24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 51. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ tetteḣiżû-lyehûde ve-nnasârâ evliyâe ba’duhum evliyâu ba’d(in)(c) vemen yetevellehum minkum fe-innehu minhum inna(A)llâhe lâ yehdî-lkavme-zzâlimîn(e)

Ey inananlar, Yahudilerle Nasranileri dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostudur ve sizden kim onları dost edinirse şüphe yok ki o da, onlardandır. Şüphe yok ki Allah, zalim olan kavmi doğru yola sevk etmez.

Ey iman edenler! (Fitne çıkarmamak, anarşi ve ahlâksızlığı kışkırtmamak ve karşılıklı hak ve hürriyetlere saygılı bulunmak şartıyla; onlarla birlikte yaşayın, komşuluk yapın, ülke ve bölge nimetlerini paylaşın, ilmi ve iktisadi konularda yardımlaşın, ama gerçekten iman ve Allah’a itimat ediyorsanız sakın ha!) Yahudilerin (ırkçı emperyalist kesimlerini ve yine haksızlık ve ahlâksızlık hedefleyen bazı) Hristiyan (merkezlerini) veliler (yöneticiler) edinmeyin. (Onları dost ve dürüst zannedip, kendinize idareci, karar verici olarak kabullenmeyin. Zulüm ve hıyanet örgütlerine ve girişimlerine destek vermeyin.) Çünkü onlar, (sizin değil) birbirlerinin dostları ve destekleyicileridir. (Artık) Sizden her kim onları dost (ve rehber) edinip (peşlerine giderse), kesinlikle o da onlardandır. Şüphesiz Allah (Siyonist Yahudilere ve emperyalist Hristiyanlara değer ve destek veren ve Müslümanlara hıyanet eden) zalimler topluluğuna hidayet etmez (onların iman nurunu karartır).

[Not: Bu ayet Yahudi ve Hristiyan kimselerle iyi ve insani ilişkileri, ticari ve bilimsel işbirliğini değil; zulüm sistemlerinin ve oluşumlarının güdü... Devamı..

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdırlar. Ve hanginiz onları dost edinirse, kesinlikle onlardan olur. Allah yaratılış sebebine aykırı davranan toplumlara doğru yolu göstermez.

Ey iman nimetine kavuşanlar, yahudileri ve hristiyanları, kamu görevlerini icraya yetkili kılmayın. Candan dost, müttefik, veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostu, müttefikidirler, birbirlerinin tarafını tutarlar. Sizden kim onların hâkimiyetini kabul eder, dost edinirse, o onlardandır. Allah, düşmanlarını dost edinen, başlarına otorite yapan zâlim bir kavmi doğru yola sevketme lütfunda bulunmayacak.

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez.

51.İbnu İshak, İbnu Cerir ve daha başkalarının Ubade bin Samit (r.a.)`ten rivayet ettiklerine göre, yahudilerden Kaynuka oğulları Resulullah (a.s.)`a ... Devamı..

Ey iman edenler, yahudi ve hristiyanları dostlar (veliler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.

Ey imân edenler! Yahudî'lerle Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostlarıdır. İçinizden kim onları dost ve yardımcı edinirse, o da onlardandır. Allah, düşmana dostluk etmekle nefislerine zulmedenleri hak yoluna eriştirmez.

Ey iman eden Müslümanlar! (Bu şekilde cahiliyet yaslarını isteyen) Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim olan bir topluma doğru yolu göstermez.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyiniz. Çünkü onlar sadece birbirlerinin dostudurlar. İçinizden kim onları vekil edinirse onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğuna doğru yolu göstermez.[98]

[98] Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmek hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VI, 56-61.

Ey inanmış olanlar! Yahudilerden, İsa'lılardan dost edinmeyin, onlar dosttur birbirine, sizden biri, onlardan dost tutacak olursa, bu da onlardan olur, Allah zalim olan bir ulusu, doğru yola götürmez

Ey inananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost (sırdaş) edinmeyin. Zira onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz ki Allah, zalimler topluluğunu (istemedikleri için) doğru yola eriştirmez.

Bkz. 3/28, 4/139, 144, 5/57, 9/23, 19/81, 29/25, 58/22, 60/13/28 ve 4/139 ayetlerde de görüldüğü gibi bir Müslümanın diğer din mensuplarıyla kuracağı ... Devamı..

Ey mü’minler! Yahûdîler ve nasârâ ile dost olmayınız. Ânlar biri birilerinin dostlarıdırlar. Ânlar ile dost olan ânlara benzer Allâh zâlimlere rehber olmaz.

Ey İnananlar! Yahudileri ve hıristiyanları dost olarak benimsemeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onlara dost olursa o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.

Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.[152]

Bu âyette, müslümanların, yahudileri ve hıristiyanları, inançlarından dolayı kendilerine yakın görüp dost edinmeleri yasaklanmakta, onların kendi inan... Devamı..

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da onlardandır. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

İnananlar, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. ALLAH zalim toplumu doğru yola iletmez.

