26 Şubat 2024 - 16 Şaban 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kâle karînuhu hâżâ mâ ledeyye ‘atîd(un)

Arkadaşı olan melek, der ki: İşte, ne yaptıysa hepsi bende, hepsi hazır.

 Onun (hayat boyu) yakınında olan (ve yanından ayrılmayan görevli melek) diyecek ki: "İşte bu (şahıs), yanımda (sorgulanmaya) hazır durumda olan (kişidir)."

Beraberindeki onu sevketmekle görevli arkadaşı melek: “İşte bu onun amellerini yansıtan defter, yanımda hazırdır” der.

Beraberindeki melek:
“İşte, yanımda amel defteri hazır.”der.

Yakını der ki: "İşte şu yanımdaki hazırdır." [1]

1.Bu ayetin anlamı hakkında tefsirlerde iki farklı açıklama bulunmaktadır: Birincisi: Dünyada ona yakın olan şeytanı der ki: "İşte şu yanımdaki cehenn... Devamı..

Onun yakını olan (ve yanından ayrılmayan melek) dedi ki: 'İşte bu, yanımda hazır durumda olan şey.'

Beraberindeki (vazifeli melek) şöyle der: “- Bu yanımdaki hazırdır.”

Arkadaşı (olan melek:) “İşte yanımda hazır olan (amel defteri) budur.”

23,24,25,26. Arkadaşı şöyle der: “İşte yanımdaki hazır.” Siz iki melek! “Tüm nankörleri, inatçıları cehenneme atın! Her türlü hayra bütün gücüyle engel olanı, saldırgan şüphecileri de atın. Allah ile beraber başka tanrı kabul edenleri, haydi, böylelerini şiddetli azaba atın.”

Yoldaşı diyecek ki: «Bende olan hazırdır»

Beraberindeki muhafız şöyle der: “İşte, onun defteri (Hard Diski)! Her ne yapmışsa, burada kayıtlıdır!”

Kendisine refâkat iden "İşte defter-i a’mâlin" diyecekdir.

Yanındaki melek: "İşte bu yanımdaki hazırdır" der.

Beraberindeki (melek) şöyle der: “İşte bu yanımdaki hazır.”

Arkadaşı (melek), “İşte hep beraber olduğum şahıs burada” der.

23, 24, 25, 26. Yanındaki arkadaşı: «İşte yanımdaki hazır, der. (İki meleğe şu emir verilir:) Haydi ikiniz her inatçı kâfiri, hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi cehenneme atın; Allah ile beraber başka ilâh edineni, şiddetli azaba birlikte atın!

Yanındaki arkadaşı, "İşte yanımdaki hazır" der.

Beraberindeki melek "işte yanımdaki hazır" der.

Ve karîni demiştir: işte bu yanımdaki hâzır

Beraberindeki (melek) şöyle der: “İşte, bu yanımdaki (insan, hesap için) hazırdır.”

Onun yakını, “İşte bu yanımda olan şey hazırdır.” der.

Onun yoldaşı olan (melek) dedi (der) ki: «İşte yanımda (yazılı) olan şey karşındadır».

(Berâberinde) ona arkadaş olan (melek) de: “İşte yanımda bulunan (amel defteri)hazırdır!” der.

Arkadaşı dedi ki “Bu benim sürekli yanımda hep hazırdı.”

Yoldaşı: "O benim yanımda bulunuyor" diyecek.

Ona yoldaş olan melek şöyle diyecek: Onun amali yanımda hazırdır [⁴].

[4] Veya yoldaş olan şeytan, nefs-i emare «işte ben onu Cehennem için hazırladım» diyecek.

Yanında bulunan yoldaşı da “İşte bu yanımdaki (cehennem için) hazır” der.

Onun yakını olan (günahları yazan melek) der ki: “İşte bu (günah), yanımda hazır durumda olan şey.”

Derken, kendisini bir gölge gibi takip eden beraberindeki görevli melek, “İşte, yanımdaki inkârcı, cehenneme atılmaya hazırdır!” diyecek.

Onun yakın arkadaşı dedi ki: -“Yanımdaki bu da hazırdır”.

kolcu melek: " benimki hazır " tekmilini verir.

Yanındaki şöyle dedi: "İşte yanımdaki bu kişi hesabını vermeye hazır."

Yakınındaki (sevk edici melek) “İşte yanımdaki hazır!” diyecektir.

Yanındaki (melek) ona: “İşte şu yanımdaki de (yaptıklarınla ilgili) hazır (bilgiler)” der.

Ve onun (kişiliğinin) bir parçası: ¹⁵ “Her zaman benimle olan işte budur!” ¹⁶ diyecek.

15 Lafzen, “onun yakın arkadaşı” (karînuhû). Karîn terimi, başka bir şey ile “bağlantılı”, “ilişkili” yahut “gizli ortak” olan herhangi bir şeyi göste... Devamı..

Yanındaki (sürücü): -Bu, yanımdaki hazırdır, der. 2/165...167, 33/66...68

Güdümüne girdiği (şeytanî öteki kişiliği) der ki: “İşte, bir uydu gibi emrime pervane olan budur!”[⁴⁶⁸¹]

[4681] Krş: 41:25 ve 43:36. Bütün bu âyetlerde yer alan karînin tefsiri bu âyettir. Karîni “şeytanî öteki kişilik” olarak alışımızın gerekçesi, 16. ây... Devamı..

Yanındaki şahit (dünyadaki yazıcı melek) "İşte yanımda hazır" (onun amel defteri) der.

Ve yanındaki : "İşte bu yanımda olan hazır" dedi.

Ve karini olan (melek) der ki: «Bu yanımda olan şey (defter-i âmal) hazırlanmış bulunmaktadır.»

Yanındaki arkadaşı “İşte! ” der, “onun defteri! Her ne yapmışsa, burada yazılı! ”

Yanındaki arkadaşı, bazı müfessirlere göre şahit melektir.

Yanındaki arkadaşı: "İşte yanımdaki hazır" dedi.

Onun karîni olan melek: "Benim 'indimde olan defter-i a'mâli yazılmış hazırdır" dir.

Beraberinde olan (ve kaydı tutan melek) der ki “İşte bendeki tüm kayıtlar![*].”

[*] Melekler kalpte olanı bilmez. Sadece yapılan eylemleri ve ağızdan çıkan sözleri bilirler(Bkz.: Kaf 50/17-18). İçimizde (kalbimizde, ruhumuzda, göğ... Devamı..

Yanındaki (sürücü):-Bu, yanımdaki hazırdır, der.

Beraberindeki, “İşte, onun defteri yanımda hazır” der.

Yoldaşı şöyle der: "İşte yanımdaki, hazır!"

daħı eyitti işi ya'nį yazıcı firişte “bu oldur kim benüm ķatumda ḥāżırdur.”

Her şaḫṣa müvekkel melek dir ki seniñ her ‘ameliñ benim yanımda yazılmış, ḥāżır‐dır.

Yoldaşı (ona təhkim olunmuş mələk) deyəcəkdir: “Bu yanımdakı (Cəhənnəm üçün) hazırdır!”

And (unto the evil doer) his comrade saith: This is that which I have ready (as testimony).

And his Companion(4959) will say: "Here is (his Record) ready with me!"

4959 Qann: Companion. If we take No. 1 of the constructions suggested in n. 4957, the Companion will be one of the Recording Angels mentioned above, i... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.