27 Eylül 2020 - 9 Safer 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 98. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İ’lemû enna(A)llâhe şedîdu-l’ikâbi veenna(A)llâhe ġafûrun rahîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Şu gerçeği) Bilin ki, Allah (zalimlere, hainlere ve hak edenlere karşı) gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah (samimi tevbekârları ve İslam’a taraftarları) Bağışlayandır, Esirgeyendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bilin ki Allah'ın cezası, muhakkak pek çetindir ve şüphe yok ki Allah suçları örter, rahimdir.

Abdullah Parlıyan Meali

Biliniz ki, Allah'ın cezalandırması çetindir. Allah'ın rahmeti ve bağışlaması da sınırsızdır.

Ahmet Tekin Meali

Biliniz ki Allah, emirlerine muhalefet edilme suçuna denk, size âdil ceza verme gücüne sahiptir. Allah çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir.

Ahmet Varol Meali

Bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır ve Allah çok bağışlayıcı, çok rahmet edicidir.

Ali Bulaç Meali

Bilin ki, Allah gerçekten cezası pek şiddetli olandır. Ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biliniz ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir ve gerçekten mağfireti boldur, ziyade merhametlidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Bilin ki, Allah’ın cezası şiddetlidir. Ve Allah Gafur ve Rahimdir.

Bayraktar Bayraklı Meali

İyi biliniz ki, Allah'ın cezası çetindir. Allah affedicidir; merhamet edicidir.

Besim Atalay Meali

Biliniz ki Allahın hem azabı katıdır, Allah hem bağışlayıcı, hem de yarlıgayıcı

Cemal Külünkoğlu Meali

Bilmelisiniz ki, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ancak (azabı şiddetli olmakla beraber) Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah'ın azabının şiddetli olduğunu ve Allah'ın Bağışlayan, merhamet eden olduğunu bilin.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bilin ki, Allah’ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

Diyanet Vakfı Meali

Biliniz ki Allah'ın cezalandırması çetindir ve yine Allah'ın bağışlaması ve esirgemesi sınırsızdır.

Edip Yüksel Meali

Bilin ki ALLAH'ın cezası çetindir. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

İyi bilin ki Allah, hem cezası çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ma'lûmunuz olsun ki hakıkaten şedidül'ıkabdır Allah, hem de hakıkaten gafûr-ü rahîmdir Allah

Erhan Aktaş Meali

İyi bilin ki; Allah, Cezası Çok Şiddetli Olan'dır ve kuşkusuz Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetindir. (Bununla beraber) Allah hakıykaten çok yarlığayıcıdır, çok esirgeyicidir de.

Hayrat Neşriyat Meali

Bilin ki gerçekten Allah, azâbı şiddetli olandır ve şübhesiz ki Allah, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

İlyas Yorulmaz Meali

Allahın hesabının çok şiddetli olduğunu, aynı zamanda da bağışlayıcı ve merhametli olduğunu bilin.

Kadri Çelik Meali

Allah'ın azabının şiddetli olduğunu ve Allah'ın bağışlayan, merhamet eden (biri) olduğunu bilin.

Mahmut Kısa Meali

Unutmayın; Allah’ın cezalandırması çetindir, bununla birlikte, O’nun affı ve merhameti de sınırsızdır.
Ey insanlar! İşte bunlar, Rabb’inizin buyruklarıdır. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr! Unutmayın ki;

Mehmet Türk Meali

Şunu iyi bilin ki Allah hem cezâsı çok şiddetli olandır, hem de çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.

Muhammed Esed Meali

Bilin ki Allah cezalandırmada çetindir; ve Allah çok bağışlayıcıdır, bir rahmet kaynağıdır.

Mustafa Çavdar Meali

Biliniz ki Allah hem cezalandırması çok şiddetli olandır hem de çok bağışlayıcı ve merhamet edendir. 39/53

Mustafa İslamoğlu Meali

İyi bilin ki Allah cezalandırmada pek şedittir; yine unutmayın ki, Allah tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Biliniz ki, Allah Teâlâ'nın ikabı muhakkak pek şiddetlidir. Ve şüphe yok ki Allah Teâlâ gafûrdur, rahîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir; ama aynı zamanda O, gafurdur, rahîmdir (affı ve merhameti boldur).

Süleyman Ateş Meali

İyi bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah bağışlayandır, esirgeyendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bilin ki Allah'ın cezası pek ağırdır ve yine bilin ki Allah bağışlar, ikramı boldur.

Şaban Piriş Meali

Biliniz ki Allah, cezası şiddetli olandır; Allah, bağışlayıp, acıyandır.

Ümit Şimşek Meali

Bilin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir; Allah, aynı zamanda çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bilin ki Allah, azap ettiğinde çok şiddetli eder. Allah; Gafûr'dur, Rahîm'dir.

M. Pickthall (English)

Know that Allah is severe in punishment, but that Allah (also) is Forgiving, Merciful.

Yusuf Ali (English)

Know ye that Allah is strict in punishment and that Allah is Oft-forgiving, Most Merciful.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.