16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekaffeynâ ‘alâ âśârihim bi’îsâ-bni meryeme musaddikan limâ beyne yedeyhi mine-ttevrâ(ti)(s) veâteynâhu-l-incîle fîhi huden venûrun vemusaddikan limâ beyne yedeyhi mine-ttevrâti vehuden vemev’izaten lilmuttekîn(e)

Onların izinden de, ellerinde bulunan Tevrat'ı gerçeklemek üzere Meryemoğlu İsa'yı gönderdik ve ona, içinde doğru yola sevk eden hükümler ve nur bulunan ve ellerindeki Tevrat'ı gerçekleyen, çekinenleri doğru yola sevk eden sakınanlara öğüt olan İncil'i verdik.

(Önceki peygamberlerin) Ardından ve onların izlerini takip (amacıyla, Yahudilerin) yanlarındaki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik. Ve Ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan ve müttakiler için yol gösterici ve öğüt (içerici) olan İncil’i verdik.

Biz Meryem oğlu İsa'yı o geçmiş peygamberlerin izleri üzerinde, asıl Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. O'na da içinde doğru yolu gösterme ve nur bulunan kendinden önceki asıl Tevrat'ı doğrulayıcı, sakınanlara da bir yol gösterici ve öğüt olmak üzere İcil'i verdik.

O Peygamberlerin izinde, onların ardından önündeki kitapta, Tevrat'a ait olanları tasdik eden, Meryem oğlu Îsâ'yı gönderdik. İçinde hak yolu aydınlatıcı bilgiler ve nur olan, önündeki kitapta, Tevrat'a ait olanları, tasdik eden, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlara, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minlere hidayet rehberi, öğüt ve uyarı olan İncil'i de biz Îsâ'ya verdik.

bk. Kur’an-ı Kerim, 3/50.

Onların ardından, kendisinden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içerisinde hidayet ve nur bulunan, kendinden önceki Tevrat'ı doğrulayan, takva sahipleri için de yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.

Onların (peygamberleri) ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.

Arkadan da, o peygamberlerin izleri üzere Meryem'in oğlu Îsa'yı, kendinden önceki Tevrat'ı tasdikçi olarak gönderdik; ve ona, sakınanlara bir hidâyet olmak üzere de, içinde nurla hidâyet bulunan ve önündeki Tevrat'ı tasdik eden İNCİL'i vermiştik.

Peşlerinden Meryemoğlu İsa’yı elindeki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. İçinde nur ve hidayet olan, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak, kendini koruyanlar için öğüt hidayet verici olan İncil’i ona verdik.

Ardından, o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu Îsâ'yı gönderdik. Tevrat'tan yanında bulunanı doğruluyordu. Onda hidayet ve ışık olan İncil'i ona verdik. Tevrat'tan yanında olanı doğrulayıcı idi. Doğruya ve güzele kılavuz, takvâya sarılanlara bir öğüttür.

Bunların izlerinden, ellerinde bulunan Tevrat'ı gerçekleyen Meryem oğlu İsa'yı göndermiştik, ona İncil de verdik, içersinde hem doğru yol, hem de aydınlık vardır, ellerinde bulunan Tevrat'ı gerçekliyor, doğru yolu gösteriyor, sakınçlara öğüttür

Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak nebilerin izleri üzerinde Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Biz, ona, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanlara bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat'tan (o güne) kalanı tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncil'i verdik.

Sâir peygamberlerin âsârını ta’kîben Meryem’in oğlı ’Îsâ’yı Tevrat’ı tasdîk içün gönderdik âna da hidâyet ve nûr ’ilmi ihtivâ iden İncil’i virdik. İncil Tevrat’ı tasdîk itdiği gibi Allâh’dan korkanlara tarîk-i hidâyeti de gösterir.

Onların izi üzerine arkalarından Meryem oğlu İsa'yı, ondan önce gelmiş bulunan Tevrat'ı doğrulayarak gönderdik. Ona, yol gösterici, aydınlatıcı olan ve önünde bulunan Tevrat'ı doğrulayan İncil'i sakınanlara öğüt ve yol gösterici olarak verdik.

O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.

Kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine, Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nûr bulunmak, önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik.

Onların ardından, önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona, içinde hidayet ve ışık bulunan, önceki Tevratı doğrulayan ve erdemliler için bir kılavuz ve öğüt olan İncil'i verdik.

O peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryemoğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan, kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'dan korkanlar için bir hidayet rehberi ve bir öğüt olan İncil'i verdik.

Arkadan da o Peygamberlerin izleri üzerinde Meryemin oğlu Isâyı gönderdik: bir tasdıkçı olmak üzere önündeki Tevrat için, ve ona İncili verdik, içinde bir hidayet ve nur, ve önündeki Tevratı musaddık, ve bir irşad ve mev'ıza olarak müttekiler için

Onların ardından, Tevrat'ı tasdik edici olarak, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Biz ona, içinde hidayet ve nur bulunan, Tevrat'ı tasdik eden, takva sahipleri için hidayet ve öğüt olan İncil'i verdik.

