20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mennâ’in lilḣayri mu’tedin murîb(in)

Hayrı tamamıyla meneden zalim şüpheciyi.

(Her) Hayra engel olan, azgın ve saldırgan şüpheciyi (de),

hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.

“Hayra, hayırlı işlere, Kur'ân öğretimine, Kur'ân hükümlerine, Kur'ân ilkeleriyle yaşamaya, İslâm'a, müslümanlara bütün güçleriyle engel olanları, azgınları, saldırganları, insanları şüpheye düşürerek güven ortamını bozanları, hak kitaba, Kur'ân'a karşı sû-i zanları-art niyetleriyle beslenen şüphecileri atın.”

Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.

Hayra engel olan, saldırgan şüpheciyi,

Hayra engel olanı, şüpheci zalimi...

“O kâfir ki iyiliğe engel olur, haddi aşar ve şüpheye sokar.”

23,24,25,26. Arkadaşı şöyle der: “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.”

24,25,26. Her küfredip direneni, hayra engel olanı, günah eden şüpheliyi, Allah ile birlikte başka Tanrı tutanı, onu katı azaba atın !

Hayra engel olanları, günahkâr saldırganları (ve insanlar arasında) güvensizlik ve şüphe yayanları atın cehenneme!

24,25,26. Allâh te’âlâ: " ’İnâd iden, hayra mâni’ olan, şübhe ve ’isyân iden, Allâh’a şerîk koşan kâfirleri cehenneme atın ’azâb-ı şedîde bırakınız" buyuracakdır.

24,25,26. Allah: "Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun" buyurur.

24,25. (Allah, şöyle der:) “Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!”

24-26. (Ve şu emir gelir:) “Atın cehenneme her inatçı kâfiri! İyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah’ın yanına başka bir tanrı daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba!”

23, 24, 25, 26. Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!

İyiliği engelleyen, azgın, kuşkucuyu...

İyiliklere (sürekli) engel olan, saldırgan, şüpheciyi.

hayra engel, haşarı işkilci kâfiri

24-25. (Amel defterindeki kayıtlara göre, adalet ile hüküm verildikten sonra, Allah şöyle buyurur:) “Siz ikiniz (ey melekler), inatla (hakkı) inkâr eden her kâfiri, (sürekli) hayra engel olanı, haddi aşanı (zâlimi) ve dininde şüphe içerisinde olanı cehenneme atın!

Hayra engel olan, haddi aşan, şüpheye tutulan.

24,25. (Ey iki melek, hakka karşı) alabildiğine inâdeden, hayra bütün hızıyle engel olan, zaalim, şübheci her nankörü atın cehenneme!

“Hayra mâni' olanı, zâlimi, şübheciyi!”

“Hayra engel olanı, aşırı gitmiş şüpheciyi cehennemin içine atın.”

iyiliğe karşı duran, gemi azıya alan, işkiller içinde kıvranan şu tanımazları, atın.

24, 26. Allah buyuracak İnatçı, hayra mâni, haddi aşmış, şüpheye tutulmuş, Allah/la beraber başka bir mabut edinmiş, nankörlüğe dadanmış herkesi Cehenneme atın, atın. Onu şiddetli azaba atın, atın [⁵]

[5] Yahut inatçı, hayra mâni, haddi aşmış, şüpheye tutulmuş, küfüre dadanmış herkesi Cehenneme atın, atm. Allah ile beraber bir mâbut edineni de şidde... Devamı..

“Hayrı/iyiliği engelleyen, azgın ve hep reyb¹⁶ içinde olanı”

16 Ayette geçen “murîb” kelimesi “reyb” kökünden gelir. Bunun hakkında bkz. Bakara, 2/2 dipnot.

“Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi.”

“İyiliğe engel olan, hak hukuk tanımayan, ilâhî adaletten şüphe duyan ve kalplere şüphe tohumları eken o zâlimleri!

“Hayr’a engel olan kaygı verici saldırganı!”.

24,25,26. Ses, kolcu ve şahide hitaben: ' bütün inatçı nankörleri atın ateşe! // tüm hayır engelcilerini de, tüm saldırgan ve şüphecileri de // Allah varken başka tanrı arayanları da, hem de cehennemin taa dibine atın ' der.

Onlar hem inkârlarında inatçılık etmiş, hem ayetlerimize karşı çıkmış, hem şüpheci fikirleriyle insanları saptırmış, hem müminlere engel olmuş, hem de insanların iyilik yapmalarını engellemiştir.

24,25,26. (Görevlilerine şöyle denecektir:) “Siz ikiniz! Çok inatçı ısrarcı her kâfiri, iyiliğe bütün gücüyle engel olanı, Allah ile birlikte başka ilah edinen şüpheci saldırganı cehenneme atın; onu şiddetli azaba atın!”

24,25. (Allah iki meleğe): “Haydi bütün inatçı, hayra engel olan, saldırgan ve şüpheci kâfirleri, atın cehenneme.” der.

“Bu [her] hayra engel olanları, günahkar saldırganları [ve insanlar arasında] güvensizlik ve şüphe yayanları,

– İyiliğe engel olanı hak hukuk tanımayan azgını ve insanları şüpheye düşüreni. 57/13...15

her hayra engel olanları,[⁴⁶⁸²] her haddini bilmez saldırganı, kuşku ve fesat yayan herkesi,

[4682] Veya: “değer yıkıcılık yapanları”.

Hayra bütün hızıyla engel olan, (Rabbinin birliğinden, kudretinden, ahiretten) kuşku duyan o zalimi! (Atın cehenneme)

Hayra engel olan, saldırgan, şüpheciyi.

Hayrı men etmeye çalışanı, mütecâviz olanı, şekk içinde bulunanı.»

24, 25, 26. Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe: “Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri: Hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı! Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba! ”

Hayır; bazen mal, bazen iyilik mânasına kullanılır. Burada her ikisi de mümkündür. O şahsın, malından Allah’ın ve kullarının haklarını vermediğini ifa... Devamı..

Hayra engel olan, saldırgan, şüpheciyi.

"Hayırdan men' iden ve âhirine te'addî ve zulüm iyleyen ve vahdâniyetimize şekde bulunanı da cehenneme ilkâ idiniz"

Atın o iyiliğe engel olup duranı; saldırgan(aşırılık yapan) ve şüphe içinde olanı.

Hayra engel olan saldırgan, şüpheciyi...

Hayra engel olanı, haddini aşanı, şüphelere dalanı!

Durmadan hayrı engelleyeni, azgını, işkilciyi...

24-25. “bıraġuñ siz iki ŧamuya her kāfir olıcıyı öñeglıķ idici yıġıcı ħayrı žulm eyleyici gümānlü.”

Ḫayrlı işden ve zekātdan men‘ ve ġayra ta‘addī ve ẓulm ve vaḥdāniyyet‐i ilāhiyye‐de şek ider.

Xeyrə mane olanı, (zülm etməklə, günah törətməklə) həddi aşanı, (Allahın birliyinə) şəkk edəni!

Hinderer of good, transgressor, doubter,

"Who forbade what was good, transgressed all bounds, cast doubts and suspicions;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.