27 Ekim 2021 - 21 Rebiü'l-Evvel 1443 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Keżżebet kablehum kavmu nûhin ve ashâbu-rrassi ve śemûd(u)

Onlardan önce Nuh kavmi ve Ashabı Ress ve Semud kavmi de yalanlamışlardı.

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de (elçilerini) yalanlamışlardı.

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi de yalanlamıştı.

Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı (kuyuların bulunduğu bölge halkı), ve Semûd da, öldükten sonra diriltilmeyi ve peygamberliği yalanladılar.

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanlamıştı.

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı.

(Ey Rasûlüm, senin) kavminden önce de Nuh'un kavmi, Ress'liler (Şuayb'ın kavmi) ve Semûd (Salih'in kavmi) hep tekzib ettiler.

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud kavmi de…

12,13,14. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı. ‘Âd ve Firavun ile Lût'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de. Hepsi peygamberleri yalanladılar da, onları uyardığım şey başlarına geldi.

Onlardan önce Nuh'un ulusu, Res yâranları, Semud ile

12-13. Onlardan önce de Nuh'un kavmi, (Şuayb'ın kavmi) Ress'liler, (Salih'in kavmi) Semûd, Âd ve Firavun (kavmi) ile Lût'un yakınları da (resulleri) yalanlamıştı.

12,13,14. Bunlardan evvel Nûh’un kavmi ve Res ve Semûd ahâlîsi va ’Âd ve Fir’avn ve Lût ve Eyke ve Tübba’ kavimleri hep rasûllerini tekzîb itdiler ve kendilerine ihbâr olunan mücâzâta müstehak oldılar.

12,13,14. Onlardan önce Nuh milleti, Ressliler, Semud, Ad, Firavun milletleri, Lut'un kardeşleri, Eykeliler, Tubba milleti de yalanlamışlardı; evet bunların hepsi peygamberleri yalanlamışlardı da tehdidim gerçekleşmişti.

12,13,14. Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, Tübba’ın[502] kavmi de yalanlamıştı. Bütün bunlar (kendilerine gönderilen) peygamberleri yalanladılar, böylece kendilerini uyardığım şey gerçekleşti.*

Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Onlardan önce Nuh'un halkı, Res'liler ve Semud da yalanlamıştı.

Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Tekzib etti onlardan evvel Nuhun kavmı ve ashabı ress ve Semûd

Onlardan önce Nûh halkı, Ress'liler ve Semud yalanlamıştı.

Onlardan evvel Nuuh kavmi, Ress yârânı, Semud (kavmi) de tekzîb etdi (ler).

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semûd (kavmi) de yalanlamıştı.

Onlardan önce Nuh kavmi, Ressi halkı ve Semud kavmi de yalanlamıştı.

Onlardan önce Nuh ulusu da, Res kişileri de Semut da yalancı saymışlardı.

12, 13. Onlardan evvel Nuh kavmi Ressililer, Semud ve Âd kavimleri, Fir/avun, Lût/un kardeşleri

Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı ve Semud (kavmi) de yalanladı.

Nitekim, onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı ve Semud kavmi de ayetlerimi yalanlamıştı.

Onlardan önce Nûh’un kavmi, Ress arkadaşları ve Semûd yalanladı.

12,13,14. Onlardan önce Nuh kavmi, Ress halkı, Semûd ve Âd (kavmi), Firavun, Lut’un kardeşleri, Eyke halkı ve Tübba‘ kavmi de yalanlamıştı. Hepsi elçileri yalanlamıştı. [*] Böylece (azap) tehdidim gerçekleşmişti.*

12,13,14. Onlardan önce Nûh toplumu, Ress,¹ Semud, Âd ve Firavun halkı, Lût’un kardeşleri,² Eyke’liler³ ve Tübba’⁴ toplumu da yalanladılar. Hattâ bunların tamamı (kendilerine gönderilen) Peygamberleri de yalanladılar ve (sonunda) Benim cezâmı⁵ hak ettiler.*

Bu [şimdi yeniden dirilmeyi inkar ede]nlerden önce Nûh'un kavmi de bu hakikati yalanladı ve Ress 6 ve Semûd halkı da,

Onlardan önce Nuh’un kavmi, Ress halkı ve Semûd halkı da yalanlamıştı. 7/59-60, 7/73...79

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress sakinleri[4669] ve Semud da yalanladı;*

Onlardan (Kureyş müşriklerinden) evvel Nûh kavmi, Re's ashâbı ve Semûd (kavmi de peygamberlerini) tekzîp ettiler.

12, 13, 14. Onlardan önce Nûh halkı, Ashab-ı Ress, Semûd, Âd, Firavun halkları. Lût'un hemşehrileri, Ashab-ı Eyke ve Tübba' halkı da hakkı yalanladılar. Evet onların hepsi peygamberleri yalancı saydılar da tehdidime müstehak oldular, azaba çarptırıldılar. *

Onlardan önce Nuh kavmi, Resliler ve Semud (kavmi) de yalanlamıştı.

Bunlardan önce Nuh halkı, Ress[*]’liler ve Semud da yalana sarıldı

Onlardan önce Nuh'un kavmi, Ress halkı ve Semûd da yalanlamıştı.

Onlardan önce Nuh kavmi de peygamberlerini yalanlamıştı, Ress halkı da, Semud da.

Onlardan önce Nûh kavmi, Ress halkı, Semûd kavmi yalanlamıştı.

12-14. yalan duttı anlardan ilerü nūḥ ķavmı daħı ķuyu isleri [276b] daħı ŝemūd daħı 'ād daħı fir'avn daħı lūŧ ķarındaşları daħı bįşe isleri daħı tübbe ķavmı. dükeli yalan duttı yalavaçları pes vācib oldı 'aźābum.

Yalanladı anlardan burun Nūḥ ḳavmi, Res illeri daḫı, ẞemūd ḳavmidaḫı,

Onlardan (Məkkə müşriklərindən) əvvəl Nuh tayfası, Rəss əhli, Səmud (qövmü peyğəmbərləri) təkzib etmişdi.

The folk of Noah denied (the truth) before them, and (so did) the dwellers at Ar Kass and (the tribe of) Thamud,

Before them was denied (the Hereafter) by the People(4950) of Noah, the Companions of the Rass, the Thamud,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.