51-57 Ellibirinci ayette kendileriyle dost olmamız yasaklanan kitap halkının nitelikleri 5:57 ayetinde açıklanıyor. Kitap halkının arasında iyiler de ... Devamı..

Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah, zalim kavmi doğru yola iletmez.

Ey o bütün iyman edenler! Yehud ile Nesârâyı yar tutmayın, onlar ancak birbirlerinin yaranıdırlar, içinizden her kim onlara yardaklık ederse muhakkak onlardan ma'duddur, Allah ise zulm edenleri doğru yola çıkarmaz

Ey îmân edenler! Yahûdîleri ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse o onlardandır. Allah (hidâyete ulaşmak üzere gayret sarf etmedikleri müddetçe) zâlimler/kâfirler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veliler¹ edinmeyin. Onlar, birbirlerinin velileridir.² Sizden kim onları mütevelli³ edinirse, kuşkusuz o, onlardandır. Kuşkusuz, Allah, zalim topluma hidayet etmez.

1- Mü\minlere karşı faaliyette yer alanları müttefik edinmeyin; onlarla ittifak etmeyin. 2- Müttefikidir. İşbirlikçisidir. 3- Kendisine veli edini... Devamı..

Ey îman edenler, Yahudileri de, Nasrânîleri de kendinize yâr (ve üstünüze haakim) edinmeyin. Onlar (ancak) birbirinin yaranıdırlar içinizden kim onları dost (ve haakim) edinirse o da onlardandır. Şübhesiz Allah o zaalimler güruhuna muvaffakıyyet vermez.

Ey îmân edenler! Yahudileri ve hristiyanları dostlar edinmeyin!(1) Onlar birbirinin yârânıdırlar. Buna rağmen içinizden kim onları dost edinirse, artık şübhesiz o, onlardandır. Muhakkak ki Allah, zâlimler topluluğunu (inkârlarındaki ısrarları sebebiyle) hidâyeteerdirmez.

(1)“Zamân-ı saâdette (Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm devrinde), bir inkılâb-ı azîm-i dînî vücûda geldi (büyük bir dînî inkılâb oldu). Bütü... Devamı..

Ey İman edenler! Yahudilerin ve Hıristiyanların korumaları altına girmeyin. Onlar birbirlerinin koruyucularıdırlar. Sizden kim onların koruması altına girmek isterse (veli edinirse), oda onlardan olur. Elbette ki Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey inananlar! Yahudileri de, hırıstiyanları da kendinize koruyucu edinmeyin. Onlar ancak birbirlerini korurlar. İçinizden herkim onları kendine koruyucu edinecek olursa, gerçekten o da onlardan olur. Çünkü Allah kıyıcılara yol göstermez.

Ey îman edenler! Yahudileri, Nasranileri yâr edinmeyin. Onlar birdiğerlerine yârdırlar. Sizlerden kim onları yâr edinirse o da onlardan olur, çünkü Allah zalim cemaate hidayet etmez.

Ey inananlar! Yahudi ve Hıristiyanları kendinize dostlar [evliyâ] edinmeyin, onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları kendine dost edinirse şüphesiz o onlardandır. Muhakkak ki Allah zalim toplumu [kavm] doğru yola iletmez.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veliler edinmeyin; onlar birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları yani bâtıl ideolojilerin mimarlarını, samîmî ve güvenilecek bir dost, sözü dinlenecek bir yönetici, himayesine sığınılacak bir koruyucu, kısaca veli edinmeyin! Unutmayın ki onlar, ancak birbirlerinin dostlarıdır. İçinizden her kim onları dost edinecek olursa, o da onlardandır.Çünkü Allah, kâfirlerle böyle sıkı fıkı ilişkiler içinde olan zâlimleri doğru yola iletmez!

Ey iman edenler!
Yahudîler’i ve Hristiyanlar’ı veliyyler / vâli-yöneticiler edinmeyin!
Onlar birbirinin veliyyleridir.
Sizden kim onları veliyy edinirse, o da onlardandır.
Allah, Zâlim Kavm’i hidayete eriştirmez.

Sevgili Müminler! Yahudi ve Hristiyanlarla sıkı fıkı olmayın. Çünkü onlar, sadece kendi adamlarıyla dostluk kurarlar. Onları benimseyip kabullenen onlardan sayılır. Allah ise, özüne saygı göstermeyen milletlere yol vermez.

Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin! Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz O da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

Ey iman edenler! Yahudi ve hristiyanları dost edinmeyin! [*] (Zira) onlar, birbirinin dostudurlar. [*] İçinizden onları dost edinen kişi şüphesiz ki onlardan olmuş olur. Şüphesiz ki Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

Buradaki mesaj Mâide 5:57. ayetle birlikte okunmalıdır. Kastedilen “dostluk yasağı”ndaki kişiler İslam’ı alay ve oyun edinenlerdir. Kaldı ki dost edin... Devamı..

