (zikir) kaynağı olsun[2] diye.*

Şaban Piriş Meali

(Bize) yönelen bütün kullar için bir öğüt ve ibret olarak...

Ümit Şimşek Meali

Hakka yönelecek herbir kulun gönül gözünü açsın ve ibret olsun diye.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İbretle bakılası, gönüller açıcı şeyler olarak; hakka yönelen her kula öğüt olarak.

Eski Anadolu Türkçesi

7-8. daħı yir çekdük anı daħı bıraķduķ anuñ içinde berk ŧaġlar daħı bitürdük anuñ içinde her dürlüden görklü görür eylemek içün daħı ögütlemek içün her ķulı dönici.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Bütün bunlar Rəbbinə tərəf) dönüb qayıdan hər bir bəndə üçün ibrət dərsi və öyüd-nəsihət olsun deyə etdik.

M. Pickthall (English)

A vision and a reminder for every penitent slave.

Yusuf Ali (English)

To be observed and commemorated by every devotee(4948) turning (to Allah..*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.