20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve câet kullu nefsin me’ahâ sâ-ikun ve şehîd(un)

Ve herkes, yanında bir sürüp götüren ve bir tanık olarak gelir.

Sürüp götüren bir melekle yaptıklarına tanık olan bir melek. Tanıktan maksat, insanın âzasıdır diyenler de olmuştur. 39-40. Sabah namazıyla öğle ve ik... Devamı..

(Nihayet mahşerde hesap yerine) Her bir nefis (istisnasız herkes) yanında bir sevk edici (görevli melek) ve (ömür boyu hayatının filmini çeken) bir şahit ile (huzura) gelecektir.

O kıyamet günü her can; mahşer yerine, biri alıp gideceği yere götüren, biri de şahit olan iki melek ile beraber gelir.

Herkes, yanında bir zaptiye, bir şâhitle beraber gelir.

Her can beraberinde bir sürücü ve bir şahitle gelir.

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.

Herkes beraberinde bir sürücü ve bir de şahid (melek) olarak (Rabbi huzuruna) gelmiş bulunacaktır.

Ve herkes beraberinde bir sevk eden ve bir şahit ile gelir.

Herkes, yanında bir götüren ve tanıkla gelecek.

Herkes yanında bir sürücü, bir de tanıkla gelir

(O gün Rabbin huzuruna) herkes beraberinde bir muhafız ve bir de tanık (yaptıklarının kayıtlı bulunduğu Hard Disk) ile gelir.

O gün her nefis kendini sevk iden ve şehâdet iyleyen ile birlikde gidecekdir.

Her can, kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir.

Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.

Her şahıs, yanında bir sürüp götüren görevli, bir de tanıkla gelir.

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir.  

 Âyette geçen «sürücü» ve «şahitler»in iki melek oldukları, birinin mahşere sevketme, diğerinin de amellere şahitlik etme görevini yerine getirdikleri... Devamı..

Her can yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir.

Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir.

Ve her nefis gelmiştir: beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır

(O diriliş gününde) herkes beraberinde, (kendisini mahşer yerine götüren) bir sevk edici ve bir (de amellerine) şahit (lik eden bir melek) le gelir.

Herkes yanında bir sevk edici ve bir tanıkla birlikte gelir.

(O gün) herkes, beraberinde sürücü ve şâhid (iki melek) bulunduğu halde, (mahşere) gelmişdir.

Ve herkes, berâberinde bir sevk edici, bir de şâhidlik edici (iki melek) olduğu hâlde gelmiştir.

Her nefis o gün bir rehber ve bir şahit ile beraber gelecektir.

Herkes yanında, biri kılavuz, öteki tanık iki melekle birlikte gelecek.

Herkes beraberinde biri sürüp mahşere götürmek, diğeri amellerine şehadet etmek üzere iki melekle beraber gelir.

Her nefis/herkes, bir sevk edici ve bir şahitle gelir.

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelir.

(Bundan maksat; dünyada insanın söz ve hareketlerini tespit edip yazmakla görevli iki melektir. Kıyamet günü surun sesi yükselir yükselmez her insan m... Devamı..

O Gün her insan, yanında meleklerden bir sevk memuru vebütün yapıp ettiklerini kaydeden bir tanık ile birlikte hesap vermek üzere Rabb’inin huzuruna gelecektir.

Her bir nefis, yanında bir sevkedici ve şahid ile geldi.

O gün herkes, meydana yanında bir kolcu meleği, bir de şahit ile birlikte gelir.

Her insanı hesabımıza doğru sürükleyen bir görevli vardır. Yanlarında yaptıklarına şahitlik yapacak görevliler. Artık kaçamak yoktur. İnsanın yanında kendisi gibi birbirlerini saptıran arkadaşları da vardır.

Herkes, yanında bir sevk edici (melek), bir de şahitle birlikte gelecektir.

(O gün) her insan yanında kendisini sevk eden bir (melek) ve bir de şâhit ile gelir.¹

1 O iki Melekten birisi, o nefsi mahşere sevke memur, birisi de ameline şahit olan meleklerdir. Herkesin ameline göre şehadet ve sevkin keyfiyeti muht... Devamı..

Her insan, [kendi geçmiş] iç dürtüleri ve vicdanı ile ¹⁴ ortaya çıkacak,

14 Lafzen, “bir sürücü (sâik) ve bir şâhid ile”. Birinci terim, insanın aslî dürtülerini -ve özellikle onu kendi tutkularına sınırsız şekilde bağlayan... Devamı..

O gün her insanın yanında biri getirmekle, diğeri şahitlikle görevli iki görevli ile huzura gelecektir. 6/26.28, 32/12

Ve her can kendisini yönlendiren unsurlar ve tanıklarla[⁴⁶⁷⁸] (huzura) gelir;

[4678] Hem etkileyen dış/aktif/özne unsurlar hem de etkilenen iç/pasif/nesne unsurlar. (Bkz: 17 ve 23. âyet ve ilgili notlar). Sâık (sürücü) ve şehîd ... Devamı..

Herkes yanında bir sürücü ve bir şahitle gelir. (Bir melek onu mahşere sürer, bir melek de amellerinin aleyhine şahit olur, kâfir olana..)

Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitle geldi.

Ve herkes gelmiştir. Kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahid bulunduğu halde.

O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak Yüce Divana gelir.

Her can, yanında bir sürücü ve şahidle geldi.

Her bir nefis mahşere geldiği zamân berâberinde onı sevk idenle hakkında şâhidlik idecek olan vardır.

Herkes yanında, biri rehber diğeri şahit (kaydı tutan), iki melekle gelir.

Her kişi yanında bir sevkedici ve şahit ile gelecektir.

Herkes yanında bir sevk edici, bir de şahitle beraber gelir.

Her benlik, yanında bir güdücü, bir de tanık olduğu halde gelir.

daħı geldi her nefs anuñ-ile sürici daħı ŧanuķ.

Ol günde her nefs ile maḥşere sürici ve a‘māline şehādet idici melekler gelirler.

Hər bir kəs (Rəbbinin hüzuruna) bir sürüyən (sürüyüb məhşərə gətirən) və bir də şahidlə (iki mələklə) gələcəkdir.

And every soul cometh, along with it a driver and a witness

And there will come forth every soul: with each will be an (angel) to drive,(4957) and an (angel) to bear witness.

4957 Several interpretations are possible, leading to the same truth, that the Judgement will be set up; the Record will be produced; the good and bad... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.