20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 21. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve câet kullu nefsin me’ahâ sâ-ikun ve şehîd(un)

Ve herkes, yanında bir sürüp götüren ve bir tanık olarak gelir.*

(Nihayet mahşerde hesap yerine) Her bir nefis (istisnasız herkes) yanında bir sevk edici (görevli melek) ve (ömür boyu hayatının filmini çeken) bir şahit ile (huzura) gelecektir.

O kıyamet günü her can; mahşer yerine, biri alıp gideceği yere götüren, biri de şahit olan iki melek ile beraber gelir.

Herkes, yanında bir zaptiye, bir şâhitle beraber gelir.

Her can beraberinde bir sürücü ve bir şahitle gelir.

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahid ile gelmiştir.

Herkes beraberinde bir sürücü ve bir de şahid (melek) olarak (Rabbi huzuruna) gelmiş bulunacaktır.

Ve herkes beraberinde bir sevk eden ve bir şahit ile gelir.

Herkes, yanında bir götüren ve tanıkla gelecek.

Herkes yanında bir sürücü, bir de tanıkla gelir

(O gün Rabbin huzuruna) herkes beraberinde bir muhafız ve bir de tanık (yaptıklarının kayıtlı bulunduğu Hard Disk) ile gelir.

Her can, kendisiyle beraber bir sürücü ve şahit bulunduğu halde gelir.

Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici (melek) ile gelir.

Herkes, yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir.  *

Her can yanında bir sürücü ve bir tanık ile gelir.

Her can, kendisiyle beraber bir sevk memuru ve bir şahid bulunduğu halde gelir.

Ve her nefis gelmiştir: beraberinde bir sevk me'muru ve bir şâhid vardır

Herkes yanında bir sevk edici ve bir tanıkla birlikte gelir.

(O gün) herkes, beraberinde sürücü ve şâhid (iki melek) bulunduğu halde, (mahşere) gelmişdir.

Ve herkes, berâberinde bir sevk edici, bir de şâhidlik edici (iki melek) olduğu hâlde gelmiştir.

Her nefis o gün bir rehber ve bir şahit ile beraber gelecektir.

Herkes yanında, biri kılavuz, öteki tanık iki melekle birlikte gelecek.

Herkes beraberinde biri sürüp mahşere götürmek, diğeri amellerine şehadet etmek üzere iki melekle beraber gelir.

(Artık) Her bir nefis, yanında bir sürücü ve bir şahit ile gelir.*

O Gün her insan, yanında meleklerden bir sevk memuru vebütün yapıp ettiklerini kaydeden bir tanık ile birlikte hesap vermek üzere Rabb’inin huzuruna gelecektir.

Her bir nefis, yanında bir sevkedici ve şahid ile birlikte geldi.

Herkes, yanında bir sevk edici (melek), bir de şahitle birlikte gelecektir.

(O gün) her insan yanında kendisini sevk eden bir (melek) ve bir de şâhit ile gelir.¹*

Her insan, [kendi geçmiş] iç dürtüleri ve vicdanı ile 14 ortaya çıkacak,

O gün her insanın yanında biri getirmekle, diğeri şahitlikle görevli iki görevli ile huzura gelecektir. 6/26.28, 32/12

Ve her can kendisini yönlendiren unsurlar ve tanıklarla[4678] (huzura) gelir;*

Ve herkes gelmiştir. Kendisiyle beraber bir sürücü ve bir şahid bulunduğu halde.

O gün herkes beraberinde bir muhafız, bir de şahit olarak Yüce Divana gelir.

Her can, yanında bir sürücü ve şahidle geldi.

Herkes yanında, biri rehber diğeri şahit (kaydı tutan), iki melekle gelir.

Her kişi yanında bir sevkedici ve şahit ile gelecektir.

Herkes yanında bir sevk edici, bir de şahitle beraber gelir.

Her benlik, yanında bir güdücü, bir de tanık olduğu halde gelir.

daħı geldi her nefs anuñ-ile sürici daħı ŧanuķ.

Ol günde her nefs ile maḥşere sürici ve a‘māline şehādet idici melekler gelirler.

Hər bir kəs (Rəbbinin hüzuruna) bir sürüyən (sürüyüb məhşərə gətirən) və bir də şahidlə (iki mələklə) gələcəkdir.

And every soul cometh, along with it a driver and a witness

And there will come forth every soul: with each will be an (angel) to drive,(4957) and an (angel) to bear witness.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.