22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elkiyâ fî cehenneme kulle keffârin ‘anîd(in)

Artık atın cehenneme adamakıllı kafir olan ve gerçeğe karşı inat eden herkesi.

(Nihayet mahkemeyi kaybedince, meleklere:) Siz ikiniz, her inatçı nankörü atın cehennemin içine,

“Ey iki görevli melek! Haydi ikiniz atın cehenneme, her inatçı Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden nankörü,

Allah iki meleğe:
“Haydi, her inatçı kâfiri, nankörü Cehennem'e atın!” buyurur.

"Atın cehenneme her inatçı kâfiri.

Siz ikiniz (ey melekler), her inatçı nankörü atın cehennemin içine,

(Allah şöyle buyurur): “- Atın atın cehenneme, her inatçı kâfiri;

“Ey sevk eden ve şahit olan! Her inatçı kâfiri cehenneme atın.”

23,24,25,26. Arkadaşı şöyle der: “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.”

24,25,26. Her küfredip direneni, hayra engel olanı, günah eden şüpheliyi, Allah ile birlikte başka Tanrı tutanı, onu katı azaba atın !

(Yaptıklarına bakılıp karar verildikten sonra Allah:) “Atın, cehenneme bütün inatçı hakikat düşmanlarını!

24,25,26. Allâh te’âlâ: " ’İnâd iden, hayra mâni’ olan, şübhe ve ’isyân iden, Allâh’a şerîk koşan kâfirleri cehenneme atın ’azâb-ı şedîde bırakınız" buyuracakdır.

24,25,26. Allah: "Ey sürücü ve şahit! Her inatçı inkarcıyı, iyiliklere boyuna engel olan, mütecaviz, şüpheye düşüren, Allah'ın yanında başka tanrı benimseyen kişiyi cehenneme atın, onu çetin bir azaba sokun" buyurur.

24,25. (Allah, şöyle der:) “Atın cehenneme, (hakka karşı) inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kâfiri!”

23, 24, 25, 26. Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!

Haydi ikiniz atın cehenneme her inatçı kafiri,

(Allah iki meleğe buyurur ki:) "Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü!

(Buyurulur:) atın atın Cehenneme her nankör anud,

“İnatçı, gerçeği yalanlayan nankörlerin tamamını Cehennem'e atın.”

24,25. (Ey iki melek, hakka karşı) alabildiğine inâdeden, hayra bütün hızıyle engel olan, zaalim, şübheci her nankörü atın cehenneme!

(Allah, o iki meleğe şöyle emreder:) “Atın Cehenneme! Her bir kâfiri, inadcıyı!”

Allah “Siz ikiniz (şahit ve rehber), doğruları inkâr eden tüm inatçı kâfirleri,”

"Atın Cehennem’e şu dik kafalı tanımazların hepsini,

24, 26. Allah buyuracak İnatçı, hayra mâni, haddi aşmış, şüpheye tutulmuş, Allah/la beraber başka bir mabut edinmiş, nankörlüğe dadanmış herkesi Cehenneme atın, atın. Onu şiddetli azaba atın, atın [⁵]*

(Allah şöyle buyurur:) “Cehenneme atın, son derece inatçı olan her kâfiri!”

Bunun üzerine Allah, “O hâlde!” diyecek, “Her inatçı kâfiri atın cehenneme!”

-“Atın Cehennem’e her inatçı nankörü!”.

24,25,26. (Görevlilerine şöyle denecektir:) “Siz ikiniz! Çok inatçı ısrarcı her kâfiri, iyiliğe bütün gücüyle engel olanı, Allah ile birlikte başka ilah edinen şüpheci saldırganı cehenneme atın; onu şiddetli azaba atın!”

24,25. (Allah iki meleğe): “Haydi bütün inatçı, hayra engel olan, saldırgan ve şüpheci kâfirleri, atın cehenneme.” der.

[Bunun üzerine Allah:] “Atın, atın 17 cehenneme bütün [bu tür] inatçı hakikat düşmanlarını!” diye emredecek,

Yanındaki meleklere emredilir: – Ne kadar inatçı kâfir varsa atın hepsini cehenneme. 3/131, 18/100...102

(Allah emreder): “İnkârda ısrar eden her inatçı kâfiri (uydusu olduğu odakla) birlikte cehenneme fırlatın:

(Ve emrolunur ki:) «Cehenneme atınız, her kâfir inatçı olanı.

24, 25, 26. Allah muhafızla şahide veya cehennem görevlisi iki meleğe: “Atın! buyuracak, atın cehenneme, her nankör, inatçı kâfiri: Hayra mani olan, haddi aşıp azan, şüpheye dalanı! Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı benimseyeni! Atın onu o çetin azaba! ”*

(Allah sürücü ve şahide buyurdu ki): "Haydi ikiniz, atın cehenneme her inatçı nankörü!"

(Onlara:) Ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın (denir).

-Cehenneme atın, her inatçı kafiri...

Atın Cehenneme herbir inatçı kâfiri!

Siz, ikiniz! Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın!

24-25. “bıraġuñ siz iki ŧamuya her kāfir olıcıyı öñeglıķ idici yıġıcı ħayrı žulm eyleyici gümānlü.”

Küfründe ‘inād iden her kāfiri Allāhu Ta‘ālā cehenneme bıraḳıñız diye emr ider.

(Allah o iki mələyə buyuracaqdır: ) “Atın Cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri;

(And it is said): Do ye twain hurl to hell each rebel ingrate,

(The sentence will be:) "Throw, throw(4960) into Hell every contumacious Rejecter (of Allah.!-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.