24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yurîdûne en yaḣrucû mine-nnâri vemâ hum biḣâricîne minhâ(s) velehum ‘ażâbun mukîm(un)

Ateşten çıkmak isterlerse de çıkamaz onlar ve onlar içindir sürüp giden bir azap.

 Onlar (orada cehennemdeki azap ve) ateşten çıkarılmak isteyecekler, ama ondan asla çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azap vardır (ve bu onların kötü niyet ve gayretlerinin neticesidir).

Onlar, ateşten kurtulmak isterler, ama kurtulamazlar. Devamlı bir azap onları bekler.

Onlar Cehennem ateşinden çıkmak isterler. Fakat oradan çıkamazlar. Onlara özel, kurtuluşu mümkün olmayan, kesintisiz, sürekli bir azap vardır.

Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için kalıcı bir azap vardır.

(Orada) Ateşten çıkmak isterler, ama ondan çıkacak değiller. Onlar için sürekli bir azab vardır.

Onlar, ateşten çıkmak isterler. Fakat onlar, bundan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bulunan bir azab vardır.

(O gün) ateşten çıkmak isterler, fakat çıkmaya layık değiller. Ve onlar için devamlı bir azap vardır.(*)

(*) Ebediyet ve ahiret gününe inanmak, her şeyin temelidir. Eğer toplumda ve fertte bu inanç yoksa mal ve mülk para etmediği gibi, kişide ruhi ızdırap... Devamı..

Ateşten çıkmak isterler, fakat onlar oradan çıkamazlar. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ateşten dışarı çıkmak isterler, oradan çıkamazlar, onlar için sürüp giden azap var

Onlar orada ateşten çıkmak/kurtulmak isterler fakat çıkamazlar/kurtulamazlar. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ateşden çıkmak isterler fakat çıkamazlar ’azâb ânlar içün dâimîdir.

Ateşten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara sürekli azab vardır.

Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır.

Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat oradan çıkamayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır.

Ateşten çıkmak isterler, fakat onlar oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ateşten çıkmak isterler; ama çıkamazlar. Onlar sürekli bir cezaya mahkum olmuşlardır.

Cehennem ateşinden çıkmak isterler. Ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.

Ateşten çıkmak istiyecekler, fakat ondan çıkacak değillerdir, onlara boyuna gidecek bir azab vardır

Onlar (kâfirler) ateşten çıkmak isterler, fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır.

Ateşten çıkmak isterler. Onlar o ateşten asla çıkamayacaklar. Onlar için sürekli bir azap vardır.

Onlar ateşden çıkmalarını dilerler. Halbuki onlar bundan çıkıcılar değildir. Onlar için kendilerini tutub durduracak (salıvermeyecek) bir azâb vardır.

Ateşten çıkmak isterler; fakat onlar ondan çıkacak kimseler değildirler. Çünki onlar için dâimî bir azab vardır.

Onlar ateşten çıkarılmayı isterler, fakat onlar oradan çıkarılacak değiller ve sürekli bir azabın içinde kalacaklardır.

Onlar ateşten çıkarılmak isteyecekler, ancak oradan çıkarılmayacaklardır. Onlar için sürekli bir azap vardır.

Onlar ateşten çıkmağa çabalarlar. Halbuki onlar ateşten çıkacak değillerdir. Onlar için kendilerini durdurucu, bir azap vardır [¹],

[1] Harekete mecal bırakmayacak bir azap, ardı arası kesilmeyen bir azap.

Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değildirler. Onlar için sürekli [mukîm] bir azap vardır.

Ateşten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara tepelerinden hiç inmeyecek sürekli bir azap vardır.

Cehenneme atıldıklarında, can havliyle ateşten çıkmak isteyecekler, fakat oradan asla çıkamayacaklar; çünkü onların hakkı, sürekli bir azaptır!
İşte, hem sizi bu korkunç azaptan kurtaracak, hem de mal ve can güvenliğinizi garanti altına alacak güzel bir vesîle:

Ateş’ten çıkmayı isterler; oradan çıkacak değillerdir.
Onlar için kalıcı bir azap da vardır.

Cehennemden çıkmak isteyecekler ama, çıkamayacaklar. Çünkü cezaları kalıcıdır...

Ateşten çıkmak isterler ama cehennemden çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Bazılarına günah işletmek için şeytan bir yalan fısıldamıştır. Güya onlar günahları kadar cehennemde yanıp sonra cennete gideceklermiş! Hayır! Bilsinler ki inkâr edip yasalarımıza aykırı yaşayanlar cehenneme atılacak, oradan bir daha çıkamayacaklardır.

Ateşten çıkmak isteyecekler fakat onlar oradan asla çıkamayacaklar. [*] Onlar için kalıcı bir azap vardır. [*]

Benzer mesajlar: Bakara 2:167; Hacc 22:22; Mü’minûn 23:108; Secde 32:20; Fâtır 35:37; Mü’min 40:11; Câsiye 45:35.,Cehennemin ebedî oluşuyla ilgili bkz... Devamı..

Onlar cehennemden çıkmak isteyecekler fakat oradan kesinlikle çıkamayacaklardır. Çünkü onlara bitmez tükenmez bir azap vardır.

Onlar ateşten kurtulmak isterler, ama kurtulamazlar; uzun sürecek bir azap bekler onları.

Onlar ateşten çıkmak isterler, ama oradan çıkamazlar. Onlara, sürekli azap vardır. 32/20, 23/107-108, 43/74...77

Ateşten çıkmak isterler; fakat asla oradan çıkacak değiller; zira onların hakkı kalıcı bir azaptır.[⁹²²]

[922] Bu âyet, günahkâr mü’minin cehennemden çıkıp çıkamayacağıyla değil, 36. âyette açıkça belirtildiği gibi, kâfirin çıkamayacağıyla ilgilidir. Şatı... Devamı..

Cehennem ateşinden çıkmağı umarlar, ama oradan kurtulacak değillerdir, onlar için sonsuza dek sürecek azap vardır.

Ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onların üstlerine oturmuş bir azâb vardır.

Ateşten çıkmak isteyeceklerdir. Halbuki, onlar ondan çıkacak kimseler değildirler. Ve onlar için daimi bir azap vardır.

Onlar ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değiller. Onlara devamlı bir azap vardır.

Ateşten çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için sürekli bir azab vardır.

Onlar cehennemden çıkmak isterler, halbuki oradan çıkıcı değillerdir. Onlara tükenmez ve arkası gelmez 'azâb vardır.

O ateşten çıkmak isteyecekler ama çıkamayacaklardır. Onların hak ettiği kalıcı bir azaptır.

Ateşten çıkmak isterler, çıkamazlar. Onlara sürekli azap vardır.

Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat çıkamazlar. Onlar için kalıcı bir azap vardır.

Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkamayacaklardır. Onlar için tepelerinden hiç inmeyecek bir azap vardır.

dileyeler kim çıķalar oddan daħı degül anlar çıķıcılar andan. daħı anlaruñdur 'aźāb durıcı.

İsterler çıḳmaġa cehennem odından, anlara çıḳmaḳ yoḳdur andan. Daḫıanlar‐çun dāyim ‘aẕāb vardur.

Onlar atəşdən çıxmaq istədilər, lakin heç cür oradan çıxa bilməzlər. Onlar əbədi əzaba düçar olanlardır!

They will wish to come forth from the Fire, but they will not come forth from it. Theirs will be a lasting doom.

Their wish will be to get out of the Fire, but never will they get out therefrom: their penalty will be one that endures.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.