Arkadan da (bu peygamberlerin) izlerince Meryem oğlu İsâyı — kendinden evvelki Tevrâtın bir tasdikcisi olarak — gönderdik. Ona da içinde bir hidâyet, bir nur bulunan İncili — ondan evvelki Tevrâtın bir tasdikcisi ve takvaa saahibleri için bir hidâyet ve öğüd olmak üzere — verdik.

Ardından da onların (o peygamberlerin) izleri üzerine, kendinden önceki Tevrât'ı tasdîk edici olarak Meryemoğlu Îsâ'yı gönderdik. Ona da içinde bir hidâyet ve bir nûr bulunan, ve kendinden önceki Tevrât'ı tasdîk edici, takvâ sâhibleri için de bir hidâyet ve bir nasîhat olan İncîl'i verdik.

İsrail oğullarına gönderilen elçilerin devamı olarak ve kendinden önceki Tevrat da emredilmiş olan hükümleri tasdik edici olmak üzere, Meryem’in oğlu İsa’yı gönderdik. Biz İsa ya, içinde doğru yolu gösteren, kendisine tabi olanların geleceğini aydınlatan, doğru yol rehberi ve Allah’dan sakınanlar için öğütlerle dolu Tevrat’ı tasdik edici olarak, İncili verdik.

Peygamberlerin izleri üzerinden Meryemoğlu İsa’yı, kendinden önce gönderilen Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. İsa’ya içinde doğru yol, ışık bulunan İncil’i, kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı, sakınanlar için de doğru yolu gösterici, öğüt olarak verdik.

Meryem oğlu İsa/yı, ellerindeki Tevrat/ı tasdik edici olarak peygamberlerin izlerince getirdik. Ona, içinde hidayet bulunan, nur bulunan, ellerindeki Tevrat/ı tasdik eden, sakınanlara bir hidayet ve mev/iza olan İncil/i verdik.

Onların ardından Meryem oğlu İsa’yı, kendinden önce gelmiş bulunan Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona yol gösterici ve aydınlatıcı olan ve önünde bulunan Tevrat’ı doğrulayan İncil’i, sorumluluk bilinci taşıyanlar için bir öğüt ve bir yol gösterici olarak verdik.

Onların izi üzerine arkalarından, kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona içinde bir hidayet ve nur bulunan, kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve takva sahipleri için bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik.

Derken o Peygamberlerin izleri üzerinde, kendisinden önceki Tevrat’ı onaylayan ve çarpıtılan hükümlerini düzelterek onu hurâfelerden arındıran Meryem oğlu İsa’yı gönderdik.
Ve ona, Rablerinin emrine saygıyla bağlanan o takvâ sahipleri için bir yol gösterici ve bir öğüt olmak üzere, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik eden ve içerisinde hidâyet ve aydınlık bulunan İncil’i verdik.

Tevrat’tan ellerindekileri onaylayıcı olmak üzere Meryem oğlu İsa’yı, izleri üzeri gönderdik.
Ona, Müttakîler / Sakınıp Korunanlar için bir uyarı ve hidayet olmak üzere, Tevrat’tan ellerindekileri onaylayıcı olmak üzere, içinde nûr ve hidayet bulunan İncil’i verdik.

Musa'dan sonra, Meryemoğlu İsa'yı da aynı yolun yolcusu yaptık. İsa, mevcut Tevrat’ı tasdik ediyordu. Kendisine verdiğimiz İncil, insanlığın önünü aydınlatan bir ışıktı. Mevcut Tevrat’ı tasdik ediyordu. Sağlamcıların öncüsü ve huzur kaynağı idi.

Meryem oğlu İsa’yı Tevrat’ı doğrulamak için gönderdik. İsa’ya; içinde insanı hidayete götürecek aydınlık olan, kendinden önceki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanları doğru yola ileten, öğüt veren İncil’i verdik.

Önündeki (kendinden önce gelen) Tevrat’ı(n aslını) doğrulayıcı olarak onların (peygamberlerin) izleri üzerine Meryem oğlu İsa’yı arkalarından göndermiştik. Ona, içinde hidayet ve [nûr] bulunan, önündeki Tevrat’ı(n aslını) doğrulayıcı, [muttakî]lere (duyarlı olanlara) bir rehber ve öğüt olmak üzere İncil’i vermiştik.

O Peygamberlerin ardından, yanlarındaki Tevrât’ı doğrultucu olarak Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona, içerisinde hidâyet ve nur olan, kendisinden önceki Tevrât’ı doğrultan ve Allah’tan hakkıyla sakınanlar için bir rehber ve bir öğüt olan İncil’i verdik.

Biz, Meryem oğlu İsa’yı, o [geçmiş peygamber]lerin izleri üzerinde Tevrat’tan (o güne) kalanın ⁶³ doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Biz, o’na, Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat’tan (o güne) kalanı tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncil’i verdik.

