4 Mart 2021 - 20 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kâf Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâf(c) velkur-âni-lmecîd(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Kaf. 'Şerefli ve üstün' Kur'an'a andolsun ki;

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Kaaf, andolsun büyük ve şerefli Kur'an'a.*

Abdullah Parlıyan Meali

Kâf. Andolsun şanlı, şerefli Kur'ân'a.*

Ahmet Tekin Meali

Kaf. Keremi, bereketi, şerefi ve ulviyeti olan Kur'ân'a andolsun. (Mutlaka diriltileceksiniz.)

Ahmet Varol Meali

Kaf. Şerefli Kur'an'a yemin olsun,

Ali Bulaç Meali

Kaf. 'Şerefli üstün' Kur'an'a andolsun.

Ali Fikri Yavuz Meali

Kaf. Şanlı Kur'an hakkı için:

Bahaeddin Sağlam Meali

Kaf… Şanı yüce Kur’ana andolsun ki (o, üstün bir kitaptır.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Kâf. Şerefli Kur'ân'a andolsun.[579]*

Besim Atalay Meali

1,2. Kaf, ünlü, sanlı Kur'ana ant, olabilir kendi içlerinden onlara, bir kocunduran gelmesine şaşıyorlar, küfredenler dediler ki: «Bu nice bir iştir?

Cemal Külünkoğlu Meali

Kâf. Şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki, (sen bir uyarıcısın).*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Kaf. Şanlı Kuran'a and olsun.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

1,2. Kâf.[501] Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”*

Diyanet Vakfı Meali

Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun.

Edip Yüksel Meali

Q, şanlı Kuran'a andolsun*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kâf. Şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki,

Elmalılı Meali (Orijinal)

Kaf ve Kur'ani mecîd hakkı için

Erhan Aktaş Meali

Kâf. Mecîd¹ Kur'an'a ant olsun.*

Hasan Basri Çantay Meali

Kaaf, o çok şerefli Kur'ana yemîn ederim ki (Mekke kâfirleri peygambere îman etmediler).

Hayrat Neşriyat Meali

Kaf.(1) Şerefli Kur'ân'a yemîn olsun ki (Mekke kâfirleri Muhammed'e îmân etmediler)!*

İlyas Yorulmaz Meali

Kaf. Şanlı Kurana yemin olsun ki,

İsmail Hakkı İzmirli

Kaf. Şanlı, şerefli Kur/an hak/kı için, (onlar sana inanmadılar) [²]*

Kadri Çelik Meali

Kaf. Azamet sahibi Kur'an'a andolsun (ki sen peygamberlerdensin).*

Mahmut Kısa Meali

Kâf! Dinle, ey insanoğlu! İşte böyle harflerden meydana gelen fakat bütün insanların bir benzerini yapmakta acze düştükleri eşsiz bir mucize olan şanlı Kur’an’a yemin olsun ki, hepiniz öldükten sonra yeniden diriltilecek ve büyük mahkemede yargılanacaksınız!*

Mehmet Türk Meali

Kâf Şu şerefli Kur’an’a yemin olsun1 ki;*

Muhammed Esed Meali

Kâf. 1 DÜŞÜN bu yüce ve özlü Kur’an'ı!

Mustafa Çavdar Meali

Kâf, Bu şanlı şerefli olan Kuran’ın değerini bilin! 56/77, 85/21

Mustafa İslamoğlu Meali

Kâf![4657] BU şanlı-şerefli[4658] Kur’an’ın değerini bilin![4659]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kâf. Ve bereketi pek ziyâde olan Kur'an hakkı için. Habibim! O kâfirler, seni tasdik etmediler.

Suat Yıldırım Meali

Kâf. Şanlı şerefli Kur'ân hakkı için.

Süleyman Ateş Meali

Kaf. Zikir'li (uyarıcı, şerefli) Kur'an'a andolsun,

Süleymaniye Vakfı Meali

KAF! Bu şanlı Kuran önemlidir.

Şaban Piriş Meali

Kâf, şerefli Kur'an'a and olsun,

Ümit Şimşek Meali

Kaf. Şerefi pek yüce olan Kur'ân'a and olsun.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kâf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kur'an'a yemin olsun ki,

Eski Anadolu Türkçesi

ķaaf ya'nį tamām oldı iş yā ŧaġ adı. daħı ķur’ān ḥaķķı-y-içün ululıķlu...

Bunyadov-Memmedeliyev

Qaf! (Ya Peyğəmbər!) Şanlı Qur’ana and olsun (ki, Məkkə müşrikləri sənə iman gətirmədilər)!

M. Pickthall (English)

Qaf. By the glorious Qur’an,

Yusuf Ali (English)

Qaf:(4939) By the Glorious(4940) Qur´an (Thou art Allah.s Messenger..*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.