16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 86. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne keferû vekeżżebû bi-âyâtinâ ulâ-ike ashâbu-lcahîm(i)

Kafir olanlarla ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlardır cehennem ehli.

İnkâr eden (kâfir)ler ve ayetlerimizi yalanlayan (münafık)lar ise; işte onlar, çılgın ateşin ashabıdırlar. (Cehennemin halkıdırlar.)

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere ve yasalarımızı yalanlayanlara gelince, onlar çılgınca yanan ateşin içindedirler.

Hak dini, İslâm'ı inkârda ısrar edenler, küfre saplananlar, âyetlerimizi Kur'ân'ımızı yalanlayanlar, işte onlar da kaynayan, köpüren cehennem azabına maruz olanlardır.

İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise cehennemliktirler.

İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar; işte onlar, çılgın ateşin arkadaşlarıdırlar.

Küfredip âyetlerimizi yalanlayanlar ise, onlar, hep cehennemliktirler.

Kâfir olup ayetlerimizi yalanlayanlar ise, büyük bir ateşin ehlidirler.

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar yakıcı ateşe mahkûmdurlar.

Kâfir olan kimselerle, bizim âyetlerimizi yalanlayanlar, işte bunlar cehennemlik

İnkâr edenlere ve ayetlerimizi ciddiye almayanlara gelince; işte onlar cehennem halkıdırlar.

Lâkin küfür idenler ve bizim âyetlerimizi tekzîb iyleyenlerin nasîbi cehennem ’azâbıdır.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cehennemliklerdir.*

İnkâr edenlere ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir.

İnkar edip ayet ve mucizelerimizi yalanlayanlar ise cehennem halkı

İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir.

küfredib âyetlerimizi tekzib eyliyenler ise onlar hep eshabı cahımdirler

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayan nankör kimseler, işte onlar Cehennem halkıdırlar.

O inanmayıb kâfir olanlar (a), Allah'ın âyetlerini yalan sayanlar (a gelince:) onlar da o çılgın ateşin yaranıdırlar.

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar yok mu, işte onlar Cehennem ehlidirler!

Ayetlerimizi kabul etmeyip inkâr eden ve yalanlayanlar, böyleleri yakıcı ateşin içine girecek olanlardır.

O kimseler ki Allah’ı tanımadılar, ayetlerimizi yalan saydılar, işte bunlar cehennemlik olanlardır.

Kâfir olup âyetlerimizi tekzip edenler Cehennemlik kimselerdir.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar cehennem [cahîm] ehlidirler.

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar (var ya), işte onlar cehennem yarenleridir.

Ayetlerimizi yalan sayarak hak dini inkâr edenlere gelince; onlar da cehennem halkıdır ve sonsuza dek orada kalacaklar!
Fakat bazı Hıristiyan zahitlerden, rahiplerden övgüyle söz edildi diye, ruhbanlığı iyi bir şey zannetmeyin:

İnkâr eden ve bizim âyetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar Cahîm / Yakıcı Alevli Ateş arkadaşlarıdır.

Gerçekleri göz ardı edip bizim sözlerimizi kabul etmeyenlerin ise, tamamı cehennemliktir...

İnkâr edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır.

İnkâr ederek âyetlerimizi yalanlayanlar ise, cehennemliklerin ta kendisidir.¹

1 Aynı âyet için Bk. (Mâide: 10)

hakikati inkara ve mesajlarımızı yalanlamaya şartlanmış olanlara gelince, onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

Ayetlerimize inanmayan ve ayetlerimize karşı yalana sarılanlar; işte onlar yakıcı ateşi boylayacaklar. 39/71

Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince: onlar, yakıcı ateşe mahkûmdurlar.

Ve kâfir olanlar ve Bizim âyetlerimizi inkar edenler ise onlar cehennem ashâbıdırlar.

Küfre sapıp âyetlerimizi yalan sayanlara gelince, onlar da alevli cehennemi boylayacaklardır.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennem halkıdır.

Küfür idüb âyâtımızı tekzîb idenler cehennemlikdirler.

Ayetleri görmezden gelenler (kafiler) ve âyetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar, cehennem ahalisidir.

Kafir olanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise işte onlar da cehennem halkıdır.

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennem ehlidir.

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennemin dostlarıdır.

daħı anlar kim kāfir oldılar daħı yalan duttılar āyetlerümüzi şunlar ŧamu işleridür.

Daḫı ol kişiler ki kāfir oldılar ve yalanladı bizüm āyetlerümüzi. Anlar ce‐hennem ehlidür.

Kafir olub ayələrimizi yalan hesab edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!

But those who disbelieve and deny Our revelations, they are owners of hell fire.

But those who reject Faith and belie our Signs,- they shall be companions of Hell-fire.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.