63 Bu ayette iki kez ve 48. ayette de bir kez geçen mâ beyne yedeyhi (lafzen, “onun elleri arasındaki”) ifadesinin anlamı konusunda bkz. sure 3, not 3... Devamı..

Ve onların ardından, Meryem oğlu İsa’yı kendinden önce gelen Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. Yine biz, ona yol gösterici ve aydınlatıcı olan ve elindeki Tevrat’ı tasdik edici ve sakınanlar için yol gösterici ve öğüt olan İncil’i verdik. 61/6

Ve ardından onların izdüşümü olarak Meryem oğlu İsa’yı, Tevrat’tan ellerinde kalanların doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Yine Biz kendisinde rehberlik ve ışık olan, muttakilere bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat’tan ellerinde kalan hakikatleri onaylayan İncil’i verdik.

Ve arkadan da onların izleri üzerine Meryem'in oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ın bir tasdikçisi olarak gönderdik. Ve ona İncil'i verdik ki, içinde bir hidayet bir nûr vardır. Ve önündeki Tevrat'ı musaddıktır. Ve muttakîler için bir hidayet ve bir mev'izedir.

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu Îsâ'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona; kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi ve müttakilere bir hidâyet ve öğüt olmak üzere içinde hidâyet ve aydınlık bulunan İncîl'i verdik. [3, 50]

İncîl bazı hususlarda Tevrat’taki hükümlerden ayrılır. Şu halde tasdikten maksat, genel esaslarda uygunluktur.

Onların ardından, yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu Îsa'yı gönderdik ve ona, içinde yol gösterme ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, korunanlar için yol gösterici ve öğüt olan İncil'i verdik.

Ve 'Îsâ ibni Meryem'i, bundan evvel gelen Tevrât'ı tasdîk idici oldığı halde peygamberlerin arkalarından gönderdik ve ona hidâyete götürici ve nûrı muhtevî olan İncîl'i, ki kendinden evvel olan Tevrât'ı tasdîk ider ve erbâb-ı ittikâya rehber ve mev'ızadır, virdik.

Sonra onların izinden Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı tasdik etsin diye gönderdik. Ona da içinde bir rehber ve nur olan İncil’i, önündeki Tevratı tasdik etsin, çekinerek korunanlar için bir rehber ve doğru bilgi (öğüt) olsun diye verdik.

Onların ardından Meryem oğlu İsa'yı kendinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona yol gösterici, aydınlatıcı olan ve önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı ve muttakiler için yol gösterici ve öğüt olarak İncil'i verdik.

Sonra o peygamberlerin izleri üzerinde Meryem oğlu İsa'yı, kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona da, içinde hidayet ve nur olan İncil'i, kendisinden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve takvâ sahipleri için bir hidayet rehberi ve öğüt olarak verdik.

Ardından o peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Tevrat'tan yanında bulunanı doğruluyordu. Ona İncil'i verdik. Hidayet ve ışık vardı onda. Tevrat'tan yanında olanı tasdikleyici idi. Doğruya ve güzele kılavuzdu, takvaya sarılanlara bir öğüt.

daħı iz basdurduķ izleri üzere ya'nį geçen peyġamberlerüñ 'įsā-y-ıla meryem oġlı girçek dutıcı anı kim ileyindedür tevrįt. daħı virdük aña incįl’i anuñ içinde ŧoġru yoldur daħı aydınlıķ dur girçek dutıcı-y-iken kim tevrįt daħı ŧoġru yol iken daħı ögüt -iken şaķınıcılar içün.

Daḫı nebīler ardınca tiz gönderdük Meryem oġlı ‘Īsāyı girçekleyici ileyincegelen Tevrāt kitābını. Daḫı virdük aña kitābı ya‘nī İncīli. Anuñ içinde hidāyet vardur ḥaḳḳa, nūr vardur ḫalḳa doġru yolı bildürür. Daḫı girçekleyi‐cidür ileyince gelen Tevrātı. Daḫı hidāyetdür ve ögütdür Allāhdanḳorḳanlara.

Onların ardınca Məryəm oğlu İsanı özündən qabaqkı Tövratı təsdiqləyici olaraq göndərdik. Ona içində haqq yolu və nur olan, özündən əvvəlki Tövratı təsdiq edən, müttəqilər üçün doğru yol və nəsihət olan İncili verdik.

And We caused Jesus, son of Mary, to follow in their footsteps, confirming that which was (revealed) before him, and We bestowed on him the Gospel wherein is guidance and a light, confirming that which was (revealed) before it in the Torah a guidance and an admonition unto those who ward off (evil).

And in their footsteps We sent Jesus the son of Mary, confirming the Law that had come before him: We sent him the Gospel: therein was guidance and light,(757) and confirmation of the Law that had come before him: a guidance and an admonition to those who fear Allah.

757 Guidance and light: see n. 750 above. For the meaning of the Gospel (Injil), see Appendix III, "On the Injil , (printed at the end of this Surah).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.