Ey îman edenler! Yahûdîleri ve Hıristiyanları sakın dost edinmeyin.¹ Onlar ancak kendi kendilerinin dostlarıdırlar.² Sizden her kim, onları dost edinirse³ işte o, onlardan olur.⁴ Şüphesiz Allah, zalim bir toplumu, asla dosdoğru yola ulaştırmaz.

1 Yani, Yahûdî ve Hıristiyanları dost tutmayın, velâyetlerine, yardımlarına müracaat etmeyin. Hattâ onlarla sıkı fıkı olmayın, tuzaklarına düşmeyin. (... Devamı..

SİZ EY imana ermiş olanlar! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin: Onlar yalnızca birbirlerinin dostlarıdır. ⁷² Ve hanginiz onları dost edinirse kesinlikle onlardan olur: Bilin ki Allah böyle zalimlere ⁷³ doğru yolu göstermez!

72 Birçok müfessire (mesela Taberî) göre bu iki toplumun her biri gerçek dostluğu yalnızca kendi mensupları için -yani, Yahudiler Yahudiler için ve Hr... Devamı..

Ey İman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları evliya/dost ve ortaklar edinmeyin. Onlar, birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost ve ortaklar edinirse, o da onlardandır. Allah, Yahudi ve Hıristiyanları dost ve müttefik edinenleri amaçlarına ulaştırmaz. 3/28, 4/144, 5/57, 60/1

SİZ ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları müttefik edinmeyin![⁹⁴⁴] Onlar birbirlerinin müttefikidir.[⁹⁴⁵] Sizden her kim onları müttefik edinirse, o onlardan olur.[⁹⁴⁶] Şüphesiz Allah zulme gömülmüş bir topluma rehberliğini bahşetmez.

[944] Zemahşerî evliyayı tensurûnehum ve testensurunehum: “onlara askerî yardımda bulunmanız ve onlardan askerî yardım almanız” şeklinde tanımlar. Çev... Devamı..

Ey iman edenler, yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin, onlar birbirinin dostudur. İçinizden kim, onları dost edinirse, (samimi bir muhabbet ile onlara bağlanırsa) o da onlardan sayılır. Şüphe yok ki Allah zalimler topluluğuna hidayet etmez.

Ey iman edenler, yahûdileri ve hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları kendine veli yaparsa, o onlardandır. Şüphesiz Allâh, zâlim toplumu doğru yola iletmez.

Ey imân edenler! Yehûd ile Nasâra'yı dost tutmayınız. Onların bazıları bazılarının dostudur. Ve sizden her kim onları dost edinirse muhakkak o da onlardandır. Şüphe yok ki Allah Teâlâ o zalimler olan kavme hidâyet etmez.

Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları velî edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları velî edinirse o da onlardandır. Allah böylesi zalimleri doğru yola iletmez.

Velî: Yerine göre hâmî, koruyucu, yönetici, işleri deruhte eden ve dost anlamlarına gelir.

Ey inananlar, yahudileri ve hıristiyanları veliler edinmeyin! Onlar, birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları kendine veli yaparsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.

Ey Mü'minler! Yahûdîleri ve hıristiyanları dost tutmayınız. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden, onlarla dostluk idenler onlardandır. Allâh zâlim olan kavmi hidâyet itmez.

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Yahudileri ve Hristiyanları dost (veli) bilmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

- Ey İman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli / dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları veli kabul ederse o da onlardandır. Allah, zalim topluma hidayet vermez.

Ey iman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirinin velisidir. Sizden onları veli edinen, onlardan olur. Allah ise zalimler güruhuna yol göstermez.(18)

(18) Genellikle “dost ve yardımcı” olarak tercüme ettiğimiz “veli” sözcüğünde, 3:28 ile ilgili dipnotunda da değindiğimiz gibi, bir kimsenin işlerini ... Devamı..

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

iy anlar kim įmān getürdiler! dutmañ cuḥūdları daħı naśrānileri dostlar bir nicesi anlaruñ dostlarıdur bir nicenüñ. daħı her kim dost dutar-ise anları sizden bayıķ ol anlardandur. bayıķ Tañrı ŧoġru yol göstermez ķavma žālimler.

İy īmān getüren kişiler, Yehūdileri Naṣrānīleri dost idinmeñüz, anlar biribirine dostlardur. Daḫı kim dost idinse anları sizden, pes ol Yehūdilerden,Naṣrānilerdendür. Taḥḳīḳ Tañrı Ta‘ālā hidāyet virmez ẓālim ḳavmlerden.

Ey iman gətirənlər! Yəhudi və xaçpərəstləri (özünüzə) dost tutmayın! Onlar bir-birinin dostudurlar. Sizdən kim onlarla dostluq edərsə, o da onlardandır. Allah zalım tayfanı düz yola yönəltməz!

O ye who believe! Take not the Jews and Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.

O ye who believe! take not the Jews and the Christians for your friends and protectors(764): They are but friends and protectors to each other. And he amongst you that turns to them (for friendship) is of them. Verily Allah guideth not a people unjust.

764 That is, look not to them for help and comfort. They are more likely to combine against you than to help you. And this happened more than once in ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.