14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Men ḣaşiye-rrahmâne bilġaybi ve câe bikalbin munîb(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek ve korku duyarak' (kötülükten çekinen) ve ‘samimiyetle Allah'a yönelmiş’ bir kalp ile gelen (kimseler) içindir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Görmediği halde rahmandan korkan ve ona yönelmiş bir yürekle gelen kişiye vaadedilen bu.

Abdullah Parlıyan Meali

Görmediği halde Rahman'a karşı, içi titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen içindir.

Ahmet Tekin Meali

Görmediği halde, saklı-gizli hallerinde, gıyaben,saygı duyarak rahmet sahibi Rahman olan Allah'tan korkan, Allah'a yönelen, Allah'a kulluk ve ibadete düşkün bir kalp, bir akıl ile huzuruna gelen herkese, hepinize bu va'd.

Ahmet Varol Meali

Görmediği halde Rahman'dan korkan ve içtenlikle (Allah'a) yönelmiş kalple gelen herkes için.

Ali Bulaç Meali

Görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek korku duyan' ve 'içten Allah'a yönelmiş' bir kalb ile gelen içindir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gaybde, Rahman'a iç saygısı duyan ve halis bir kalb ile gelen kimseler için...

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte ey Rahman olan Allah’tan gıyaben korkanlar, yönelmiş bir kalp ile (O’nun huzuruna) gelenler!

Bayraktar Bayraklı Meali

Görmediği halde Rahmân'a saygı duyan ve yönelmiş bir kalple gelen herkese mahsustur.

Besim Atalay Meali (1962)

32,33. Her tövbe yapana, ödevini saklayana, görmez misin Tanrısından korkana, yöneyici bir yürekle gelene söz verilen bu

Cemal Külünkoğlu Meali

32-33. (Onlara şöyle denir:) İşte size (dünyada iken) vaad edilen budur. Daima tevbe ile Allah'a dönen, O'nun buyruklarını koruyan, insan kavrayışının dışında olduğu halde Rahman'ın ürpertisini hisseden ve (O'na) yönelmiş bir kalp ile gelen (herkese bu mükâfat vardır).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

32,33,34. Onlara: "İşte bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun buyruklarına riayet eden; görmediği Rahman'dan korkan, Allah'a yönelmiş bir kalble gelen sizlere, hepinize söz verilen yerdir. Oraya esenlikle girin; işte sonsuzluk günü budur" denir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

32,33. (Onlara şöyle denir:) “İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, O’nun emrini gözeten için, görmediği hâlde sırf saygıdan dolayı Rahmân’dan korkan ve O’na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir.”

Diyanet Vakfı Meali

32, 33. İşte size vâdedilen cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahmân'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur.

Edip Yüksel Meali

Onlar yalnız başınayken bile Rahman'ı sayarlar ve içtenlikle gelirler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

32,33. Onlara denir ki: "İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Gaybde rahmana haşyet duyan ve inâbeli bir kalb ile gelen kimselere

Erhan Aktaş Meali

Gaybda¹ Allah'a huşu² duyanların, gönülden bağlı olanların ödülüdür.*

Hasan Basri Çantay Meali

Çok esirgeyici Allaha (bütün samîmiyyetiyle) gıyabî saygı gösteren, Hakkın tâatına yönelmiş bir kalb ile gelen kimselere haasdır.

Hayrat Neşriyat Meali

32,33. (Onlara şöyle denir:) “(İşte,) va'd edilmekte olduğunuz (Cennet) budur!(Allah'a) çokça yönelen (tevbe eden), (O'nun emir ve yasaklarını) gözeten, görmediği hâlde Rahmân'dan korkan ve (Allah'a) yönelmiş bir kalb ile gelen herkes içindir!”

İlyas Yorulmaz Meali

Görmediği halde Rahmana karşı saygı duyup ve arzu dolu bir kalple gelen için (vaat edilen cennet).

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Her kim görmeksizin esirgeyen Tanrı/dan korkar, hakka dönen bir yürekle gelirse bu gibilere [⁹]*

Kadri Çelik Meali

Görmediği halde Rahman'a karşı içi titreyerek korku duyan ve içten Allah'a yönelmiş bir kalb ile gelen içindir.

Mahmut Kısa Meali

“İnsan kavrayışının ötesinde olmasına rağmen, Rahmân olan Allah’a yürekten saygı duyan ve tertemiz bir kalple O’nun huzuruna gelenler için hazırlanmış muhteşem bir cennet!

Mehmet Türk Meali

33,34. Görmediği halde Rahman (olan Allah)’a saygılarından dolayı tir tir titreyenlere ve sadece Ona yönelen bir kalple (huzuruna) gelenlere ise: “Oraya kendinizden emin bir şekilde esenlikle girin. İşte bu ebedî yaşamanın başladığı gündür.” denilir.

Muhammed Esed Meali

insan kavrayışının dışında olduğu halde Rahman'ın ürpertisini duyan ve pişmanlık dolu bir kalp ile [O'na] gelmiş olan [herkese]. 23

Mustafa Çavdar Meali

Rahman’a içten derin bir saygı ve bağlılık duyan ve O’na adanmış bir kalp ile gelen herkese vaat edilen işte bu cennettir. 26/89

Mustafa İslamoğlu Meali

idraki aşan bir hakikat olduğu halde, O sonsuz rahmet sahibi karşısında içi titreyen[4689] ve O’nun huzuruna adanmış bir yürekle gelen herkese:*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Rahmân'a gıyaben korku duyan ve hakka müteveccih bir kalb ile gelen kimseye (mahsus) bir cennettir.

Suat Yıldırım Meali

32, 33. Onlara: “İşte, denir, buydu size vâd edilen mükâfat. Hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile Rahman'a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönül ile gelen herkese bu mükâfat vardır. *

Süleyman Ateş Meali

Görmeden Rahman'a saygı gösteren ve (Hakka) dönük bir yürek getiren herkesin (mükafatı budur)!"*

Süleymaniye Vakfı Meali

(Bu ödül) İçten içe Rahman’dan korkan ve O’na bağlı bir kalp ile gelenleredir.

Şaban Piriş Meali

Görmediği halde Rahman'dan korkan ve ona teslim olmuş bir kalp ile gelen kimseler...

Ümit Şimşek Meali

Onlar, görmedikleri halde Rahmân'dan korkan ve Ona yönelmiş bir kalple huzuruna gelen kimselerdir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Görmediği halde Rahman'dan ürperen ve Allah'a yönelik bir kalp getiren herkese...

Eski Anadolu Türkçesi

32-33. uşbu oldur kim va'de eylenilürsiz. her döniciye yazuķdan śaķlayıcı ol kim ķorķdı raḥmān’dan ġayb iken daħı geldi göñül ile dönici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Rəhmandan (Onu) görmədən qorxan və (Rəbbinin hüzuruna) haqqa dönmüş qəlblə gələn bəndə üçündür!

M. Pickthall (English)

Who feareth the Beneficent in secret and cometh with a contrite heart.

Yusuf Ali (English)

"Who feared (Allah) Most Gracious unseen,(4970) and brought a heart turned in devotion (to Him):*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.